Talirapsi sordid

Sordiaretajad on talirapsi aretustegevusse kõvasti panustanud ning selle tulemusena lisandub tootmisesse järjest uusi ja paremaid sorte. Baltic Agro talirapsi sordivalik hõlmab täna väga laia külviakent ning külvi planeerimisel tuleks arvestada sortide sügisese arengu ja kasvu kiirusega. Samuti võiks arvestada sortide valmimisajaga, kuna see aitab planeerida järgmise aasta koristuskonveierit. Igal juhul tuleks külvata hiljemalt 25. augustil. Soovitatav on valida sort, mis on meie klimaatilistes tingimustes tootmiskatsetes kontrollitud.


Alljärgnevalt toome talirapsi sortide kirjeldused. Kui kirjelduses on viidatud Kuusiku katsekeskuse katsetulemustele, siis konkreetse näitaja leiad lehe lõpus asuvatest saagikuse ja õlisisalduse tabelitest.

Varajane külv

Varajaseks külviks sobivad sordid DK Seax, SY Annabella ja DK Expat

DK SeaxDekalb - poolkääbushübriid, mis talvitub väga hästi ka karmi talve korral. Poolkääbustele omaselt kasvab nii sügisel kui kevadel aeglaselt, kuid saab tänu kiirele arengule valmis varem kui kõrgekasvulised hübriidid. Kõtrade purunemiskindlus tagab suure saagikuse ka ebasoodsates koristustingimustes ja lubab koristust vajadusel ka edasi lükata. Sobilik varajaseks külviks, 5.-15. augustini. DK Seax andis Kuusiku katsekeskuse 2017. a sordivõrdluskatses üheksast sordist saagikuselt teise tulemuse.

SY Annabella Syngenta - on väga hea talvekindlusega sort, mis on väga laia külviaknaga. Sobib külvata kogu külviperioodi jooksul. Nii sügisene kui ka kevadine areng on aeglased. Aeglane kevadine areng aitab vältida kevadiste külmast tingitud kasvulõhede tekkimist. Kuusiku Katsekeskuse 2018. aasta sordivõrdluskatses oli ülejäänud katsealustest sortidest silmapaistvalt paremini talvitunud. Lisaks oli see sort antud katses ka saagikaim, andes hektari kohta 370 kg rohkem saaki kui saagikuselt teine sort. Kuusiku katsekeskuse 2019. aasta tulemuste põhjal oli SY Annabella kõige saagikam ja kõige kõrgema õlisisaldusega sort. Kuusiku katsekeskuse 2020. aasta katses oli saagikuselt teine sort vaatamata sellele, et eksimuse tõttu jäi ta ainsana sügisel ilma leheväetisest YaraVita Kombiphos.

DK ExpatDekalb - aeglasema arenguga nii sügisel kui kevadel. Iseloomulik kõtrade purunemiskindlus, topeltkaitse fomoosile ja tugev vars, mis tagab suurepärase seisukindluse. Väga hea saagikuse ja õlisisaldusega sort. Sobib külvata 5.-25. augustini. Taimik tuleb kiiresti üles, aga on sügisel kompaktse kasvuga ega kasva üle ka varajasema külvi korral. Sellepärast ka nii pikk aken külviks. Rlm7 geen tagab topeltkaitse fomoosi vastu. DK Expat oli 2020. aasta Nordic Seedi katsetes üle Baltikumi saagikuselt teine sort.


Hilisem külv

Augusti teise poole külviks sobivad hästi sordid Atora, INV1120, LG Artemis, DK Expansion, Akilah.

AtoraRapool - Sobib just hiliseks külviks, sest on sügisel väga kiire arenguga. Soovituslik külviaeg jääb vahemikku 12.-25. august. Väga hea talvekindlusega keskvalmiv sort, mis on kasvukoha osas vähenõudlik. Saksamaal tehtud katse põhjal on väga hea veekahjudest taastuja, kõigist katsealustest sortidest taastus kõige kiiremini ja hästi – hävinenud taimede protsent oli minimaalne. Sort on kõrgekasvuline ning kasvatab pikad kõdrad, mis loob aluse kõrgeks saagipotentsiaaliks ja õlisisalduseks. 2018. aasta Kuusiku katsekeskuse talirapside sordivõrdluskatses oli Atora õlisisalduseks 43,9%, aasta varem 47,9%. 2019. aasta katsete põhjal oli saagikuse ja õlisisalduse poolest teine sort. Ka 2020. aasta katses paistis Atora silma saagikuse ja õlisusega, jäädes oma tulemustega esimesse otsa (Tabelid 1 ja 2). 10% Eesti rapsipinnast on täna Atoraga külvatud ja sort on ka Viljelusvõistlusel väga häid tulemusi näidanud.

