Mospilan 20 SG

Mospilan 20 SG on insektitsiid, mis mõjub putukatele kontaktselt ja süsteemselt, kuuludes neonikotinoidide keemilisse gruppi.

 

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja poolt 26.04.2021 a esitatud taotluse ja 30.04.2021 esitatud taotluse paranduse alusel andis Põllumajandus- ja Toiduamet erandkorras loa taimekaitsevahendi Mospilan 20 SG (atsetamipriid 200 g/kg) piiratud ja kontrollitud kasutuseks hiilamardika, kõdra-peitkärsaka ja kõdrasääse tõrjeks rapsil ja rüpsil ning tirdiliste tõrjeks kartulil ajavahemikus alates 10.05 kuni 07.09.2021.

Toime

Mospilan 20 SG on süsteemne insektitsiid, mis toimib putukatel läbi kõhu, kuid samuti kontaktselt. Kui toimeaine on jõudnud putuka kehasse, siis toimib see nii läbi seedeorganite kui ka läbi kesknärvisüsteemi. Putukas on pärast tootega kokku puutumist veel mõne aja elus, kuid ta ei kahjusta enam taime. Tootel on tugev süsteemne toime: peale taimelehtedele pritsimist imendub toimeaine kiiresti ja liigub neisse taimeosadesse, kust putukad taimemahla imedes sellega kokku puutuvad.

Kasutamisjuhend

Väga oluline on katta taim kogu ulatuses pritsimisvedelikuga, et saavutada parim efektiivsus putukkahjurite tõrjumisel.

Toode on vihmakindel pärast lehel kuivamist, tavaliselt kaks tundi pärast pritsimist.

Raps ja rüps

Kulunorm: 200 g/ha, veekulu 200 – 600 l/ha.

Tõrjutavad kahjurid: hiilamardikas, kõdra-peitkärsakas, kapsa-kõdrapahksääsk. Pritsimine kasvufaasides BBCH 50-80.

Hiilamardikate tõrjumiseks peab rohelise punga staadiumis tõrjekriteerium olema ületatud. Parim tulemus saavutatakse varsumise ja uute õiepungade moodustumise ajal. Soovituslikult hiliseim aeg pritsimiseks on õitsemise algus.

Maksimaalselt on lubatud pritsida 1 kord hooajal.

Ooteaeg: 28 päeva.

Kartul

Maksimaalne ühekordne kulunorm: 150 -250 g/ha. Veekulu 200 – 600 l/ha. 

Tõrjutavad kahjurid: tirdilised (harilik vahustaja). Pritsimine kasvufaasides BBCH 40-89.

Kulunorm lehetäide tõrjumiseks on 250 g/ha. Pritsimist võib vajadusel korrata. Pritsimiste vahele peab jääma vähemalt 21 päeva. Pritsimise võib kombineerida kokku kartuli lehemädaniku tõrjumisega.

Maksimaalselt on lubatud pritsida 1- 2 kord hooajal.

Ooteaeg: 3 päeva.

Tähelepanu! Mesilaste ja teiste tolmeldajate putukate kaitsmiseks on toodet lubatud kasutada avamaakultuuridel ajavahemikus 22:00-05:00. Erandina võib tõrjuda rapsi, rüpsi ja kartuli õitsemise ajal ajavahemikus 22:00-05:00.

 

Vee kogus 200 – 600 l/ha
Toimeaine atsetamipriid 200 g/kg 
Pakend 1 kg, lahustuvad graanulid (SG)
Tootja Berner OY