Taliviljade T1 pritsimine

4. mai 2023

Taliteraviljad on sõltuvalt sordist juba jõudnud või jõudmas kõrsumise faasi, oluline on mõtlema hakata kasvuregulaatorite kasutamisele. Kasvu reguleerimise planeerimisel peame arvestama mitmete teguritega. Kasvuregulaatorite kasutamise vajadus, norm ning kasutuskordade arv sõltub konkreetse põllu lämmastikufoonist, ilmastikust, taimiku tihedusest, sordi omadustest jms.

Teravilja lamandumisel väheneb koristustööde efektiivsus ning saagikadu võib ulatuda kuni 100%ni. Lisaks suureneb ka hilisem varise tõrjumise vajadus, mis omakorda tähendab lisakulu sobiva herbitsiidi näol. Lamandunud vili on niiskem, tuues kaasa suuremad kuivatuskulud. Samas väheneb ka saagi kvaliteet, mis tähendab ka madalamat hinda.

Taliteravilja kasvureguleerimine

NB! Kasvuregulaatorite kasutamine tuleks edasi lükata, kui enne või pärast pritsimist on oodata öökülma.

Kasvu reguleerimise peamiseks eesmärgiks on saavutada teraviljadel lühem ja tugevam kõrs ning suurem kõrre diameeter. See vähendab kõrre paindumise ja murdumise riski ning pakub paremat tuge ka lehtedelt ja peadelt tulevale raskusele, mis on eriti aktuaalne probleem vihmaperioodidel.

Nisude puhul on väga oluline, et just 2. ja 3. kõrresõlme vahed oleksid lühemad ja tugevamad, sest enamasti just sellest kohast toimub kõrre murdumine ja vilja lamandumine. Sobivateks toodeteks on Medax Max (proheksadioonkaltsium 50 g/l, etüültrineksapak 75 g/l), Medax Top + Turbo (proheksadioonkaltsium 50 g/l; mepikvaatkloriid 300 g/l), Moddus 250 EC (etüültrineksapak 250 g/l).
NB! Kasvuregulaatorite kasutamisel on oluline silmas pidada, et päevane keskmine õhutemperatuur peaks olema vähemalt +8...+10 ℃.

Ajaliselt on võimalik planeerida kasvu reguleerimise töö koos T1 fungitsiidide kasutamisega.


Haigustõrje

Põldudel ringi liikudes on teraviljadel näha sügisel alguse saanud taimehaiguste sümptomeid. Ilmad on soojenenud ning haigused hakkavad põldudel aktiivsemalt levima. Talinisul tuleks T1 faasis pöörata tähelepanu helelaiksusele, silmlaiksusele ning jahukastele. Viimane neist levib eriti just varajastel nisu sortidel.

Taliteraviljade saagipotentsiaali kindlustamiseks on vajalik taimi kaitsta kasvuaegsete seenhaiguste eest kogu vegetatsiooniperioodi vältel. Seetõttu soovitame talivilju pritsida fungitsiidiga kahel korral, sest see tagab pikema kaitse, parema saagi kvaliteedi ja kõrgema saagikuse.

T1 pritsimisringi soovitame järgmisi haigustõrje preparaate: Input, Priaxor Power Pack, Input Triple, Balaya + Flexity.

Input (protiokonasool 160 g/l, spiroksamiin 300 g/l) omab kaitsvat ja ravivat toimet juurestikku, lehti ja pähikut kahjustavate haiguste vastu. Sobib lisaks nisule ja rukkile kasutamiseks ka odral, rukkil, tritikalel. Kulunorm on 0,8-1,0 l/ha, kõrgem norm tagab pikema toimeaja.

Priaxor Powerpack (fluksapüroksaad (Priaxor) 75 g/l, püraklostrobiin (Priaxor) 150 g/l, protiokonasool (Curbatur) 250 g/l) aitab ennetada ning pidurdada helelaiksust lehtedel ja pähikutel, pruunlaiksust, jahukastet, fusarioosi pähikutel, roostehaiguseid ning silmlaiksust. Soovituslikuks kulunormiks on 0,4 + 0,4 l/ha kasvufaasides BBCH 31-37. Odral ennetab ja ravib selliseid haiguseid nagu võrklaiksus, äärislaiksus, ramulaaria ja jahukaste.

