Carnadine Extra

Carnadine Extra on kontaktse ja süsteemse toimega neonikotinoidne keemiline insektitsiid rapsil ja rüpsil, kartulil, kaalikal ja õunapuul kasutamiseks kahjurite tõrjeks.

Insektitsiidi Carnadine Extra võib kasutada eriloa alusel ripslaste tõrjeks teraviljal, hernekärsaka tõrjeks hernel ja kärsakate ning lehetäide tõrjeks oal 120 päeva jooksul​ alates 20.04.2024 kuni 18.08.2024. Täpsema kasutusinfo leiad PTA erilubade lehelt.

Toime

Carnadine Extra on süsteemse ja osalise kontaktse toimega insektitsiid, mis kahjuri organismi sattudes kahjustab tema kesknärvisüsteemi. Kahjurid lõpetavad toitumise kohe pärast pritsimist, nende liigutused muutuvad koordineerimatuks ja nad surevad 1-2 päeva jooksul. Insektitsiid on ka tugeva translaminaarse toimega, levides pärast pritsimist läbi kogu taime.

Kasutamisjuhend

Insektitsiidi Carnadine Extra on lubatud kasutada 1 kord hooaja jooksul. Pritsimisel vajalik vee kogus on rapsil, rüpsil, kartulil ja kaalikal 200-400 l/ha ning õunapuudel 500-900 l/ha.

Kuna toode tungib taime sisse väga kiiresti ja kui pihustatud lahus jõuab kuivada, siis ei mõjuta vihm preparaadi toimet.

Raps ja rüps

Varre-peitkärsakate (Ceutorhynchus napi, Ceutorhynchus quadridens ja Ceutorhynchus pallidactylus) tõrjeks pritsida kulunormiga 0,25 l/ha kasvufaasis BBCH 31-59 (lehtede ja kasvukuhiku vahe on suurem kui 5 cm kuni esimeste nuppude kroonlehed on värvunud).

Naeri-hiilamardika (Meligethes aneus) tõrjeks pritsida kulunormiga 0,25 l/ha kasvufaasis BBCH 50-60 (alates õiepungade moodustumise algusest kuni õitsemise alguseni).

Kõdra-peitkärsaka (Ceutrohynchus obstrictus) ning kõdrasääse (Dasineura brassicacea) tõrjeks pritsida kulunormiga 0,25 l/ha kasvufaasis BBCH 61-71 (alates kui esimesed pungad (10%) peavarre õisikus on avanenud kuni peavarre alumised kõdrad on täissuuruses, rohelised ja seemned on klaasjad).

Ooteaeg 28 päeva.

Kartul

Kartulimardika (Leptinotarsa deceblineata) tõrjeks pritsida kulunormiga 0,18 l/ha kasvufaasis BBCH 20-79 (alates pealsete arengu algusest kuni esimesed marjad on pudenenud).

Ooteaeg 7 päeva.

Õunapuud

Õunamähkuri (Cydia pomonella) tõrjeks pritsida kulunormiga 0,25 l/ha ning õunapuu-lehetäi (Aphis pomi) tõrjeks kasutada kulunormi 0,125 l/ha. Pritsida kasvufaasis BBCH 70 (alates viljade moodustumisest) kuni 14 päeva enne viljade koristamist.

Ooteaeg 14 päeva.

Kaalikas

Virsiku lehetäi (Myzus persicae), oa-lehetäi (Aphis faba), peedi kärbse (Pegomya hyoscyami) ja kaalikakärbse (Delia floralas) tõrjeks pritsida kulunormiga 0,25 l/ha kasvufaasis BBCH 20-39 (alates kümnenda lehe või lehepaari lahti rullumisest kuni lehestik ja juurikas on saavutanud lõpliku suuruse.

Hoiatus! Mesilastele ja teistele tolmeldajatele ohtlik. Lubatud kultuure võib pritsida etiketil kinnitatud kasvufaasides ajavahemikus 22.00-05.00.

Vee kogus 200-900 l/ha
Toimeaine atseetamipriid 200 g/l (17,6 %)
Pakend 5 l, vees lahustuv kontsentraat (SL)
Tootja Nufarm GmbH & Co.