Revytrex

Revytrex on süsteemne fungitsiid lehehaiguste tõrjeks tali- ja suvinisul, tali- ja suviodral, talitritikalel, talirukkil ja suvikaeral.

Toime

Revytrex on süsteemne, kaitsva ja raviva toimega fungitsiid nisu, odra, tritikale, talirukki ja suvikaera haiguste tõrjeks. Revytrex sisaldab kahte süsteemse mõjuga toimeainet mefentriflukonasool ja fluksapüroksaad. Mefentriflukonasool peatab haigustekitaja seene kasvu ja häirib rakumembraani sünteesi. Mefentriflukonasool mõjub seenele erinevates kasvufaasides nii taime lehe pinnal kui kudedes. Toimeaine imendub kiiresti läbi lehtede ja liigub aeglaselt lehetippude suunas. Aeglane liikumine tekitab toimeaine lehesisesed reservuaarid, kust see levib aeglaselt, tagades pikaajalise efektiivsuse. Pritsides lehepinda, jõuab fluksapüroksaad kiiresti lehe vahakihti, kus pidevalt vabaneb ja liigub edasi lehe tipu suunas. Selline käitumine aitab kaitsta ka lehe pinda, mida pritsimisega otseselt ei kaetud.

Suurepärane mõju: helelaiksus (nisu ja talitritikale), pruunrooste (nisu, talitritikale, talirukis), kollane rooste (nisu ja talitritikale), äärislaiksus (oder ja talirukis), jahukaste (oder).

Väga hea mõju: võrklaiksus (oder), jahukaste (nisu, talitritikale, talirukis), ramularia (oder), nisu-pruunlaiksus e. DTR (nisu), kaera-triiptõvik (suvikaer), helelaiksus pähikul ja lehel (nisu).

Revytrex on eriti efektiivne helelaiksuse ja pruunrooste vastu. Varane pritsimine haiguse veel madala surve ajal parandab kaitset. Kollase rooste efektiivseks tõrjumiseks on tähtis varane pritsimine kohe nakatumise alguses.

Kasutamisjuhend

Revytrex’i kasutatakse lehestiku pritsimiseks seenhaiguste vastu suvi- ja talinisul, talitritikalel, talirukkil, suvi- ja taliodral ning suvikaeral. Mitte pritsida juba stressis kultuuri (põua stress, külm, kahjurite kahjustus jne.).

Pritsitakse alates kõrsumise algusest kuni õitsemise lõpuni (kasvufaas 30–69). Hea tõrje saavutamiseks eelistada pritsimist esimeste haigustunnuste ilmumisel. Maksimaalne kulunorm hooajal on 1,5 l/ha, mida võib jagada kas kaks korda 0,75 l/ha, ühekordne 0,75 l/ha või ühekordne 1,5 l/ha. Kui on vaja teha kaks pritsimist, peab intervall olema vähemalt 14 päeva, kui esimene pritsimine toimub enne kasvufaasi 49. Kui esimene pritsimine tehakse pärast kasvufaasi 49, siis on vajalik intervall vähemalt 21 päeva. Suuremat kulunormi on soovitatav kasutada tugevama haiguste surve korral ja vastuvõtlikel sortidel, et saavutada tõhus ja usaldusväärne toime enamikele haigustele. Koristuseelne ooteaeg on 35 päeva.

Revytrex on vihmakindel 0,5-1 tunni pärast.

Piiranguid külgnevatele või järelkultuuridele ei ole, isegi mitte kultuuri hukkumise korral.

Paagisegud
Revytrex’i võib segada teiste pestitsiididega. Võimalike segamisvõimaluste kohta küsige soovitusi ja/või nõu kohalikult edasimüüjalt.

Vee kogus 100-300 l/ha
Toimeaine mefentriflukonasool 66,7 g/l, fluksapüroksaad 66,7 g/l
Pakend 5 l, emulgeeruv kontsentraat (EC)
Tootja BASF