Talirapsi sordid

Sordiaretajad on talirapsi aretustegevusse kõvasti panustanud ning selle tulemusena lisandub tootmisesse järjest uusi ja paremaid sorte. Baltic Agro talirapsi sordivalik hõlmab täna väga laia külviakent ning külvi planeerimisel tuleks arvestada sortide sügisese arengu ja kasvu kiirusega. Samuti võiks arvestada sortide valmimisajaga, kuna see aitab planeerida järgmise aasta koristuskonveierit. Igal juhul tuleks külvata hiljemalt 25. augustil. Soovitatav on valida sort, mis on meie klimaatilistes tingimustes tootmiskatsetes kontrollitud.

Sordid on liigitatud:


Varajane külv

Alljärgnevalt toome talirapsi sortide kirjeldused. Kui kirjelduses on viidatud Kuusiku katsekeskuse katsetulemustele, siis konkreetse näitaja leiad lehe lõpus asuvatest saagikuse ja õlisisalduse tabelitest.

Varajaseks külviks (5.–15. august) sobivad sordid DK Seax ja SY Annabella.

DK SeaxDekalb - Poolkääbushübriid, mis talvitub väga hästi ka karmi talve korral. Poolkääbustele omaselt on nii sügisene kui ka kevadine taastumine aeglased. Kuid kui kevadel hoo sisse saab, siis valmib tänu edasisele kiirele arengule varem kui kõrgekasvulised hübriidid. Kõtrade purunemiskindlus tagab suure saagikuse ka ebasoodsates koristustingimustes ja lubab koristust vajadusel edasi lükata. Kuusiku katsekeskuses sordivõrdluskatsetes osales DK Seax aastatel 2017 ja 2020.

SY AnnabellaSyngenta - Väga hea talvekindlusega sort, mis on väga laia külviaknaga. Sobib külvata kogu külviperioodi jooksul. Nii sügisene kui ka kevadine areng on aeglased. Aeglane kevadine areng aitab vältida kevadkülmadest tingitud kasvulõhede tekkimist. Kuusiku katsekeskuses oleme sorti SY Annabella katsetanud viimasel kuuel aastal (2017-2022).


Kogu külviperiood

Kogu külviperioodiks (5.–25. august) sobivad sordid Akilah ja DK Expose.

UUS! DK ExposeDekalb - Kõrge saagipotentsiaali ja õlisisaldusega kõrgekasvuline hübriidsort. Iseloomulik on suurepärane talvekindlus, mistõttu sobib antud sort väga hästi meie tingimustes kasvatamiseks. Sordile on tagatud resistentsus naeri-kollaviiruse (TuYV) ja fomoosi (Rlm7) vastu. Suurepärane lamandumiskindlus ja vastupidavus kõtrade enneaegse avanemise suhtes. Sügisene algareng kiire, kevadine taastumine pigem aeglane, õitsemine keskhiline ja valmimine hiline. Lisaks on Dekalbi sortidele iseloomulik väga hea vastupidavus põua tingimustele.

AkilahRapool - Nii sügisel kui ka kevadel kiire arenguga, samas ülekasvamise oht väiksem, taimik kasvab pigem laiusesse. Hea abiootilise stressi taluvus kevadel ja suvel. Aretusel on kasutatud „Stay green“ („püsi roheline”) omadust, et tagada parem põuakindlus. Hea vastupidavus fomoosile (sisaldab Rlm7 geeni), resistentne naeri-kollaviiruse suhtes (TuYV). Kuusiku katsekeskuses oleme sorti Akilah katsetanud 2021. ja 2022. a.


Hilisem külv

Augusti teise poole (15.–25. august) külviks sobivad hästi sordid SY Glorietta, Atora, LG Artemis, DK Expansion, Romeo ja LG Auckland.