LG ArtemisLimagrain - Teist hooaega meie sordivalikus, Euroopas üks populaarsemaid talirapsi sorte. Väga hea saagikuse ja talvekindlusega hübriidsort. Kõrgekasvuline ning suure teraga. Kiire kasvuga nii sügisel kui kevadel. Sobilik hiliseks külviks, 15.-25. augustil. Hea vastupidavus fomoosile (sisaldab Rlm7 geeni), resistentne naeri kollase viiruse suhtes (TuYV). Moodsutab väga hästi külgvõrseid. Kevadel nägime Kuusikul, kuidas võimsad külgvõrsed algasid juba mulla pinnalt.

DK Expansion Dekalb - Hiline, kõrge saagikuse, kõrge kasvu ja hea talvekindlusega hübriid. Kasvab sügisel aktiivselt, seetõttu sobilik hilisem külviaeg. Sobivaim külviaeg 12.-25. augustini. Kevadine areng kiire, saab ruttu hoo sisse. 2019. aasta Kuusiku katsekeskuse sordivõrdluskatses andis 5,1 t/ha saaki (Tabel 1) ja õlisisaldus oli 45,3% (Tabel 2). Rlm7 geen tagab topeltkaitse fomoosi vastu. 2020. aastal Nordic Seedi Baltikumi katsete saagikaim sort.

UUS! Akilah Rapool - Nii sügisel kui ka kevadel kiire arenguga. Soovituslik aeg külviks 12.-25. august, varasema külvi korral on sügisel ülekasvamise oht. Hea abiootilise stressi taluvus kevadel ja suvel. Aretusel on kasutatud „Stay green“ („püsi roheline”) omadust, et tagada parem põuakindlus. Hea vastupidavus fomoosile (sisaldab Rlm7 geeni), resistentne naeri kollase viiruse suhtes (TuYV).


Clearfield sordid

Clearfield sordid on Simplex CL, DK Impression CL, INV 1266 CL ja DK Immove CL

Simplex CL Dekalb - on kõrgekasvuline, saagikas Clearfield hübriid. Valmimise poolest keskvalmiv ja hea talvituja. Iseloomulikud kõtrade purunemiskindlus ja väga hea haiguskindlus. Sügisel areng kiire, kevadel aeglane. Sobilik külviaeg 12.-25. august. Suurepärane vastupidavus haigustele (fomoos, närbumistõbi, tsülindrosporioos). Tänu aeglasele arengule kevadel talub see sort väga hästi kevadisi madalaid temperatuure

DK Impression CL - Dekalb - kõrgekasvuline, keskvalmiv saagikas Clearfield hübriid. Hea talvekindlusega, mida kinnitas ka 2018. aasta talirapside sordivõrdluskatse Luunja Mõis OÜ-s, kus DK Impression CL talvitumine oli sügisel maha märgitud ruutmeetri alusel keskmiselt 81%. Sügisel kiire arenguga, seega on oluline jälgida kasvuregulaatori vajadust. Sobilik külviaeg 12.-20. august.

UUS! INV 1266 CL - BASF – See sort on eelmistest aastatest tuntud sordi INV1166 CL edasiarendus. Invigor tehnoloogiale omaselt väga kiire sügisese ja kevadise arenguga. Selle tehnoloogia sordid moodustavad sügisel 8-10 lehte ja kasvukuhik jääb hästi mulla lähedale. Sobiv külviaeg 15.-25. august, suurepärase sügisese kasvuenergiaga. Kõrgekasvuline, keskmine kuni keskmiselt hiline valmimisaeg ja hea talvekindlusega.

UUS! DK Immove CLDekalb - saagikas Clearfield hübriid. Valmimise poolest keskvalmiv ja hea talvituja. Iseloomulik on kõtrade purunemiskindlus ja väga hea haiguskindlus. Sügisel areng kiire, kevadel aeglane. Sobilik külviaeg 5.-25. august. Antud sordi areng on sarnane DK Expatile: taimik kasvab sügisel kiiresti, kuid jääb vastu talve kompaktseks. Kevadel ja suvel on taimik pigem madalam kui kõrgekasvulistel sortidel INV1120 või DK Expansion.


Nuutrikindlad sordid

Nuutrikindlad on sordid Mentor, DK Pliny ja Crossfit

Nuutrikindlaid sorte on soovituslik külvata pigem hiljem, sest ka see on üks viis, mis aitab nuutrisse nakatumise riski vähendada. Kõik sordid on resistentsed kahe enim levinud tüve osas.

