Zantara

Zantara on laia toimespektriga süsteemne fungitsiid, mis tõrjub tõhusalt lehtedele ja pähikutele lööbivaid haigusi tali- ja suvinisul, tali- ja suviodral, rukkil, tritikalel ja kaeral. 

Toime

Laia toimespektriga süsteemne fungitsiid suvi- ja taliteravilja haiguste tõrjumiseks. Fungitsiid toimib ennetavalt, kui seda kasutatakse profülaktiliselt – enne haiguste nähtavat lööbimist taimedele, ning ravivalt, kui pritsitakse esimeste haiguslaikude ilmumisel lehtedele.

Zantara tõrjub järgmisi haiguseid:

Lehtedele lööbivad haigused: Kõrreliste helelaiksus lehtedel, nisu-helelaiksus, nisu triiptõvik e nisu-pruunlaiksus, kõrreliste jahukaste, nisu kollane rooste, pruunrooste, võrklaiksus odral, odra-leherooste, äärislaiksus, kaera kroonrooste.

Pähikuhaigused: kõrreliste helelaiksus viljapeadel, kõrreliste jahukaste, fusarioos teraviljapeadel.

 

Kasutamisjuhend

Lehehaiguste tõrjeks on Zantara kulunorm 0,9 – 1,2 l/ha.

Lehtedele lööbivate haiguste tõrjeks pritsitakse enne haiguslaikude nähtavat lööbimist lehtedele või koheselt esimeste haigustunnuste ilmumisel.

Asukoht Kultuur Pritsimise aeg Kasvufaas
Lehed Nisu, tritikale, rukis

Pritsimisaeg langeb enamasti ajavahemikku kõrsumise algusest õitsemise lõpuni.

30-69
Oder, kaer

Võrsumise lõpust kuni õitsemise alguseni.

30-61
Pähikud Nisu, tritikale, rukis

Loomise algusest kuni õitsemise lõpuni.

51-69
Oder, kaer Loomise algusest kuni õitsemise alguseni. 51-61


Maksimaalselt lubatud pritsida kuni 2 korda kasvuperioodil. Kahe pritsimise vahele peab jääma vähemalt 21 päeva.  

Paagisegud

Zantara’t võib kasutada pritseprogrammides teiste fungitsiidide, herbitsiidide, insektitsiididega ja vedelväetistega. Järgige segamise soovitusi preparaatide etikettidel. Kui segupartneri etikett ei ütle teisiti, soovitame valada Zantara pritsimislahusesse viimasena.

Töölahuse kulu: 100 – 400 l/ha
Lubatud pritsida kasvuajal kuni 2 korda. Intervall vähemalt 21 päeva. Ooteaeg on 35 päeva.

 

Vee kogus 200-400 l/ha (kulunormiga 1,5 l/ha pritsimisel)
Toimeaine biksafeen 50 g/l tebukonasool 166 g/l
Pakend 5 L
Tootja Bayer CropScience