Actellic 50 EC

Actellic 50 EC on pika toimeajaga kontaktne ja söötmürk laokahjurite tõrjeks tühjades hoidlates. 

Desinsektsiooni võivad teostada ainult firmad, kellel on vastav sertifikaat ja erivarustus!

Toime

Toimeaine imendub kahjurputuka organismi kehapinna ja seedetrakti kaudu. Toimib ka kui fumigant, sattudes kahjurputuka organismi hingamisteede kaudu.

Kasutamisjuhend

Kasutatakse laokahjurite tõrjeks tühjades hoidlates, pritsides kulunormiga kuni 100 ml/100 m².

Teraviljast tühjendatud ladu tuleb puhastada ja puhtad pinnad koheselt töödelda külmaerosool meetodil. Kinnistes ruumides kasutada külmaerosool generaatorit automaatrežiimil, et vältida auru sissehingamist. Hoidlaid võib töödelda mitte hiljem kui 15 päeva enne uue teraviljasaagi ladustamist. Enne teravilja ladustamist tuleb ladu hoolikalt ventileerida.

Töödeldud pinnad peavad olema küllaldaselt märgunud, kuid töölahus ei tohi neilt maha valguda. Töölahuse kontsentratsioon ei tohi ületada 8%, s.t 200 ml Actellic 50 EC-d 2,5 l vee kohta. Erinevate pindade küllaldaseks katmiseks töölahusega tuleb toote kulunormi (100 ml) lahjendada veega.

Erinevate pindade töötlemiseks on vajalikud erinevad veekogused: 

  • metallpinnad - 2,5-5,0 l töölahust/100 m² kohta
  • värvitud puidust - 2,5-5,0 l töölahust /100 m² kohta
  • värvimata puidust pinnad - 5,0 l töölahust /100 m² kohta
  • krohvitud pinnad - 7,0 l töölahust /100 m² kohta
  • krohvimata tellisest pinnad - 15,0 l töölahust /100 m² kohta

Tööoode on 24 tundi pärast pihustamist ja sellele järgnevat 1 tunnist laohoone ventileerimast.

 

Toimeaine 500 g/l metüülpirimifoss
Pakend 1 l,  emulsioonikontsentraat (EC)
Tootja Cheminova A/S