Medel

Medel on taimekaitsevahend tigude ja nälkjate hävitamiseks teraviljadel, suvi- ja talirapsil, maisil, kartulil, salatil, marjapõõsastel, ilutaimedel, karjamaadel, murul ning seemneviljaliste viljapuude aedades.

Toime

Külvatavate kultuuride puhul saavutatakse parimaid tõrjetulemusi graanulite kasutamisega mõned päevad enne külvi. Alternatiivina võib graanuleid kasutada vahetult pärast külvamist. Tärganud või juba kasvavate kultuuride puhul tuleb graanuleid kasutada koheselt kahjustuste ilmnemisel. Parimaid tulemusi saavutatakse, kui toodet kasutatakse vaikse ja niiske ilmaga, mil tigude ja nälkjate elutegevus on kõige aktiivsem. Kui tigude ja nälkjate poolne kahjustamine jätkub, tuleb preparaadi kasutamist korrata.

Kasutamisjuhend

Kulunorm: 7 kg/ha. Toode laotada ühtlaselt kas mullale või kasvavale kultuurile, kasutades kas graanulkülvikut või käsitsilaotamist. Teraviljade ja rapsi puhul võib preparaadi laotada mullale.

Mitte kasutada enne tugevat vihma, sest see võib põhjustada liiga kiire graanulite lagunemise. Kasutamine lehtköögiviljadel liiga hilises arengufaasis võib põhjustada graanulite takerdumist lehestikku, mistõttu seda tuleb toidukultuuride puhul võimalusel vältida või sooritada erilise ettevaatusega.

Maksimaalne kasutuskordade arv on 2 korda hooajal (maksimaalselt 14 kg/ha), minimaalne intervall 7-10 päeva.

Ohutusmeetmed ja kasutamise soovitused

Vältida preparaadi jääkide sattumist veekogudesse ja kanalisatsiooni. Veeorganismide kaitseks on soovitatav preparaati kasutada mitte lähemal kui 5 m pinnaveekogudest. Lindude ja loomade kaitseks eemaldada juhuslikult mullale sattunud toode. Hoida koduloomad ja -linnud töödeldud alast eemal.

Toimeaine metaldehüüd 50 g/kg
Pakend 25 kg
Tootja Sharda Cropchem Ltd