Property 180 SC

Property 180 SC on kaitsva ja raviva toimega fungitsiid jahukaste tõrjeks tali- ja suvinisus, tali- ja suviodras, talirukkis, talitritikales, speltanisus ning kaeras.

Toime

PROPERTY® 180 SC on kaitsva toimega fungitsiid jahukaste (Blumeria graminis) ennetavaks tõrjeks teraviljades ja mõõdukalt raviva toimega jahukaste latentses faasis.

Kasutamisjuhend

PROPERTY® 180 SC on lubatud kasutada tali-ja suvinisul, taliodral, suviodral, kaeral, talirukkil, talitritikalel ja speltanisul.

PROPERTY® 180 SC-d pritsida haiguse lööbimise alguses kulunormiga 0,5 l/ha. Maksimaalselt võib pritsid kaks korda. Kokku on lubatud kasutada maksimaalselt 1,0 l/ha kultuuri kohta.

Esimene pritsimine teha ennetavalt, haiguse alguses, enne kui haigus levima hakkab. Juhul kui on vajalik teine pritsimine, siis võib seda teha 2 nädalat hiljem olenevalt klimaatilistest tingimustest.

Nisu, rukis, tritikale ja speltanisu

Pritsida kasvufaasis BBCH 30-65 – kõrsumise algus kuni ja kaasaarvatud täieliku õitsemiseni (kasvufaas 65 – enamikel pähikutel on tolmlemine toimunud).

Oder ja kaer

Pritsida kasvufaasis BBCH 30-49/50 - kõrsumise algus kuni enne loomise algust (kasvufaas 49/50 – viljatupp on avanenud ja enne kui esimene pähik on ilmunud lehetupest nähtavale).

Mitte kasutada püriofenooni sisaldavaid tooteid rohkem kui kaks korda ühel kultuuril kasvuhooaja jooksul.

Paagisegud

Resistentsuse ohjamise eesmärgil ja et tõrjutavate haiguste spekter oleks laiem, võib PROPERTY® 180 SC-d kasutada paagisegudes või erinevates tõrjeprogrammides koos fungitsiididega, millel on erinev toimemehhanism. Paagisegude tegemisel tuleb hoolikalt lugeda kasutatavate toodete etikette ja järgida neil olevaid soovitusi. Täiendava informatsiooni saamiseks pöörduda kohaliku edasimüüja poole.

Vee kogus 200 – 300 l/ha
Toimeaine püriofenoon 180 g/l (16.5% w/w) 
Pakend 5 l, suspensioonikontsentraat
Tootja ISK Biosciences Europe N.V.