Taliteraviljade kasvu reguleerimine ja T1 pritsimine

12. mai 2022

Taliviljad on sõltuvalt sordist juba jõudnud või jõudmas kõrsumise faasi, ilmastik soosib taimede kiiret arengut ja oluline on mõtlema hakata kasvuregulaatorite kasutamisele. Kasvu reguleerimise planeerimisel peame arvestama mitmete teguritega. Kasvuregulaatorite kasutamise vajadus, norm ning kasutuskordade arv sõltub konkreetse põllu lämmastikufoonist, ilmastikust, taimiku tihedusest, sordi omadustest jms.

Teravilja lamandumisel väheneb koristustööde efektiivsus ning saagikadu võib ulatuda kuni 100%ni. Lisaks suureneb ka hilisem varise tõrjumise vajadus, mis omakorda tähendab lisakulu sobiva herbitsiidi näol. Lamandunud vili on niiskem, tuues kaasa suuremad kuivatuskulud. Samas väheneb ka saagi kvaliteet, mis tähendab ka madalamat hinda.

Kasvu reguleerimise peamiseks eesmärgiks on saavutada teraviljadel lühem ja tugevam kõrs ning suurem kõrre diameeter. See vähendab kõrre paindumise ja murdumise riski ning pakub paremat tuge ka lehtedelt ja peadelt tulevale raskusele, mis on eriti aktuaalne probleem vihmaperioodidel.

Nisude puhul on väga oluline, et just 2. ja 3. kõrresõlme vahed oleksid lühemad ja tugevamad, sest enamasti just sellest kohast toimub kõrre murdumine ja vilja lamandumine. Sobivateks toodeteks on Medax Max (proheksadioonkaltsium 50 g/l, etüültrineksapak 75 g/l), Medax Top + Turbo (proheksadioonkaltsium 50 g/l; mepikvaatkloriid 300 g/l), Moddus 250 EC (etüültrineksapak 250 g/l). Kasvuregulaatorite kasutamisel on oluline silmas pidada, et päevane keskmine õhutemperatuur peaks olema vähemalt +8...+10 ℃.

NB! Kasvuregulaatorite kasutamine tuleks edasi lükata, kui enne või pärast pritsimist on oodata öökülma.

Ajaliselt on võimalik planeerida kasvu reguleerimise töö koos T1 fungitsiidide kasutamisega.

Haigustõrje

Põldudel ringi liikudes on teraviljadel näha sügisel alguse saanud taimehaiguste sümptomeid. Ilmad on soojenenud ning haigused hakkavad põldudel aktiivsemalt levima. Talinisul tuleks T1 faasis pöörata tähelepanu helelaiksusele, silmlaiksusele ning jahukastele. Viimane neist levib eriti just varajastel nisu sortidel.

Taliteraviljade saagipotentsiaali kindlustamiseks on vajalik taimi kaitsta kasvuaegsete seenhaiguste eest kogu vegetatsiooniperioodi vältel. Seetõttu soovitame talivilju pritsida fungitsiidiga kahel korral, sest see tagab pikema kaitse, parema saagi kvaliteedi ja kõrgema saagikuse.

T1 pritsimisringi soovitame järgmisi haigustõrje preparaate: Input, Priaxor Power Pack, Input Triple, Balaya + Flexity.