Input Triple (prokinasiid 40 g/l, protiokonasool 160 g/l, spiroksamiin 200 g/l) on süsteemne fungitsiid, mis sisaldab kolme toimeainet. Lisaks protiokonasoolile ja spiroksamiinile, mis sisaldub Inputis, sisaldab see toimeainet prokinasiid, mis toimib eriti hästi ennetavalt teraviljade jahukaste vastu ning on tugeva toimega ka silmlaiksuse vastu. Input Triple on registreeritud nii talinisule, -odrale, -rukkile kui ka tritikalele. Registreeritud kulunormiks on 0,75 l/ha.

Balaya + Flexity (püroklastrobiin (Balaya) 100 g/l, mefentriflukonasool (Balaya) 100 g/l, metrafenoon (Flexity) 300 g/l). Balaya on eriti efektiivne helelaiksuse ja pruunrooste vastu. Varane pritsimine haiguse veel madala surve ajal parandab kaitset võimalike haigustekitajate vastu. Kollase rooste efektiivseks tõrjumiseks on tähtis varane pritsimine kohe nakatumise alguses. Teraviljade kõrsumisfaasis (BBCH 30-32) soovitame kasutada komplekti Balaya 0,5 l/ha + Flexity 0,25 l/ha. Flexity annab täiendava efektiivsuse jahukaste ennetavaks tõrjeks ning on väga efektiivne silmlaiksuse vastu.

Jahukastele vastuvõtlike sortide puhul võib paagisegudes kasutada ka spetsiaalselt jahukaste tõrjeks mõeldud preparaate, näiteks Leander (fenpropidiin 750 g/l), millel on hea kaitsev ja raviv toime, või Property 180 SC (püriofenoon 180 g/l).


Leheväetised kõrsumise faasis

Kõrsumise faasis on taimedel kiire kasvuaeg ja puudu võib jääda erinevatest toiteelementidest. Selles faasis on tähtis hoida fotosüntees võimalikult intensiivsena. Selleks tuleb hoolt kanda, et magneesium ja mikroelemendid Mn, Zn, Cu, Fe, Mo oleksid taimedele kättesaadavad.

Baltic Agro poolt viimastel aastatel põldudelt võetud mullaanalüüside tulemused on näidanud, et muldades jääb tihtipeale puudu boorist, vasest, molübdeenist ja tsingist. Lehtedes aga ei ole kasvu ajal sageli piisavalt boori, vaske, rauda, mangaani, molübdeeni ja tsinki — seda just ajal, mil taimed vajavad neid kõige enam.

Mangaan (Mn)

Mangaanil on oluline roll fotosünteesil ja veerežiimi reguleerimisel. Samuti osaleb ta hingamisfunktsioonis, klorofülli ja aminohapete sünteesis ning nitraatide assimilatsioonis. Teraviljad vajavad mangaani kõige enam kõrsumisfaasis ja õietolmu moodustumise ajal. Mangaan on nii mullas kui ka taimes väga vähe liikuv element. Puudustunnused avalduvad kõigepealt noorematel lehtedel: lehe veenide vahele tekivad kollased või valkjad alad. Mangaani puuduse all kannatades on taimed haigustele vastuvõtlikud ega suuda toime tulla abiootilise stressiga. Küll aga võivad teraviljapõllu traktori jälgedes puudustunnused olla nõrgemad või puududa, sest seal on muld tihedam – see aitab taimedel mangaani paremini kätte saada. Mangaanipuuduse puhul on ravimine ennetamisest efektiivsem, sest mangaan ei liigu uutesse kasvavatesse taimeosadesse. Mangaanipuuduse kõrvaldamiseks pritsitakse mangaaniväetistega korduvalt siis, kui puuduse sümptomid ilmnevad uuesti.

Tsink (Zn)

Tsink on oluline komponent mitmetes ensüümides ning osaleb kasvuhormoonide tootmises ja sõlmevahede pikenemises. Tsingipuudusel aeglustuvad võrsumise faasis lehtede kasv ja juurestiku arenemine. Selle tulemusena väheneb omakorda fotosünteesiv pind ning kannatab saagikus, lisaks väheneb terade arv pähikus. Piisav tsingi olemasolu taimes on oluline ka lipulehe faasis, sest see mõjutab oluliselt proteiinisisaldust. Tsingipuuduse tõttu aeglustub taimede kasv, sõlmevahed jäävad lühikeseks ning lehed väikeseks ega arene korralikult välja. Lehtedele tekivad roodudevahelisele alale klorootilised märgid, mis hiljem muutuvad pruunikateks nekrootilisteks laikudeks. Kuna mullas on tsingi tase üldjuhul madal, siis tuleks seda lehtede kaudu juurde manustada. Parim aeg pritsimiseks on kuni kõrsumisfaasi keskpaigani. Kui tsingi puudus peaks esinema hiljem, siis saab ja peaks seda parandama ka veel lipulehe faasis, sest puuduse korral jääb terade proteiinisisaldus madalaks.

