Poleposition 300 EC

Poleposition 300 EC on laia toimespektriga fungitsiid kasutamiseks nii rapsil ja rüpsil kui teraviljadel.

Toime

Protiokonasool on süsteemne, väga laia toimespektriga fungitsiid, mis pidurdab seenpatogeenide rakuseinte ehitust ja koniidide moodustumist. Protiokonasoolil on taimehaigusi ennetav, raviv ja tõrjuv toime. Väga tõhus teraviljadel ja rapsil levivate enim kahju tekitavate haiguste vastu.

POLEPOSITION 300 EC toimespekter
Raps ja rüps: ristõieliste valgemädanik, ristõieliste kuivlaiksus.
Teraviljad: jahukaste, fusarioosid, erinevad laiksused ja roosted. Vaata lähemalt

Kasutamisjuhend

Suvi- ja taliraps ning rüps: kulunorm on 0,3–0,6 l/ha ning hooajal on lubatud pritsida maksimaalselt 1 kord. Maksimaalne kulunorm hooajal on 0,6 l/ha. Ooteaeg 56 päeva. Vee kulunorm 200-400 l/ha.

Poleposition 300 EC-d on lubatud kasutada rapsi ja rüpsi õitsemise ajal. Pritsitakse hommiku- ja õhtutundidel, kui mesilaste ja teiste kasulike putukate aktiivne lendlus pole veel alanud või on juba lõppenud. Kõrvaliste isikute ja elanike kaitsmiseks kasutada triivi vähendavaid otsakuid või pidada kinni mittepritsitavast puhvertsoonist vähemalt 5 m elurajoonidest ja avalikest kohtadest, teedest ja avalikest asutustest.

Vee kogus 200-400  l/ha
Toimeaine protiokonasool 300 g/l 
Pakend 5 l, emulsioonikontsentraat
Tootja Adama