Pioli

Pioli on kaitsva ja süsteemse toimega fungitsiid tali- ja suvinisul, durumnisul, tali- ja suviodral, kaeral, talirukkil ja tritikalel haiguste tõrjeks.

Toime

Fluksapüroksaad on toimeaine, mis katkestab haigustekitaja seene kasvu, peatades energia tootmise. Lisaks takistab teiste oluliste raku koostisosade sünteesiks vajalike keemiliste sidemete moodustamist.

Fluksapüroksaad on väga pikaajalise mõju ja laia tõrjespektriga selliste haiguste nagu helelaiksus (Septoria tritici) ja pruun leherooste (Puccinia recondita) vastu nisul, samuti eriti hea mõjuga võrklaiksuse (Pyrenophora teres), äärislaiksuse (Rhynchosporium secalis) ja ramularioosi (Ramularia collo-cygni) vastu odral ja rukkil.

Väga head mõju on täheldatud kollase rooste (Puccinia striiformis) ja head mõju silmlaiksuse (Pseudocercosporella herpotrichoides), kõrreliste jahukaste (Erysiphe graminis) ja nisu-pruunlaiksuse e DTR-i (Pyrenophora tritici repentis) vastu.

Kasutamisjuhend

Piolit kasutatakse haiguse lööbimise alguses kulunormiga 1,0–2,0 l/ha. Pritsida võib alates kõrsumisest (võrsed on püstised, on ilmunud sõlmedeta pseudovars ning maapinna lähedal on moodustunud esimene kõrresõlm) kuni õitsemise lõpuni (kasvufaasid BBCH 30-69). Täielikuks silmlaiksuse tõrjeks on vajalik täisnorm 2,0 l/ha kõrsumisel 1.-2. kõrresõlme moodustumise kasvufaasis (BBCH 31-32).

Soovitatav kulunorm on 2 l/ha. Väiksema haiguse surve korral või ennetava töötlusena võib kasutada kulunormi 1 l/ha. Maksimaalselt on lubatud teha 1 või 2 pritsimist intervalliga 21 päeva. Maksimaalne kogus kasvuperioodi kohta on 2 l/ha. Koristuseelne ooteaeg on 35 päeva.

Tähelepanu! Resistentsuse arenemise riski vähendamiseks tuleb Pioli alati kasutada paagisegus erineva toimega fungitsiididega, mis tagavad efektiivse tõrje.

Seepärast on Pioli müügil komplektis Poleposition 300 EC-ga (protiokonasool 300 g/l). Komplekti nimetus on POPI PACK. See sisaldab 3 x 5 l Piolit + 1 x 5 l Poleposition 300 EC-d. Komplekt on mõeldud 15 ha pritsimiseks.

Pioli 1,0 + Poleposition 0,33 = Fluxapyroxad 62,5 g/l + Prothioconazole 99 g/l

Soovitame POPI PACK komplekti positisoneerida T2 pritsimisse ehk lipulehe faasis.

Fluksapüroksaadil ja protiokonasooli sünergiline koosmõju on erinevatele teravilja haigustele väga tugeva toimega.

Toime efektiivsus:

    Fluksapüroksaad Protiokonasool Fluksapüroksaad + protiokonasool
Kõrrelise helelaiksus Septora tritici 4 3 5
Nisu pruunrooste Puccinia recondita 4 2 5
Kollane rooste Puccinia striiformis 3 4 5
Fusarium seened Fusarium sp - 4 4
Kõrreliste jahukaste Blumeria graminis 2 3 5
Võrklaiksus Pyrenophora teres 3 3 5
Äärislaiksus Rhynchosporium secalis 4 3 5
Odra pruunrooste Puccinia hordei 3 2 5

Paagisegud

Kui kasutatakse paagisegusid, tuleb iga toode lisada pritsipaaki eraldi, järgides kõiki segude valmistamise juhiseid.

Vee kogus 150-300 l/ha
Toimeaine fluksapüroksaad 62,5 g/l (6% w/w)
Pakend 5 l, emulsioonikontsentraat (EC)
Tootja BASF