Prosaro

Prosaro on kaitsva ja raviva toimega süsteemne fungitsiid nisul, odral, kaeral, rukkil, tritikalel, rapsil, rüpsil, põldoal ja põldhernel.

Toime

Prosaro on laia toimespektriga süsteemne fungitsiid paljude lehti ja pähikut kahjustavate haiguste vastu tali- ja suvinisul, tali- ja suviodral, kaeral, rukkil ja tritikalel ning haiguste vastu tali- ja suvirapsil ning tali- ja suvirüpsil. Prosaro pakub nii ennetavat (profülaktilist) kui ravivat kaitset – seda võib kasutada nii enne haiguse nähtavat lööbimist kui peale haiguslaikude ilmumist taimel.

Prosaro tõrjub järgmisi haiguseid:

Lehti nakatavad haigused teraviljadel: helelaiksus lehtedel, helelaiksus viljapeadel, nisu-pruunlaiksus, kõrreliste jahukaste, kollane rooste, pruunrooste, odra-leherooste, kõrreliste võrklaiksus, kõrreliste äärislaiksus, kõrreliste pruunlaiksus, kaera-kroonrooste, helelaiksus kaeral.

Pähikuhaigused teraviljadel: fusarioosid viljapeadel, helelaiksus viljapeadel, kõrreliste jahukaste.

Haigused tali- ja suvirapsil, tali- ja suvirüpsil: tõusmepõletik, ristõieliste mustmädanik e fomoos, ristõieliste kuivlaiksus, ristõieliste valgemädanik, tsülindrosporioos, hahkhallitus rapsil.

Haigused põldoal: põldoa laikpõletik, põldoa rooste, põldoa šokolaadilaiksus.

Haigused põldhernel: herne laikpõletik, herne rooste, hahkhallitus hernel, jahukaste hernel, valgemädanik. 


Kasutamisjuhend

Teraviljad

Kulunorm: 0,75 – 1,0 l/ha. 

Lehti nakatavate haiguste tõrjeks pritsitakse ennetavalt, enne haiguse lööbimist, hiljemalt esimeste haigustunnuste ilmnemisel lehtedel. Pritsimiskordade arv 2. Pritsimiste vaheline intervall on 14–28 päeva. Ooteaeg 35 päeva.

Asukoht Kultuur Pritsimise aeg
Lehed Nisu, tritikale, rukis Teise kõrresõlme faasist õitsemise lõpuni (BBCH32-69).
Oder, kaer Kõrsumise teise kõrresõlme faasist õitsemise alguseni (BBCH32-61).
Pähikud Nisu, tritikale, rukis Loomisfaasis kuni õitsemise lõpuni.
Oder Loomisfaasist õitsemise alguseni.

Suvi- ja taliraps, suvi- ja talirüps

Kulunorm: 1,0 l/ha.

Rapsi ja rüpsi kasvufaasist lähtuvalt on lubatud pritsida, kui õiepungad on lehekaenaldest väljunud kuni õitsemise lõpuni (BBCH53-69). Pritsimiskordade arv 2. Pritsimiste vaheline intervall on 14–28 päeva. Ooteaeg 56 päeva.

Haigus Pritsimise aeg
Ristõieliste tsülindrosporioos, mustmädanik ja tõusmepõletik Esimeste haigustunnuste ilmnemisel alates õisiku moodustumisest kuni õitsemise alguseni.
Kuivlaiksus Haigustunnuste ilmnemisel, alates õisiku moodustumisest kuni õitsemise teise pooleni.
Valgemädanik ja hahkhallitus Õitsemise keskel , kui rapsi või rüpsi esimesed õiekroonlehed hakkavad pudenema.

Põlduba, põldhernes

Kulunorm: 1,0 l/ha.

Pritsitakse haigustunnuste ilmumisel, oa ja herne kasvufaasis õiepungade moodustumisest kuni õitsemise lõpuni (BBCH50-69). Pritsimiskordade arv on 2. Pritsimiste vaheline intervall on vähemalt 21 päeva. Ooteaeg 35 päeva.

Fungitsiidi Prosaro on lubatud kasutada taimede õitsemise ajal. Pritsitakse hommiku- ja õhtutundidel, kui mesilaste ja teiste kasulike putukate lendlus on lõppenud.

Paagisegud
Prosaro’t võib kasutada pritseprogrammides teiste fungitsiidide, herbitsiidide, insektitsiididega, kasvuregulaatorite ja vedelväetistega. Järgi segamise soovitusi preparaatide etikettidel. Kui segupartneri etikett ei ütle teisiti, on soovitatav valada Prosaro pritsimislahusesse viimasena.

Töölahuse kulu:
Teraviljad: 200-300 l/ha.
Raps, rüps: 200-400 l/ha.
Hernes, uba: 150 – 400 l/ha, sõltuvalt taimiku suurusest ja kasvufaasist.

Toimeaine protiokonasool 125 g/l, tebukonasool 125 g/l
Pakend 5 l
Tootja Bayer CropScience