Flexity

Flexity on fungitsiid jahukaste tõrjeks odral, kaeral, suvi- ja talinisul, talirukkil ja talitritikalel ning silmlaiksuse tõrjeks suvi- ja talinisul, talirukkil ja talitritikalel.

Toime

Flexity on profülaktilise ja raviva toimega fungitsiid teraviljadele jahukaste ning silmlaiksuse tõrjeks. Flexity kasutamine kasvufaasis 30-32 (kõrsumise algusest kuni 2. kõrresõlme moodustumiseni) vähendab silmlaiksusesse nakatumist.

Kasutamisjuhend

Kulunorm pritsimisel on 0,5 l/ha. Pritsida tohib üksnes tuulevaikse ilmaga (alla 4 m/s). Pritsimislahus tuleks kasutada kohe pärast valmistamist.

Jahukaste tõrje odral, kaeral, nisul, rukkil, tritikalel

Jahukaste tõrjeks kasutatakse Flexity’t kasvufaasides 30 - 79 (kõrsumise algusest kuni vahaküpsuseni). Pritsida kuni 2 korda intervalliga 21 päeva. Fungitsiidi ooteaeg on 35 päeva.

Silmlaiksuse tõrje nisul, rukkil, tritikalel

Silmlaiksuse tõrjeks kasutatakse preparaati kasvufaasides 30 - 35 (kõrsumise algusest kuni 5. kõrresõlme moodustumiseni). Pritsimiskordi 1.

Paagisegud

Flexity’t võib kasutada koos teiste teravilja toodetega nagu Biathlon 4D, Comet, Cycocel 750, Fastac 50, Juventus 90, Tango Super, Opera N ja Terpal. Jälgi segamise järjekorda. Pritsimislahus tuleks kasutada kohe pärast valmistamist. Segupreparaat tuleb lisada viimasena. Väga tähtis on järgida juhendit segupreparaadi etiketil.

Vee kogus 200-400 l/ha
Toimeaine metrafenoon 300 g/l
Pakend 1 l, suspensioonikontsentraat
Tootja BASF SE