Poleposition 300 EC

Poleposition 300 EC on laia toimespektriga fungitsiid, mis aitab kaitsta kõrsi, lehti ja viljapäid erinevate haiguste eest suvi- ja talinisul, durum nisul, suvi- ja taliodral, suvi- ja talikaeral, suvi- ja talirukkil, suvi- ja talitritikalel ning haiguste vastu suvi- ja talirapsil ning suvi- ja talirüpsil.

Toime

Protiokonasool on süsteemne, väga laia toimespektriga fungitsiid, mis pidurdab seenpatogeenide rakuseinte ehitust ja koniidide moodustumist. Protiokonasoolil on taimehaigusi ennetav, raviv ja tõrjuv toime. Väga tõhus teraviljadel ja rapsil levivate enim kahju tekitavate haiguste vastu.

Poleposition 300 EC toimespekter

Nisu: nisu kollane rooste, helelaiksus lehtedel, helelaiksus viljapeadel, pruunrooste, nisu-pruunlaiksus, kõrreliste jahukaste, fusarioosid.
Oder: odra-leherooste, odra-võrklaiksus, kõrreliste äärislaiksus, kõrreliste jahukaste, fusarioosid.
Kaer: kaera-pruunlaiksus, kroonrooste, fusarioosid.
Rukis: kõrreliste äärislaiksus, pruunrooste, kõrreliste jahukaste, fusarioosid.
Tritikale: kõrreliste äärislaiksus, helelaiksus viljapeadel, nisu kollane rooste, helelaiksus lehtedel, kõrreliste jahukaste, nisu-pruunlaiksus, pruunrooste, fusarioosid.
Raps ja rüps: ristõieliste valgemädanik, ristõieliste kuivlaiksus. Vaata kasutamist

Kasutamisjuhend

Suvi- ja taliteraviljad: kulunorm on 0,33–0,65 l/ha ning hooajal on lubatud pritsida maksimaalselt 2 korda. Pritsimiste vaheline inervall 14 päeva. Maksimaalne kulunorm hooajal on 1,3 l/ha. Ooteaeg 35 päeva. Vee kulunorm 200–400 l/ha.

Kõrvaliste isikute ja elanike kaitsmiseks kasutada triivi vähendavaid otsakuid või pidada kinni mittepritsitavast puhvertsoonist vähemalt 5 m elurajoonidest ja avalikest kohtadest, teedest ja avalikest asutustest.


Polepositioni kasutamine koos Leanderiga

Poleposition + Leander annavad topeltkaitsePoleposition 300 EC + Leander koos kasutamisel saavutatakse tugev raviv ja kaitsev toime. Kahe fungitsiidi segu hävitab tugevalt patogeenid nende kõigis arenguetappides ning uued infektsioonid hävitatakse enne, kui nad jõuavad levima hakata. Mõlemad fungitsiidid suurendavad üksteise efektiivsust teraviljadel ja rapsidel peamiste haiguste vastu.

Segu on väga tõhus teraviljade jahukaste, viljapeade helelaiksuse, silmlaiksuse, hariliku kõrrerooste, nisu-pruunlaiksuse ja äärislaiksuse vastu.

Polepositioni kulunorm on segus 0,33–0,65 l/ha ning Leanderil 0,25–0,5 l/ha. Pritsitakse üks kord hooaja jooksul kasvufaasis BBCH 30–55. Ooteaeg 42 päeva. Kombinatsioon sobib kasutamiseks pritseringides T0, T1 ja T2.

Polepositioni ja Leanderi koos kasutamine on suurepärane valik, kui kasvatatakse jahukastele vastuvõtlikke nisu- ja odrasorte. Erinevatest fungitsiidigruppidest toimeained kontrollivad efektiivselt haiguste levikut teraviljades. Taimed on patogeenide eest kaitstud 3-4 nädalat.

Poleposition 300 EC ja Leanderi koos kasutamise kohta loe lähemalt infolehelt: laadi alla PDF.


Polepositioni kasutamine koos Pioliga

Pioli + Poleposition 300 EC komplektResistentsuse riski vähendamiseks on Poleposition 300 EC müügil komplektis Pioliga. Komplekti nimetus on POPI Pack. See sisaldab 5 l Poleposition 300 EC-d ja 3 x 5 l Piolit. Komplekt on mõeldud 15 ha pritsimiseks. Soovitame POPI PACK komplekti positsioneerida T2 pritsimisse ehk lipulehe faasi.

Poleposition 0,33 + Pioli 1,0 = protiokonasool 99 g/l + fluksapüroksaad 62,5 g/l

Fluksapüroksaadil ja protiokonasooli sünergiline koosmõju on erinevatele teravilja haigustele väga tugeva toimega.

Kahe fungitsiidi koosmõju

Haigus Pioli Poleposition POPI Pack
Kõrreliste helelaiksus 4 3 5
Nisu pruunrooste 4 2 5
Kollane rooste 3 4 5
Fusarium seened - 4 4
Kõrreliste jahukaste 2 3 5
Võrklaiksus 3 3 5
Äärislaiksus 4 3 5
Odra pruunrooste 3 2 5

Paagisegud

Kui kasutatakse paagisegusid, tuleb iga toode lisada pritsipaaki eraldi, järgides kõiki segude valmistamise juhiseid.

Vee kogus 200-400  l/ha
Toimeaine protiokonasool 300 g/l 
Pakend 5 l, emulsioonikontsentraat
Tootja Adama