Koristuseelne umbrohutõrje

Saagi koristamine umbrohtunud põllult on raskendatud ja koristamise tootlikkus madalam. Umbrohu seemned ja taime rohelised osad mõjutavad koristatava saagi kuivainesisaldust, aeglustavad sorteerimise ja kuivatis vastu võtmise protsesse. Umbrohupuhta põllu koristamine on tunduvalt lihtsam ja efektiivsem.

Glüfosaadid

Koristuseelseks või -järgseks umbrohutõrjeks soovitame kasutada mitteselektiivset herbitsiidi Roundup Flex (glüfosaat 480 g/l) kulunormiga 1,125-6,0 l/ha. Roundup Flex on kiire toimega, väga hea toimeefektiivsusega ning mõjub roheliste lehtede ja varte kaudu ja levib sealt juurestikku. Preparaadi mõju on märgata 5-10 päeva pärast pritsimist, umbrohud hävivad täielikult 2-3 nädala pärast.

Roundup Flexi koristuseelne kasutamine on lubatud ainult umbrohutõrje eesmärgil. Pritsitakse siis, kui viljatera niiskusesisaldus on alla 30%. Ooteaeg pritsimise ja koristamise vahel on vähemalt 10 päeva. Rapsi võib pritsida 14-21 päeva enne koristust, kuid mitte hiljem kui 10 päeva enne koristust.
Tähelepanu! Keskkonnasõbraliku majandamise (KSM) nõuetega ühinenud tootjal on koristuseelne glüfosaatide kasutamine keelatud.

Glüfosaadi mõju skeem
Joonis. Erinevate ainete liikumine ja mõju taimes.

Roundup Flex on suurepärase toimega keerulistes ilmastikutingimustes, vihmakindlus saabub juba 1 tunni möödudes. Toode sobib paagisegudesse mullaherbitsiididega.

Lisaks Roundup Flexile on Baltic Agro tootevalikus Rodeo FL (glüfosaadi sisaldus 360 g/l), mille kulunorm koristuseelselt on 2,0-3,0 l/ha ning koristusjärgselt 1,5-6,0 l/ha. Külvieelselt (s.h kõrrepõldudel ja kesadel) on võimalik kasutada ka Gallup 360-K (glüfosaadi sisaldus 360 g/l) kulunormiga 6,0 l/ha.

Tähelepanu! Glüfosaate on keelatud kasutada põllumajanduskultuuride õitsemise ajal ja siis, kui töödeldaval alal esineb õitsvat umbrohtu.


Ole kursis põllul toimuvaga – telli Põlluteade!

Generic placeholder image

Biopreparaatide katsed

Tutvu pikaajaliste katsete tulemustega

Generic placeholder image

pH ja lupjamine

Pärast saagi koristust on hea aeg lupjamiseks

Prev Next