Juventus 90

Juventus 90 on süsteemne fungitsiid kasvuaegsete seenhaiguste tõrjeks teraviljadel ja rapsil ning tali- ja suvirapsi kasvu reguleerija.

Kasutamisjuhend

Juventus on kasutatav nii seenhaiguste tõrjeks kui tali- ja suvirapsi kasvu reguleerimiseks. Teraviljade pritsimisel on kulunorm 0,7 – 1,0 l/ha, sobiv aeg alates täielikust
võrsumisest kuni õitsemise lõpuni (kasvufaas 25-69). Pritsimiskordi võib teraviljade puhul olla maksimaalselt 2, rapsil 1.

Talinisu

Kulunorm 0,7-1,0 l/ha. Madalamat kulunormi kasutatakse varajases kasvufaasis lehtedel ilmnevate haiguste (jahukaste, helelaiksus, fusaarium ja rooste) tõrjeks. Juhul kui eelpool nimetatud haiguste tunnused ilmnevad pähikutel, tuleb teha veel üks pritsimine. Esimese pritsimise aeg on 32-39, teisel 49-59 kasvufaas. Kui enne peade moodustumist on lehed tugevasti nakatunud helelaiksusse, sademete hulk on suur ja tegemist on tundliku sordiga, tuleb kasutada kulunormi 1 l/ha.

Rukis ja talitritikale

Kulunorm 0,7-1,0 l/ha. Pritsitakse loomise alguses (49 kasvufaas), kui ilmnevad esimesed jahukaste, rooste ja helelaiksuse tunnused. Madalamat kulunormi kasutatakse juhul kui nakatumise oht on madal või kui paagisegus kasutatakse lisaks teisi fungitsiide.

Oder

Kasutatakse jahukaste, roostete ja odra võrklaiksuse tõrjeks. Pritsida, kui ilmnevad esimesed haigustunnused kulunormiga 0,7 l/ha (32-39 kasvufaas) ja teine pritsimine tuleks teha 49-59 faasis. Haigustele vähemtundlikke sorte võib pritsida ainult üks kord 39-49 faasis kulunormiga 0,7 l/ha.

Suvinisu

Tõrjutavad haigused on helelaiksus, jahukaste ja pruunrooste. Helelaiksuse tõrjeks lehtedel on pritsimise aeg 32-39 kasvufaas, kulunorm 0,7 l/ha, peadel 49-59 kulunormiga 0,7 l/ha. Haigustele vähemtundlikke sorte võib pritsida ainult üks kord 39-49 faasis kulunormiga 0,7 l/ha.

Taliraps, suviraps

Kasvuaegseks seenhaiguste (kuivlaiksus, valgemädanik) tõrjeks pritsida kulunormiga 0,7 – 0,8 l/ha kasvufaasis 65 (täisõitsemisel).

Paagisegud

Toodet võib segada teiste fungitsiidide ja insektitsiididega. Kui üheks segupreparaadiks on herbitsiid, siis määrab pritsimisaja selle herbitsiidi optimaalne kasutusaeg.

Vee kogus 150 - 400 l/ha
Toimeaine metkonasool 90 g/l
Pakend emulsioonikontsentraat
Tootja BASF