Orius 250 EW

Orius 250 EW on süsteemne fungitsiid seenhaiguste tõrjeks rapsil, rüpsil ja teraviljadel ning kasvuregulaator rapsile ja rüpsile.

Toime

Orius 250 EW-d kasutatakse peamiselt ravivalt esimeste haigussümptomite ilmnemisel ning mõningatel juhtudel kaitsvalt enne haiguse ilmumist (vastavalt hoiatusele ja prognoosile).

Orius 250 EW tõrjub hästi rapsi valgemädanikku, kuivlaiksust ja hahkhallitust juhul, kui pritsida optimaalsel ajal – kultuuri õitsemisel. Mustmädanik on hästi kontrollitav sügisese pritsimise korral, kui seda tehakse sügisel hiljem (kriteeriumiks on sümptomite ilmnemine 10-20% taimede lehtedel). Varase pritsimise korral on mustmädanikule pigem kõrvaltoime.


Kasutamisjuhend

Orius 250 EW on efektiivne 5–20 päeva ja omab kaitsvat toimet, takistades rapsil ja rüpsil haiguste levikut sügisel; lisaks sellele takistab rapsi taimede liiga kõrgeks kasvamist.

Orius 250 EW on lubatud kasutada rapsi ja rüpsi õitsemise ajal. Pritsida hommiku- ja õhtutundidel, kui mesilased ja teised tolmeldajad putukad pole alustanud aktiivset lendlust või ei lendle enam aktiivselt.

Taliraps ja -rüps

Seenhaiguste tõrjeks pritsida kulunormiga 0,5–1,0 l/ha 4–8 lehest sügisel (BBCH 14–18) kuni õitsemise lõpuni kevadel (BBCH 30–69). Ooteaeg enne saagi koristust on 56 päeva.

Kasvu reguleerimiseks sügisel pritsida kulunormiga 0,5–0,75 l/ha rapsi ja rüpsi 4–8 lehe faasini (BBCH 14–18). Kasvu reguleerimiseks kevadel pritsida kulunormiga 0,75–1,0 l/ha, kui raps ja rüps on 30–50 cm kõrgused. Ooteaeg enne saagi koristust on 56 päeva. Hooajal on lubatud pritsida maksimaalselt üks kord.

Kui pritsimine tehakse talirapsile ja –rüpsile kasvu reguleerimiseks, on sellel ühtlasi efekt ka mustmädaniku (Phoma spp) vastu, eriti tiheda taimiku ja varase külvi korral.

Suviraps ja -rüps

Seenhaiguste tõrjeks pritsida kulunormiga 0,5–1,0 l/ha varsumise algusest kuni õitsemise lõpuni (BBCH 30-69). Kasvu reguleerimiseks pritsida kulunormiga 0,75–1,0 l/ha, kui raps ja rüps on 30–50 cm kõrgused. Ooteaeg enne saagi koristust on 56 päeva. Hooajal on lubatud pritsida maksimaalselt üks kord.

Vee kogus 200-400 l/ha
Toimeaine tebukonasool 250 g/l
Pakend 5 l, emulsioon, õli vees (e.õ.v.)
Tootja Nufarm