Input

Input on süsteemne fungitsiid, mis omab kaitsvat ja ravivat toimet juurestikku, lehti ja pähikut kahjustavate haiguste vastu tali- ja suvinisul, tali- ja suviodral, rukkil ja tritikalel.

Toime

Input pakub nii ennetavat kui ravivat kaitset erinevate seenhaiguste vastu. Preparaadi mõju kestus sõltub haiguste intensiivsusest, kasutatud kulunormist ja pritsimise kvaliteedist. Fungitsiid pakub üldjuhul kaitset haiguste eest vähemalt 3–4 nädalat. Kui kasvuperioodi jooksul plaanitakse teha ainult üks pritsimine, soovitatakse pikema mõju saavutamiseks pritsida kõrgeima soovitatud kulunormiga.

Input tõrjub järgmisi haiguseid:
juurestikku ja võrseid kahjustavad kõrreliste silmlaiksus, punakastetõved e fusarioosid, risoktonioos, tõusmepõletik;
lehti nakatavad septorioos, helelaiksus, nisu-pruunlaiksus, kõrreliste jahukaste, nisu kollane rooste, pruunrooste, odra-leherooste, kõrreliste võrklaiksus, kõrreliste äärislaiksus, rukki-leherooste;
pähikuhaigused lumiseen, fusarioosid, kõrreliste helelaiksus, kõrreliste jahukaste.

Kasutamisjuhend

Kulunorm pritsimisel on 0,8 – 1,0 l/ha. Pritsimisaeg sõltub kultuurist ning seda nakatavast haigusest. Hooajal võib Input’iga pritsida kuni 1 kord. 

Asukoht Kultuur Pritsimise aeg Kasvufaas
Juurestik, võrsed teravili võrsumise lõpul - kõrsumise algul, kuni 2. kõrresõlme moodustumiseni 30 - 32
Lehed nisu, rukis, tritikale kõrsumise algusest õitsemise lõpuni 30 - 69
  oder kõrsumise algusest õitsemise alguseni 30 - 61
Pähik nisu, rukis, tritikale loomisfaasis kuni õitsemise lõpuni 51 - 69
  oder loomisfaasis kuni õitsemise alguseni 51 - 61

 

Vee kogus 200-400 l/ha sõltuvalt taimiku suurusest
Toimeaine protiokonasool 160 g/l, spiroksamiin 300 g/l
Pakend 5 l, emulsioonikontsentraat
Tootja Bayer CropScience