UUS! SY GloriettaSyngenta - Tänu kiirele algarengule sügisel sobib nii optimaalseks kui ka hilisemaks külviks (15.– 25.08). Kasvab hästi nii kergematel kui raskematel muldadel ning talub ka minimeeritud mullaharimist. Väga hea talvekindlus ja mõõdukas kasvukiirus kevadel, viimane on oluline kevadiste öökülmade korral. Hea vastupidavus fomoosi (sisaldab Rlm7 geeni) ja naeri-kollaviiruse suhtes (TuYV). Kõrge kasvuga, kuid tänu tugevale varrele on lamandumiskindlus tagatud. Kuusiku katsekeskuses oleme sorti SY Glorietta katsetanud 2022. aastal.

AtoraRapool - Sobib just hiliseks külviks, sest on sügisel väga kiire arenguga. Soovituslik külviaeg jääb vahemikku 12.-25. august. Väga hea talvekindlusega keskvalmiv sort, mis on kasvukoha osas vähe nõudlik. Saksamaal tehtud katse põhjal on väga hea veekahjudest taastuja. Kõigist katsealustest sortidest taastus kõige kiiremini ning hävinenud taimede protsent oli minimaalne. Sort on kõrgekasvuline ning kasvatab pikad kõdrad, mis loob aluse kõrgeks saagipotentsiaaliks ja õlisisalduseks. Umbes 10% Eesti rapsipinnast on täna Atoraga külvatud ja sort on ka Viljelusvõistlusel väga häid tulemusi näidanud. Kuusiku katsekeskuses oleme sorti Atora katsetanud 2017. ja 2020. a.

LG ArtemisLimagrain - Euroopas üks populaarsemaid talirapsi sorte. Väga hea saagikuse ja talvekindlusega hübriidsort. Kõrgekasvuline ning suure teraga. Kiire kasvuga nii sügisel kui kevadel. Sobilik hiliseks külviks, 15.-25. augustil. Hea vastupidavus fomoosi (sisaldab Rlm7 geeni) ja naeri-kollaviiruse suhtes (TuYV). Moodustab väga hästi külgvõrseid. Kuusiku katsekeskuses oleme sorti LG Artemis katsetanud 2021. ja 2022. a.

DK ExpansionDekalb - Hiline, kõrge saagikuse, kõrge kasvu ja hea talvekindlusega hübriid. Kasvab sügisel aktiivselt, seetõttu sobilik hilisem külviaeg. Kevadine areng kiire, saab ruttu hoo sisse. Rlm7 geen tagab topeltkaitse fomoosi vastu. Lisaks on Dekalbi sortidele iseloomulik väga hea vastupidavus põua tingimustele. 2020. aastal Nordic Seedi Baltikumi katsete saagikaim sort. Kuusiku katsekeskuse katsetes on DK Expansion osalenud kolmel aastal (2019, 2021 ja 2022).

UUS! RomeoRapool - Väga hästi stressi taluv elujõuline hübriidtalirapsi sort. Geneetiliselt tagatud vastupidavus naeri-kollaviirusele (TuYV) ja fomoosile (Rlm7). Lisaks on sordil väga hea põuakindlus ning kõtrade purunemiskindlus. Keskmine kuni hiline õitsemine ja valmimine. Tänu suurele biomassile toimub fotosüntees maksimaalselt ja sellega koos on tagatud ka kõrge saagikus. 2022. aasta Baltimaade ametlike 8 erineva piirkonna rapsikatsete keskmine saagikus oli 4,56 t/ha, mis oli 0,5 t/ha (+13%) rohkem kui standardsortide puhul. Lisaks oli kõrge ka õlisisaldus.

LG AucklandLimagrain – Saagikas hübriidsort, mis on näidanud suurepäraseid tulemusi Taani, Poola ja Kesk-Euroopa katsetes. Kiire arenguga nii sügisel kui ka kevadel, tänu sellele sobib hästi augusti teise poole külviks (kuni 25. augustini). Väga hea talvekindlusega. Varajane õitseja ja kesk-varajane valmija. Vastupidav fomoosile (Rlm7) ja naeri-kollaviirusele (TuYV). Kõrgekasvuline, kuid tänu tugevale varrele on tagatud lamandumiskindlus. Kuusiku katsekeskuses oleme sorti LG Auckland katsetanud 2022. a.