Magneesium (Mg)

Magneesium on klorofülli koostises kõige olulisem element. See on vajalik valgusenergia kasutamiseks fotosünteesil ning taimede kasvu- ja arenguprotsessides. Ebasoodsad tingimused, näiteks ekstreemsed temperatuurid (nii madalad kui ka kõrged), raskendavad ja piiravad magneesiumi omastamist. Magneesiumi puudus aeglustab taimede kasvu ja arengut ning pärsib fotosünteesi. Kloroos algab leheroodude vahelt ja vastu valgust vaadates näivad lehed triibulised.

Molübdeen (Mo)

Molübdeen on paljude ensüümide koostises, osaleb katalüsaatorina erinevates redoksreaktsioonides. Molübdeen on taimes väga liikuv ja seetõttu avalduvad puudustunnused esmalt vanemates lehtedes. Kuna molübdeen on osaline ka lämmastiku ainevahetuses, siis võib molübdeeni puudus kaasa tuua ka lämmastiku vaeguse. Eriti oluline on tänaste kõrgete lämmastikväetiste hindade juures tagada kalli lämmastiku võimalikult efektiivne kasutus. Molübdeeni puudusel taimede kasv peatub ja lõpptulemusena jäävad terad väikeseks. Teravili vajab molübdeeni väikestes kogustes.

Raud (Fe)

Raud on vajalik klorofülli tootmiseks, seeläbi mõjutab see element fotosünteesi. Raud osaleb redoksreaktsioonides, mis on tähtsad energia edasi kandmiseks ja lämmastiku fikseerimiseks. Raud ei ole kuigi liikuv element ja seetõttu avalduvad tunnused esmalt nooremates lehtedes. Lehtedele ilmuvad kollakas-rohelised triibud.

Vask (Cu)

Vasepuuduse riski korral tuleb vasega lehekaudselt väetada hiljemalt võrsumise lõpuks. Siis on sellest saadav kasu maksimaalne. Vasel on oluline roll fotosünteesis, ta tagab klorofülli stabiilsuse ning aeglustab selle lagunemist. Vask soodustab ka valkude ainevahetust, suurendab terade arvu pähikus ning nende proteiinisisaldust. Lisaks aktiveerib see taimedes ensüüme, mis osalevad ligniini tootmises, tänu millele on taimed lamandumiskindlamad. Esmased puuduse sümptomid avalduvad võrsumise ja kõrsumise faasis ning lehed muutuvad tipust helekollaseks või valgeks. Samuti keerdub lipuleht ning hiljem võib viljapea kumerduda või jääda longu. Selliste visuaalsete puudustunnuste ilmnedes on lehekaudse väetamisega juba hilinetud.

Vasepuudusel on ka teravilja peade täituvus ebaühtlane ning tera jääb tillukeseks. Kuna vask osaleb valgusünteesi protsessis, siis selle puudusel jääb ka tera proteiinisisaldus madalaks. Kuna mullas on vase tase tagasihoidlik, siis tuleks seda taimedele kindlasti lehtede kaudu juurde anda. Oluline on, et taim oleks vajalikus koguses vasega stabiilselt varustatud.


Soovitused leheväetamiseks

Toitainete puudusnähtude ennetamiseks soovitame koos kõrsumise aegse taimekaitsega paagisegudesse lisada teraviljale vajalikke toiteelemente sisaldavaid täiendväetisi. Head lahendused on Dr Green Teravili 1-2 kg/ha + Dr Green Energy 1 kg/ha või ZM Grow 2-3 l/ha, mikroelementidega NPK-vedelväetis YaraVita Universal Bio 2-3 l/ha või vees lahustuv mikroelementidega NPK-väetis Speedfol 18-18-20 + 2 MgO + mikroelemendid 3-5 kg/ha või Ultrasol 15-30-15 + 0,5 MgO + mikroelemendid 3-5 kg/ha.

Intensiivsel kasvuajal soovitame fotosünteesi parandamiseks eelpool nimetatud väetistele lisada magneesiumit ja väävlit sisaldavat väetist Epso Top või Epso Combitop 2-4 kg/ha, neist viimane tagab magneesiumile ja väävlile lisaks ka piisava varustatuse mangaani ja tsingiga.