  • Input omab kaitsvat ja ravivat toimet juurestikku, lehti ja pähikut kahjustavate haiguste vastu. Sobib lisaks nisule kasutamiseks ka odral, rukkil, tritikalel. Kulunorm on 0,8-1,0 l/ha, kõrgem norm tagab pikema toimeaja.
  • Priaxor Power Pack ehk Priaxor + Curbatur aitab ennetada ning pidurdada helelaiksust lehtedel ja pähikutel, pruunlaiksust, jahukastet, fusarioosi pähikutel, roostehaiguseid ning silmlaiksust. Ühekordseks soovituslikuks kulunormiks on 0,4+0,4 l/ha kasvufaasides BBCH 31-37, kuid võib kasutada ka jagatud pritsimist kulunormiga 0,25+0,25 l/ha kasvufaasis BBCH 31-32 ja kulunormiga 0,25+0,25 l/ha kasvufaasis BBCH 39-51. Odral ennetab ja ravib selliseid haiguseid nagu võrklaiksus, äärislaiksus, ramulaaria ja jahukaste.
  • Input Triple on süsteemne fungitsiid, mis sisaldab kolme toimeainet. Lisaks protiokonasoolile ja spiroksamiinile, mis sisaldub Inputis, sisaldab see toimeainet prokinasiid, mis toimib eriti hästi ennetavalt teraviljade jahukaste vastu ning on tugeva toimega ka silmlaiksuse vastu. Input Triple on registreeritud nii talinisule, -odrale, -rukkile kui ka tritikalele. Registreeritud kulunormiks on 0,75 l/ha.
  • Balaya + Flexity. Balaya on eriti efektiivne helelaiksuse ja pruunrooste vastu. Varane pritsimine haiguse veel madala surve ajal parandab kaitset võimalike haigustekitajate vastu. Kollase rooste efektiivseks tõrjumiseks on tähtis varane pritsimine kohe nakatumise alguses. Teraviljade kõrsumisfaasis (BBCH 30-32) soovitame kasutada komplekti Balaya 0,5 l/ha + Flexity 0,25 l/ha. Flexity annab täiendava efektiivsuse ennetavalt jahukaste tõrjeks ning on väga efektiivne silmlaiksusele.

Jahukastele vastuvõtlike sortide puhul võib paagisegudes kasutada ka spetsiaalselt jahukaste tõrjeks mõeldud preparaate, näiteks Leander (fenpropidiin 750 g/l), millel on hea kaitsev ja raviv toime ning Property 180 SC (püriofenoon 180 g/l).

Rapsi kahjurite tõrje

Varre-peitkärsakas noores taimes tegutsenudKuna rapsipõldudel toimetavad juba hiilamardikad ja varre-peitkärsakad, siis tasub nende arvukusel silma peal hoida. Kahjurite monitooringuks sobivad hästi kollased püüniskausid või liimpüünised. Hiilamardika puhul on tõrjekriteeriumiks 1-2 mardikat taime kohta. Varre-peitkärsakal üks mardikas kuue taime kohta või kui „püügikausist“ leiab enam kui 10 mardikat kolme päevaga.

Sel aastal on eriloaga lubatud rapsil ja rüpsil varre-peitkärsaka tõrjeks kasutada toodet Carnadine Extra (atseetamipriid 200 g/l). Eriluba kehtib kuni 18.08.2022. Tootel on nii süsteemne kui ka kontaktne toime kahjuritele ning seda on lubatud kasutada 1 kord hooaja jooksul. Tolmeldajate kaitsmiseks on toodet lubatud pritsida ajavahemikus 22.00-05.00 ning kasvufaasis BBCH 31-59 ehk siis seni, kuni algab õisiku moodustumine. Registreeritud kulunorm on 0,25 l/ha.

Uus! Kontaktse insektitsiidina on valikusse lisandunud Vantex CS (gamma-tsühalotriin 60 g/kg). Lubatud pritsida ajavahemikus 22.00-05.00. Kulunorm 0,06 l/ha.

Kontaktsete toodetega tõrjet tehes peab arvestama, et kärsakad on aktiivsemad päevasel ajal. Päeval, kui umbrohud ei õitse, võib kasutada tooteid Decis Mega 0,125-0,15 l/, Kaiso 50 EG 0,15 kg/ha, Karate Zeon 5 CS 0,15 l/ha ja Mavrik 0,2 l/ha.

Generic placeholder image

AGRO MILES

BASFi lojaalsusprogramm

Generic placeholder image

Kindlusta oma saak

Bayeri fungitsiidide ja puhtimisvahendite kampaania

Generic placeholder image

2022 tootekampaania

Syngenta motivatsioonikampaania

Prev Next