Falcon Forte

Falcon Forte on laia toimespektriga süsteemne fungitsiid haiguste tõrjeks tali- ja suvinisul, tali- ja suviodral, rukkil, tritikalel ja kaeral.

Toime

Falcon Forte on süsteemne fungitsiid, mis tõrjub efektiivselt nii lehtedele kui pähikutele lööbivaid haigusi. Falcon Forte mõjub nii haigust ennetavalt (profülaktiliselt) kui ravivalt – pritsides esimeste haigustunnuste ilmnemisel, lööbinud haigustekitaja areng peatub ja seenpatogeen sureb.

Falcon Forte tõrjub järgmisi haiguseid:

Lehtedele lööbivad haigused: kõrreliste helelaiksus lehtedel, nisu-helelaiksus, nisu triiptõvik ehk nisu-pruunlaiksus, kõrreliste jahukaste, nisu kollane rooste, pruunrooste,  odra-leherooste, võrklaiksus odral, äärislaiksus, kollane rooste rukkil, kroonrooste.

Pähikuhaigused: kõrreliste helelaiksus viljapeadel, kõrreliste jahukaste

Kasutamisjuhend

Falcon Forte kulunorm on 0,6 – 0,8 l/ha.

Lehtedele lööbivate haiguste tõrjeks pritsitakse enne haiguslaikude nähtavat lööbimist lehtedele või koheselt esimeste haigustunnuste ilmumisel. 

Asukoht Kultuur Pritsimise aeg Kasvufaas
Lehed Nisu, tritikale, rukis

Pritsimisaeg langeb enamasti ajavahemikku kõrsumise algusest õitsemise lõpuni.

30-69
Oder, kaer

 Kõrsumise algusest kuni õitsemise alguseni. 

30-61
Pähikud Nisu, tritikale, rukis

Loomise keskpaigast kuni õitsemise lõpuni.

55-69
Oder Loomise algusest kuni õitsemise alguseni. 51-61

Mõju kestus sõltub peamiselt haiguse leviku kiirusest ja intensiivsusest, kasutatud kulunormist ja pritsimise kvaliteedist. Falcon Forte mõju kestab tavaliselt 3-4 nädalat. Kui haigustõrjet plaanitakse teha ainult üks kord kasvuperioodil, siis soovitatakse pikima toimeaja kindlustamiseks pritsida Falcin Forte suurima soovitatud normiga.

Lubatud pritsida kasvuajal kuni 2 korda. Ooteaeg 35 päeva.

Paagisegud

Falcon Forte võib kasutada pritseprogrammides teiste fungitsiidide, herbitsiidide, insektitsiididega ja vedelväetistega. Järgige segamise soovitusi preparaatide etikettidel. Kui segupartneri etikett ei ütle teisiti, soovitame valada Falcon Forte pritsimislahusesse esimesena. Kultuurile on ohutum, kui paagisegus ei ole korraga rohkem kui kaks preparaati.

Töölahuse kulu 200 – 300 l/ha 
Toimeaine protiokonasool 53 g/l, spiroksamiin 224 g/l, tebukonasool 148 g/l
Pakend 5 L, emulsioonikontsentraat
Tootja Bayer CropScience