Pioli

Pioli on kaitsva ja süsteemse toimega fungitsiid tali- ja suvinisul, tali- ja suviodral, kaeral, talirukkil ja tritikalel haiguste tõrjeks.

Toime

Pioli kanisterFluksapüroksaad on toimeaine, mis katkestab haigustekitaja seene kasvu, peatades energia tootmise. Lisaks takistab teiste oluliste raku koostisosade sünteesiks vajalike keemiliste sidemete moodustamist.

Fluksapüroksaad on väga pikaajalise mõju ja laia tõrjespektriga selliste haiguste nagu pruunrooste ja helelaiksus (Septoria tritici) vastu nisul, samuti eriti hea mõjuga võrklaiksuse, äärislaiksuse ja ramularioosi vastu odral ja rukkil.

Väga head mõju on täheldatud kollase rooste ja head mõju silmlaiksuse, kõrreliste jahukaste ja nisu-pruunlaiksuse ehk DTR-i vastu.

Kasutamisjuhend

Piolit kasutatakse haiguse lööbimise alguses. Pritsida võib alates kõrsumisest (võrsed on püstised, on ilmunud sõlmedeta pseudovars ning maapinna lähedal on moodustunud esimene kõrresõlm) kuni õitsemise lõpuni (kasvufaasid BBCH 30-69).

Soovitatav kulunorm on 2 l/ha. Väiksema haiguse surve korral või ennetava töötlusena võib kasutada kahekordset pritsimist kulunormiga 1 l/ha. Sel juhul peaks intervall pritsimiste vahel olema vähemalt 21 päeva. Maksimaalne kogus kasvuperioodi kohta on 2 l/ha. Koristuseelne ooteaeg on 35 päeva.

Täielikuks silmlaiksuse tõrjeks on vajalik täisnorm 2,0 l/ha kõrsumisel 1.-2. kõrresõlme moodustumise kasvufaasis (BBCH 31-32).

Tähelepanu! Resistentsuse arenemise riski vähendamiseks tuleb Pioli alati kasutada paagisegus erineva toimega fungitsiididega, mis tagavad efektiivse tõrje.

POPI Pack

Pioli + Poleposition 300 EC komplektResistentsuse riski vähendamiseks on Pioli müügil komplektis Poleposition 300 EC-ga (protiokonasool 300 g/l). Komplekti nimetus on POPI Pack. See sisaldab 3 x 5 l Piolit + 1 x 5 l Poleposition 300 EC-d. Komplekt on mõeldud 15 ha pritsimiseks. Soovitame POPI PACK komplekti positsioneerida T2 pritsimisse ehk lipulehe faasi.

Pioli 1,0 + Poleposition 0,33 = fluksapüroksaad 62,5 g/l + protiokonasool 99 g/l

Fluksapüroksaadil ja protiokonasooli sünergiline koosmõju on erinevatele teravilja haigustele väga tugeva toimega.

Kahe fungitsiidi koosmõju

Haigus Pioli Poleposition 300 EC POPI Pack
Kõrreliste helelaiksus 4 3 5
Nisu pruunrooste 4 2 5
Kollane rooste 3 4 5
Fusarium seened - 4 4
Kõrreliste jahukaste 2 3 5
Võrklaiksus 3 3 5
Äärislaiksus 4 3 5
Odra pruunrooste 3 2 5

Paagisegud

Kui kasutatakse paagisegusid, tuleb iga toode lisada pritsipaaki eraldi, järgides kõiki segude valmistamise juhiseid.

Vee kogus 150-300 l/ha
Toimeaine fluksapüroksaad 62,5 g/l (6% w/w)
Pakend 5 l, emulsioonikontsentraat (EC)
Tootja BASF