Dr Green Teravili + Dr Green Energy

DR GREENi väetised on väga efektiivsed tänu MicroActive™ ja MacroActive™ kompleksidele. Neis sisalduvad üksteist vastastikku täiendavad orgaanilised ühendid (vabad aminohapped) ja vitamiinid. Tänu neile koostisosadele on toiteelemendid kiiresti ja efektiivselt taimede poolt omastatavad nind taimed on ühtlasi vastupidavamad abiootilise stressi mõjudele.

Dr Green väetiste elementide sisaldus, g/kg
Toitaine Dr Green Teravili Dr Green Energy
N   100
K20   400
SO3 280  
MgO 9  
B 5  
Cu 50  
Fe 60  
Mn 80  
Mo 0,5  
Zn 20  

ZM Grow

On Soomes ringmajanduse tehnoloogial kasutatud patareidest valmistatud väävlit, mangaani, tsinki ning väheses koguses kaaliumit sisaldav vedelväetis, mis sobib leheväetiseks ja seemnete külvieelseks töötlemiseks.

YaraVita Universal Bio

Sisaldab taimede jaoks olulisi toitaineid õiges vahekorras ning merevetika Ascophyllum nodosumi ekstrakti, mis on rikkalik tsütokiniinide, auksiinide ja giberelliinide allikas.

Speedfol 18-18-20 + 2 MgO + mikroelemendid

Väetises on tasakaalustatud koguses NPK, lisaks magneesium ja vajalikud mikroelemendid kelaatide kujul. Seda on väga hea lehekaudselt taimedele pritsida, kui ei ole täpselt teada, millistest elementidest just vajaka võib jääda.

Ultrasol 15-30-15 + 0,5 MgO + mikroelemendid

Väetis sobib eelkõige kultuuri kasvu varasemas faasis: teraviljade võrsumise ajal või kõrsumise alguses. Kiire mõjuga kõrge forsfori sisaldus soodustab eelkõige tugeva juurestiku moodustumist ning stimuleerib võrsumist.


Rapsi kahjurite tõrje

Varre-peitkärsakas noores taimes tegutsenud

Kuna rapsi põllul toimetavad hiilamardikad ja varre-peitkärsakad, siis tasub nende arvukusel silma peal hoida. Kahjurite monitooringuks sobivad hästi kollased püüniskausid või liimpüünised. Hiilamardika puhul on tõrjekriteeriumiks 1-2 mardikat taime kohta. Varre-peitkärsakal üks mardikas kuue taime kohta või kui „püügikausist“ leiab enam kui 10 mardikat kolme päevaga.

Carnadine Extra (atseetamipriid 200 g/l) on süsteemse ja osalise kontaktse toimega insektitsiid. Kahjuri organismi sattudes kahjustab tema kesknärvisüsteemi. Kahjurid lõpetavad toitumise kohe pärast pritsimist, nende liigutused muutuvad koordineerimatuks ja nad surevad 1-2 päeva jooksul. Samuti on insektitsiid tugeva translaminaarse toimega, levides läbi kogu taime pärast pritsimist. Lubatud kasutada 1 kord hooajal. Tolmeldajate kaitsmiseks on toodet lubatud pritsida ajavahemikus 22.00 – 05.00 ning kasvufaasis BBCH 31-59 ehk siis seni, kuni algab õisiku moodustumine. Registreeritud kulunormiks on 0,25 l/ha.

Uus! Insektitsiididest on valikusse lisandunud Vantex CS (gamma-tsühalotriin 60 g/kg), mis on kontaktselt ja seedeelundkonna kaudu mõjuv vahend imevate ja närivate kahjurite tõrjeks. Lubatud pritsida ajavahemikus 22.00 – 05.00. Kulunorm 0,06 l/ha.

Kontaktsete toodetega tõrjet tehes peab arvestama, et kärsakad on aktiivsemad päevasel ajal. Päeval, kui umbrohud ei õitse, võib kasutada tooteid Decis Mega (deltametriin 50 g/l) 0,125-0,15 l/ha, Kaiso 50 EG (lambda-tsühalotriin 50 g/kg) 0,15 kg/ha, Karate Zeon 5 CS (lambda-tsühalotriin 50 g/l) 0,15 l/ha. Lisaks Mavrik (tau-fluvalinaat 240 g/l) 0,2 l/ha, mida ainsana tohib kasutada taimede õitsemise ajal. Pritsitakse hommiku- ja õhtutundidel, kui mesilaste ja teiste kasulike putukate lendlus pole alanud või on lõppenud (kell 22.00 – 05.00).