Medel

Medel on taimekaitsevahend tigude ja nälkjate hävitamiseks teraviljadel, salatil, suvi- ja talirapsil, kartulil, marjapõõsastel, maisil, ilutaimedel, karjamaadel, murul ning seemneviljaliste viljapuude aedades

Kasutamisjuhend

MEDEL on preparaat tigude ja nälkjate hävitamiseks teraviljadel, salatil, suvi- ja talirapsil, kartulil, marjapõõsastel, maisil, ilutaimedel, karjamaadel, murul ning seemneviljaliste viljapuude aedades. Parimaid tulemusi saavutatakse, kui toodet kasutatakse vaikse ja niiske ilmaga, mil tigude ja nälkjate elutegevus on kõige aktiivsem. Kui tigude ja nälkjate poolne kahjustamine jätkub, tuleb preparaadi kasutamist korrata.

MITTE KASUTADA enne tugevat vihma, sest see võib põhjustada liiga kiire graanulite lagunemise. Kasutamine lehtköögiviljadel liiga hilises arengufaasis võib põhjustada graanulite takerdumist lehestikku, mistõttu seda tuleb toidukultuuride puhul võimalusel vältida või sooritada erilise ettevaatusega.

Kasutamine

Kulunorm: 7 kg/ha

Toode laotada ühtlaselt kas mullale või kasvavale kultuurile, kasutades kas graanulkülvikut või käsitsilaotamist.

Külvatavate kultuuride puhul saavutatakse parimaid tulemusi tigude tõrjel graanulite kasutamisega mõned päevad enne külvi. Alternatiivina võib graanuleid kasutada vahetult pärast külvamist. Tärganud või juba kasvavate kultuuride puhul tuleb graanuleid kasutada koheselt kahjustuste ilmnemisel.

Teraviljade ja rapsi puhul võib preparaadi panna mullale.

Maksimaalne kasutuskordade arv: 2 korda hooajal (maksimum 14kg/ha), minimaalne intervall 7-10 päeva.

OHUTUSMEETMED JA HEA PÕLLUMAJANDUSTAVAGA SEOTUD KASUTAMISE SOOVITUSED

Vältida preparaadi jääkide sattumist veekogudesse ja kanalisatsiooni. Veeorganismide kaitseks soovitab tootja preparaati kasutada mitte lähemal kui 5m pinnaveekogudest. Lindude ja loomade kaitseks eemaldada juhuslikult mullale sattunud toode.

Hoida koduloomad ja –linnud töödeldud alast eemal!

Preparaadi graanulid peavad kukkuma veest vähemalt 5m kaugusele. Selleks tuleb arvestada külviku parameetritega ja külvik õigesti kalibreerida.

o Kalibreerige külvik enne kasutamist

o Täitke ja puhastage külvik põllul

o Ärge täitke ja puhastage aias

 

Toimeaine metaldehüüd 50 g/kg
Pakend 25 kg
Tootja Sharda Cropchem Limited