Balaya

Balaya on kaitsva ja raviva toimega süsteemne fungitsiid lehehaiguste tõrjeks durum-, spelta-, suvi- ja talinisul, suvi- ja talitritikalel, suvi- ja talirukkil, suvi- ja taliodral ning suvikaeral.

Toime

Mefentriflukonasool (Revysol ®) peatab haigustekitaja seene kasvu ja häirib rakumembraani sünteesi. Mefentriflukonasool mõjub seenele erinevates kasvufaasides nii taime lehe pinnal kui kudedes. Toimeaine imendub kiiresti läbi lehtede ja liigub aeglaselt lehetippude suunas. Aeglane liikumine tekitab toimeaine lehesisesed reservuaarid, tagades pikaajalise efektiivsuse.

Püraklostrobiin takitab eoste idanemist ja peatab seeneniidistiku kasvu ja eoste vabanemise. Püraklostrobiin on süsteemse ja translaminaarse toimega. Idanemise kasvufaasis on seene eosed püraklostrobiini suhtes eriti tundlikud.

Balaya on eriti efektiivne helelaiksuse ja pruunrooste vastu. Varane pritsimine haiguse veel madala surve ajal parandab kaitset võimalike haigustekitajate vastu. Kollase rooste efektiivseks tõrjumiseks on tähtis varane pritsimine kohe nakatumise alguses.

Kasutamisjuhend

Balaya’t kasutatakse lehestiku pritsimiseks seenhaiguste vastu kasvufaaside vahemikus kõrsumise algusest kuni õitsemise lõpuni (kasvufaas 30–69). Parima toime saavutamiseks tuleks pritsida esimeste haigustunnuste ilmumisel.

Kulunorm: 0,5-1,5 l/ha ühe või kahe pritsimisega. Nisul on maksimaalne kulunorm kasvuperioodil 2,25 l/ha.

Jagatud kulunormid: 0,5; 0,75 või 1,0 l/ha ning nisul lisaks eelnevatele 1,5 l/ha. Nisul 1,5 l/ha kasutamisel on teisel pritsimisel lubatud kulunormid 0,5 või 0,75 l/ha.

Jagatud kulunormiga on maksimaalselt lubatud teha 2 pritsimist ning kahe pritsimiskorra kogus ei tohi ületada kasvuperioodi maksimaalset kogust.

Pritsimiste vahele peab jääma vähemalt 14 päeva, kui esimene pritsimine toimub enne kasvufaasi 49. Kui esimene pritsimine tehakse pärast kasvufaasi 49, siis on vajalik intervall vähemalt 21 päeva.

Suuremat kulunormi on soovitav kasutada haiguste tugevama surve korral ja vastuvõtlikel sortidel.

Koristuseelne ooteaeg: 35 päeva

Balaya on vihmakindel 0,5-1 tunni pärast.

Teraviljade kõrsumisfaasis (BBCH30-32) soovitame kasutada Balaya (2x5l)+Flexity(1x5l) komplekti kulunormidega Balaya 0,5 l/ha ja Flexity 0,25 l/ha.

Flexity annab täiendava efektiivsuse ennetavalt jahukaste tõrjeks ning on väga efektiivne silmlaiksusele.

Paagisegud

Balaya’t võib segada teiste pestitsiididega. Võimalike segamisvõimaluste kohta küsige soovitusi ja/või nõu kohalikult edasimüüjalt.

 

Vee kogus 100-300 l/ha
Toimeaine mefentriflukonasool 100 g/l püraklostrobiin 100 g/l 
Pakend 5 l, emulgeeruv kontsentraat (EC)
Tootja BASF Agro B.V.