Clearfield sordid

Clearfield sordid Matrix CL, DK Immortal CL, LG Constructor CL, DK Impression CL ja INV 1266 CL.

UUS! Matrix CLRapool - Kiire algarenguga ning kõrge saagikuse ja õlisisaldusega Clearfield hübriid. Pärineb Rapooli uuest kliimastressi taluvuse ja multiresistentsuse strateegiaga aretussuunast. Tugeva geneetikaga sort kinnitas 2022. aasta erakatsetes sobivust meie kliima tingimustesse, näidates suurepärast talvitumist, kevadist taastumist ning saagitulemusi. Hea vastupidavus fomoosi (sisaldab Rlm7 geeni) ja naeri-kollaviiruse suhtes (TuYV).

UUS! DK Immortal CLDekalb - Kõrge saagikusega talirapsi Clearfield tehnoloogia hübriid. Hea vastupidavus fomoosi (sisaldab Rlm7 geeni) ja naeri-kollaviiruse suhtes (TuYV). Kompaktne taimekasv sügisel tagab hea talvekindluse. Kevadel varajane taastuja, keskvarajane õitseja ning keskhiline valmija.

UUS! LG Constructor CLLimagrain – Väga hea talvekindluse ning kõrge saagikusega Clearfield tehnoloogia hübriid. Sügisel ja kevadel kiire arenguga. Valmimise poolest pigem hiline. Hea vastupidavus fomoosi (sisaldab Rlm7 geeni) ja naeri-kollaviiruse suhtes (TuYV).

DK Impression CLDekalb - Kõrgekasvuline, keskvalmiv saagikas Clearfield hübriid. Hea talvekindlusega, mida kinnitas ka 2018. aasta talirapside sordivõrdluskatse Luunja Mõis OÜ-s, kus DK Impression CL talvitumine oli sügisel maha märgitud ruutmeetri alusel keskmiselt 81%. Sügisel kiire arenguga, seega on oluline jälgida kasvuregulaatori vajadust. Sobilik külviaeg 12.–20. august. Kuusiku katsekeskuses oleme sorti DK Impression CL katsetanud aastatel 2017-2020.

INV 1266 CLBASF - InVigor tehnoloogiale omaselt väga kiire sügisese ja kevadise arenguga. Selle tehnoloogia sordid moodustavad sügisel 8-10 lehte ja kasvukuhik jääb hästi mulla lähedale. Kõrgekasvuline, keskmine kuni keskmiselt hiline valmimisaeg ja hea talvekindlus. Kuusiku katsekeskuses oleme sorti INV1266 katsetanud 2021. ja 2022. a.


Nuutrikindlad sordid

Nuutrikindlad on sordid Crotora ja SY Alix.

Nuutrikindlaid sorte on soovituslik külvata pigem hiljem, sest ka see on üks viis, mis aitab nuutrisse nakatumise riski vähendada. Mõlemad sordid on resistentsed kahe enim levinud tüve osas.

CrotoraRapool – Atoral põhinev tugeva geneetikaga ja suurepärase stressitaluvusega nuutrikindel sort. Kohaneb suurepäraselt erinevate kasvutingimustega, andes kõrge saagi ja õlisisalduse isegi keeruliste ilmastikutingimuste korral. Viimase 3 aasta jooksul on Crotora juhtinud Rootsi ametlikes nuutrikindlate sortide katses enam kui 10% suurema saagikusega. Väga hea fomoosi ning vertitsilloosi taluvusega.