Mentor Rapool - on saagikas nuutrikindel sort. Keskvalmiv ning väga hea kevadine taastuja. Head geneetilised omadused – talub hästi ebasoodsaid kasvutingimusi. Taimede keskmine kõrgus kergendab koristamist. Sobivaim külviaeg 12.-25. august.

UUS! DK Pliny Dekalb - kõrgekasvuline ja kiire algarenguga sort. Taimik jääb sügisel kompaktseks ning see võimaldab külvata kogu külviperioodi jooksul. Hea haiguskindluse ning kõtrade purunemiskindlusega sort. Valmimiselt keskvalmiv.

UUS! Crossfit BASF - Kiire sügisese algarenguga, kõrgekasvuline ja valmimise poolest keskvalmiv sort. Lisaks nuutrikaitsele on sordile iseloomulik topeltkaitse fomoosi vastu ning resistentsus naeri kollase viiruse suhtes (TuYV). Sobiv külviaken on 12.-25. august.


Katsetulemused. Saagikus

Talirapsi sordivõrdluskatsete saagikused (t/ha). Kuusiku katsekeskus, 2017-2020

Sort 2017 2018 2019 2020
DK Seax 7,0 - - 4,81
DK Impression CL 6,8 3,26 5,3 5,39
Atora 6,1 3,37 5,8 5,25
SY Annabella - 3,75 6,4 5,48*
DK Expansion  - - 5,1 -
DK Exterrier - - 5,7 5,33
Phoenix CL - - 5,2 4,59
Prince - - - 5,29
INV1120 - - - 5,58
INV1166 CL - - - 5,03
PX 111 CL - - - 4,48
SY Annabella jäi 2019.a sügisel eksimuse tõttu ilma leheväetiseta

Katsetulemused. Õlisisaldus

Talirapsi sordivõrdluskatsete õlisisaldused (%). Kuusiku Katsekeskus, 2017-2020​

Sort 2017 2018 2019 2020
DK Seax 45,9 - - 45,4
DK Impression CL 48,2 46,6 47,0 46,2
Atora 47,9 43,9 47,4 46,9
SY Annabella - 45,2 47,7 43,8*
DK Expansion  - - 45,3 -
DK Exterrier - - 46,3 45,6
Phoenix CL - - 46,4 47,6
Prince - - - 46,1
INV1120 - - - 47,6
INV1166 CL - - - 47,0
PX 111 CL - - - 45,3
SY Annabella jäi 2019.a sügisel eksimuse tõttu ilma leheväetiseta

Seemnete töötlemisel kasutatud puhtimisvahendid

INTEGRAL PRO on esimene biofungitsiidse toimega puhis mullas olevate seenhaiguste vastu, mis põhjustavad tõusmepõletikku ja närbumist. Lisaks on efektiivne ka fomoosi suhtes. Tugevdab taime ja stimuleerib loomulikku vastupanuvõimet. Taimede algareng on ühtlane ning kevadine taastumine kiire. Toimeaineks on bacillus amyloliquefaciens MBI 600.
Tootja: BASF.

Järgmiste sortide puhtimisel on kasutatud toodet Integral Pro: SY Annabella, Artemis, Atora, Akilah, Mentor, Crossfit, Simplex CL, INV 1266 CL.

SCENIC GOLD süsteemne ja kontaktne puhtimisvahend mullas leiduvate ning seemnega levivate seenhaiguste tõrjeks. Fluopikoliid avaldab haigustekitajatele süsteemset mõju ning takistab valgumolekulide transporti ja paiknemist seene rakuseintes. Fluoksastrobiin on laia toimespektriga strobiluriin-tüüpi fungitsiidne toimeaine, mis katkestab haigustekitaja seene mitokondrites hingamisahela. Mõjub peamiselt kontaktselt, kuid imendub teatud määral ka läbi seemnekesta ning hävitab sügavamal paiknevad haigustekitajad.
Tootja: Bayer.

Järgmiste sortide puhul on kasutatud puhtimisvahendit Scenic Gold: DK Seax, DK Expansion, DK Expat, DK Pliny, DK Impression CL, DK Immove CL.
Scenic Gold info taimekaitsevahendite registris

Generic placeholder image

2020 tulemused

Vaata, millised olid sordikatse tulemused

Generic placeholder image

Sõlmi BOKS leping

Kindlusta rapsitaimed ebasoodsa talvitumise vastu. Info müügiesindajalt.

Prev Next