Orius 250 EW

Orius 250 EW on süsteemne fungitsiid seenhaiguste tõrjeks nisul, odral, rukkil, tritikalel, kaeral, rapsil ja rüpsil ning kasvuregulaator rapsile ja rüpsile.

Toime

Orius 250 EW-d kasutatakse peamiselt ravivalt esimeste haigussümptomite ilmnemisel ning mõningatel juhtudel kaitsvalt enne haiguse ilmumist (vastavalt hoiatusele ja prognoosile).

Orius 250 EW tõrjub teraviljadel väga hästi roostehaigusi – kollast roostet ja nisu-pruunroostet, samuti nisu helelaiksust. Hea efekt saavutatakse kaitsva pritsimisega ka jahukaste vastu. Orius 250 EW kontrollib vastuvõetaval tasemel ka helelaiksust, võrklaiksust, äärislaiksust ja fusarioosi.

Kasutamisjuhend

Suurim oht seenhaigustesse nakatumiseks teraviljadel on lipulehe keelekese ilmumisest kuni loomise alguseni  (BBCH 39-51).  Kui toodet pritsida õigeaegselt ja soovitatud kulunormiga, levib see tasapisi üle kogu lehepinna ning tagab kauakestva toime (umbes 4 nädalat).   Vihmasadu 2 tundi peale pritsimist ei vähenda toote mõju. Ära kasuta Orius 250 EW jaheda ilmaga (alla +12 °C), kaste korral või tuulekiirusega üle 4 m/s. Vee kulunorm on 200 - 400 L/ha. Kõrgemat vee kulunormi soovitatakse kasutada kuiva ilmaga ja tiheda taimikuga.

Nisu, oder, rukis, tritikale

Kulunorm 1,0 l/ha. Pritsida kõrsumise algusest kuni õitsemise lõpuni (BBCH 30-69). Hooajal on lubatud pritsida maksimaalselt üks kord. Ooteaeg enne saagi koristust on 35 päeva.

Kaer

Kulunorm 1,0 l/ha. Pritsida kõrsumise algusest kuni täisõitsemiseni (BBCH 30-65). Hooajal on lubatud pritsida maksimaalselt üks kord. Ooteaeg enne saagi koristust on 35 päeva.

 

Vee kogus 200 - 400 L/ha.
Toimeaine tebukonasool 250 g/L
Pakend 5 l, emulsioon, õli vees (e.õ.v.)
Tootja Nufarm