SY AlixSyngenta – Kõrge saagipotentsiaaliga nuutrikindel sort, millel on vastupidavus erinevatele nuutri tüvedele. Sort on keskmise kasvukõrgusega, mis teeb ta lamandumisele väga vastupidavaks. Lisaks nuutrile on see sort resistentne ka tsülindrosporioosile. Väga hea talvekindlusega.


Katsetulemused. Saagikus

Talirapsi sordivõrdluskatsete saagikused (t/ha). Kuusiku katsekeskus, 2017-2022

Sort 2017 2018 2019 2020 2021 2022
DK Seax 7,0 - - 4,81 - -
DK Impression CL 6,8 3,26 5,3 5,39 - -
Atora 6,1 3,37 5,8 5,25 4,25 2,4*
SY Annabella - 3,75 6,4 5,48* 4,36 3,0
DK Expansion - - 5,1 - 5,13 2,7
LG Auckland - - - - - 3,4
LG Artemis - - - - 4,46 3,1
INV 1266 CL - - - - 3,96 2,8
Akilah - - - - 4,33 2,9
SY Glorietta - - - - - 2,8
* SY Annabella jäi 2019.a sügisel eksimuse tõttu ilma leheväetiseta. 2022. a. oli katses Atora puhul halva idanevusega seeme.

Katsetulemused. Õlisisaldus

Talirapsi sordivõrdluskatsete õlisisaldused (%). Kuusiku Katsekeskus, 2017-2022​

Sort 2017 2018 2019 2020 2021 2022
DK Seax 45,9 - - 45,4 - -
DK Impression CL 48,2 46,6 47 46,2 - -
Atora 47,9 43,9 47,4 46,9 43,5 46,5*
SY Annabella - 45,2 47,7 43,8* 42,4 44,7
DK Expansion - - 45,3 - 43,4 46,4
LG Auckland - - - - - 45,9
LG Artemis - - - - 43,4 46,4
INV 1266 CL - - - - 43 44,2
Akilah - - - - 44,3 46,3
SY Gloriertta - - - - - 44,6
* SY Annabella jäi 2019.a sügisel eksimuse tõttu ilma leheväetiseta. 2022. a. oli katses Atora puhul halva idanevusega seeme.

Seemnete töötlemisel kasutatud puhtimisvahendid

Integral Pro on esimene biofungitsiidse toimega puhis mullas olevate tõusmepõletikku ja närbumist põhjustavate seenhaiguste vastu. Lisaks on efektiivne ka fomoosi suhtes. Tugevdab taime ja stimuleerib loomulikku vastupanuvõimet. Taimede algareng on ühtlane ning kevadine taastumine kiire. Toimeaineks on bacillus amyloliquefaciens MBI 600.
Tootja: BASF

Sordid, mis on puhitud Integral Proga: LG Artemis, LG Auckland, DK Expose, Atora, Akilah, Romeo, Crotora, Matrix CL, LG Constructor, INV 1266 CL.

Scenic Gold on süsteemne ja kontaktne puhtimisvahend mullas leiduvate ning seemnega levivate seenhaiguste tõrjeks. Fluopikoliid avaldab haigustekitajatele süsteemset mõju ning takistab valgumolekulide transporti ja paiknemist seene rakuseintes. Fluoksastrobiin on laia toimespektriga strobiluriin-tüüpi fungitsiidne toimeaine, mis katkestab haigustekitaja seene mitokondrites hingamisahela. Mõjub peamiselt kontaktselt, kuid imendub teatud määral ka läbi seemnekesta ning hävitab sügavamal paiknevad haigustekitajad.
Tootja: Bayer

Sordid, mille puhtimisel on kasutatud Scenic Goldi: SY Annabella, SY Glorietta, DK Seax, DK Expansion, SY Alix, DK Impression CL, DK Immortal CL.

Scenic Gold info taimekaitsevahendite registris

Generic placeholder image

2021 tulemused

Vaata, millised olid sordikatse tulemused

Generic placeholder image

2020 tulemused

Vaata, millised olid sordikatse tulemused

Prev Next