Ascra Xpro®

Ascra Xpro on laia toimespektriga ja pikaajalise toimega süsteemne fungitsiid teraviljahaiguste tõrjeks tali- ja suvinisul, tali- ja suviodral, kaeral, rukkil ja tritikalel.

Ascra Xpro võimaldab efektiivselt tõrjuda kõiki majanduslikult olulisi taimehaigusi.

Toime

Ascra Xpro on kolme toimeainet sisaldav süsteemne fungitsiid. Kõik toimeained mõjutavad haigustekitajat erineval viisil.

Biksafeen on lokaalsüsteemse toimega fungitsiid, mis takistab haigustekitaja seene hingamist. Biksafeen pakub pikaajalist kaitset haiguste vastu ning on efektiivne väga paljude teravilja kahjustavate seenhaiguste, eriti kõrreliste helelaiksuse, nisu-pruunlaiksuse, roostehaiguste ning odra-võrklaiksuse vastu. Lisaks mõjutab biksafeen positiivselt ka taimede ainevahetust, taimed on rohelisemad ning põuakindlamad.

Fluopüraam on translaminaarne fungitsiid, mis samuti takistab seene hingamist. Fluopüraam on laia toimespektriga ja eriti tõhusa mõjuga nisu-pruunlaikususe vastu.

Protiokonasool on süsteemse toimega fungitsiid, mis takistab seene niidistiku väljaarenemist. Ta on tugeva ennetava ja raviva toimega paljude taimehaiguste vastu. Eriti efektiivne on protiokonasool nisu-helelaiksuse vastu lehtedel ja viljapeadel ning fusarioosi vastu viljapeadel, aga ka jahukaste, odra-võrklaiksuse ja äärislaiksuse vastu.

Tänu kolme toimeaine tasakaalustatud mõjule toimib Ascra Xpro nii haigust ennetavalt (soovitatav tõhusama mõju saavutamiseks) kui ravivalt. Toimeained imenduvad lehtedesse ja võrsetesse ning liiguvad koos taimemahladega mööda juhtkudesid ülespoole, pakkudes pikaajalist kaitset haiguste vastu.

Kasutamisjuhend

Tali- ja suvinisul, rukkil ja tritikalel kasutatakse kulunormi 0,75 – 1,5 l/ha, tali- ja suviodral ja kaeral 0,6 – 1,2 l/ha.

Lehti kahjustavate haiguste tõrjeks pritsitakse ennetavalt või hiljemalt esimeste haigustunnuste ilmnemisel lehtedel, kõrsumise algusest õitsemise alguseni (BBCH 30–61).

Viljapead nakatavate haiguste tõrjeks pritsitakse loomise algusest kuni õitsemise alguseni (BBCH 51–61).

Ascra Xpro pakub ennetava pritsimise korral kaitset haiguste eest vähemalt 4 nädalat. Kui kasvuperioodi jooksul plaanitakse teha ainult üks pritsimine, soovitatakse pikema mõju saavutamiseks pritsida kõrgeima soovitatud kulunormiga. Tiheda taimiku ja/või hilisemas kasvufaasis pritsimise puhul soovitatakse kasutada suuremat vee normi.

Optimaalne temperatuur pritsimise ajal on 15-18°C, minimaalne 6°C. Pärast pritsimist peaks olema optimaalselt 2 tundi vihmavaba periood, minimaalselt 1 tund.

Suvinisu võib pritsida maksimaalselt 2 korda. Pritsimiste vahele peab jääma 14 päeva. Tali- ja suviotra, talinisu, rukist, tritikalet ja kaera on lubatud pritsida 1 kord.

Paagisegud

Ascra Xpro’d võib kasutada teiste fungitsiidide, herbitsiidide, insektitsiididega, kasvuregulaatorite ja kvaliteetsete mikroväetistega, sh mangaansulfaat. Järgi segamise soovitusi preparaatide etikettidel. Kui segus kasutatava toote etikett ei ütle teisiti, soovitame valada Ascra Xpro pritsimislahusesse esimesena. Kultuurile ohutum on kasutada paagisegus korraga mitte rohkem kui kahte preparaati. Kui pritsimislahusesse valatakse üle kahe erineva preparaadi, suureneb fütotoksilisuse oht taimedele (lehtede põletused). 

Vee kogus 100-300 l/ha
Toimeaine biksafeen 65 g/l, fluopüraam 65 g/l, protiokonasool 130 g/l
Pakend 5 l, emulsioonikontsentraat
Tootja Bayer