Koristuseelne umbrohutõrje

29. juuni 2022

Saagi koristamine umbrohtunud põllult on raskendatud ja koristamise tootlikkus madalam. Umbrohu seemned ja taime rohelised osad mõjutavad koristatava saagi kuivainesisaldust, aeglustavad sorteerimise ja kuivatis vastu võtmise protsesse. Umbrohupuhta põllu koristamine on tunduvalt lihtsam ja efektiivsem.

Glüfosaadid

Koristuseelseks või -järgseks umbrohutõrjeks soovitame kasutada mitteselektiivset herbitsiidi Roundup Flex (glüfosaat 480 g/l) kulunormiga 1,125-6 l/ha. Roundup Flex on kasutaja- ja keskkonnasõbralik, kiire toimega efektiivne toode. Preparaat mõjub roheliste lehtede ja varte kaudu ning levib sealt juurestikku. Preparaadi mõju on märgata 5-10 päeva pärast pritsimist, umbrohud hävivad täielikult 2-3 nädala jooksul.

Roundup Flexi koristuseelne kasutamine on lubatud umbrohutõrje eesmärgil. Pritsitakse siis, kui viljatera niiskusesisaldus on alla 30%. Ooteaeg pritsimise ja koristamise vahel on vähemalt 10 päeva. Rapsi võib pritsida 14-21 päeva enne koristust, kuid mitte hiljem kui 10 päeva enne koristust.
Tähelepanu! Keskkonnasõbraliku majandamise (KSM) nõuetega ühinenud tootjal on koristuseelne glüfosaatide kasutamine keelatud.

Glüfosaadi mõju skeem
Joonis. Erinevate ainete liikumine ja mõju taimes.

Roundup Flex on suurepärase toimega keerulistes ilmastikutingimustes, vihmakindlus saabub juba 1 tunni möödudes. Tootel on väga hea toime ka kareda vee puhul ning sobivus paagisegudesse mullaherbitsiididega.

Baltic Agro tootevalikus on ka mitteselektiivsed herbitsiidid Gallup Super 360 ja Rodeo FL. Nende toodete glüfosaadisisaldus on 360 g/l, kulunorm 1,0-6,0 l/ha. Tooted imenduvad läbi lehestiku ja levivad sealt taimes edasi. Parim tulemus saavutatakse, pritsides taimede aktiivses kasvustaadiumis. Vihmakindlus saabub 1 tund pärast töötlemist.

Tähelepanu! Glüfosaate on keelatud kasutada põllumajanduskultuuride õitsemise ajal ja siis, kui töödeldaval alal esineb õitsvat umbrohtu.


Ole kursis põllul toimuvaga – telli Põlluteade!

Tellimusega annan nõusoleku Baltic Agro AS-ile minu andmete töötlemiseks lähtudes isikuandmete kaitse põhimõtetest.
Generic placeholder image

Biopreparaatide katsed

Tutvu pikaajaliste katsete tulemustega

Generic placeholder image

pH ja lupjamine

Pärast saagi koristust on hea aeg lupjamiseks

Prev Next