Puhtimine lisaainetega

Millised lisaained seemnete puhtimisel aitavad kaasa tugeva ja võimsa juurekava arengule?

Hästi arenenud tugev juurekava mängib olulist rolli keeruliste ilmastikutingimustega kohanemisel ning kiire algarengu saavutamisel. See on oluline nii jahedal kevadel kui ka põuasel kasvuperioodil, mil toitainete omastamine mullast on häiritud.

Puhtimine on soodsaim, tõhusaim ning teatud haigustekitajate (erinevad nõgiseened) puhul ka ainus võimalus patogeenide leviku tõkestamiseks.


Suviteraviljadele sobivateks puhisteks on Baltic Agro tootevalikus Celest Trio 060 FS (1,5-2 l/t), Redigo Pro (0,5-0,667 l/t) ja Maxim 025 FS (2 l/t).

Suvinisu puhtimiseks sobib ka Vibrance Duo (2 l/t), mille toimeaine sedaksaan avaldab positiivset mõju juurestiku arengule, stimuleerides taimi suuremat ja sügavamat juurestikku kasvatama. Põuastel ja stressirohketel tingimustel annab hästi arenenud juurestik tugeva eelise. Taim suudab mullast paremini omastada vett ja toitaineid, mis omakorda parandab taimede vastupidavust põuastressile, haigustele, kahjuritele. Kuusiku Katsekeskuses 2018. aastal läbi viidud katses oli Vibrance Duo’ga töödeldud katsevariandi taimedel (võrrelduna Celest Trio variandiga) pikem ja arenenum juurekava ning tõi 500 kg/ha enamsaaki.

Lisaks on meie tootevalikus ka Kinto Plus (1,5 l/t), mis sobib kasutamiseks suvinisu ja -odra seemnete töötlemiseks mullas ja seemnetega levivate haiguste tõrjeks. Kinto Plus parandab samuti seemnete idanemist, juurestiku arengut. Tänu sellele on tärkavad taimed elujõulisemad ja parema stressitaluvusega.


Keemilisele puhtimisvahendile soovitame lisada tugeva juurestiku ning taime algarengu soodustamiseks toiteelemente ja bioloogilisi kasvustimulaatoreid. Järgnevad kombinatsioonid on end erinevatel aastatel hästi tõestanud:

Ruter AA 2,0 l/t + Humistar 2,0 l/t

Ruter AA sisaldab vabasid aminohappeid ja taimede arenguks ning kasvuks vajalikke makro- ja mikroelemente. Vedelväetises sisalduv fosfor ja kaalium aktiveerivad juurestiku kiiret algarengut, mis tagab toitainete edasise kiirema omastamisvõime ja tugeva taimiku arengu.

Humistar sisaldab humiinhappeid, mis loovad idanevale seemnele soodsa arengukeskkonna. Soodustab toitelementide efektiivsemat omastamist ja aitab kaasa juuresüsteemi arengule.

Ruter AA + Humistar kasutamine tõi 2018. aastal Tartumaal Luunja Mõis OÜ-s enamsaaki 350 kg/ha ning puhastulu 63 eur/ha. Mõju juurestikule oli märgatav juba sügisel kuu aega pärast külvi ning erinevus oli nähtav ka veel kevadel (vaata fotot).

Puhtimine. Visuaalne erinevus Vasakul Baytan Trio 1,5 l/ha (kontroll), paremal Baytan Trio 1,5 l/ha + Ruter AA 2,0 l/ha + Humistar 2,0 l/ha (Foto 16.04.2018, Luunja).

BioStart 1,0 l/t + Tradecorp AZ 200 g/t

BioStart sisaldab kasulikke mikroorganisme, kes tegutsevad alguses idaneva seemne ja hiljem taime juure ümber kogu vegetatsiooniperioodi, soodustades idanemist ja edasist taime arengut. Tootes sisalduvad bakterid kaitsevad taimi erinevate mullapatogeenide eest ja parandavad taime toitumist. Lisaks sisaldab Biostart ka mükoriisaseeni, mis on võimelised taime juurtega sümbioosi looma ning seeläbi kasulikku koostööd tegema. Mükoriisa toitub taime juureeritistest ja vastutasuks aitab taimele olulisi toiteelemente ja vett sügavamatest mullakihtidest kätte saada.

Tradecorp AZ sisaldab kõrges kontsentratsioonis mikroelemente – Fe, Mn, Zn, Cu EDTA kelaatidena ja B, Mo. Toode varustab idanevat seemet vajalike mikroelementidega ja tagab tänu sellele intensiivse algarengu.

2018.a. Koplimäe Agros tehtud puhtimise katses erinevate lisaainetega andis BioStardiga töödeldud variant parima tulemuse, tuues enamsaaki 270 kg/ha. Sama kombinatsioon andis 2018. aastal kõrgeima puhastulu ja enamsaagi ka Kuusiku Katsekeskuses korraldatud puhtimiskatses (7 erinevat lisaainetega puhtimise kombinatsiooni).

BioStardi ning Tradecorp AZ’iga töödeldud katsevariandi taimed alustasid kevadel varem võrsumist ning nimetatud variandi taimedel oli kõige enam produktiivvõrseid taime kohta. Positiivne mõju on pikaajaline, kuna kasulikud mikroorganismid jäävad mulda ja toimetavad seal edasi.

Puhtimisest saadud enamsaak ja puhastulu Joonis. Lisaainetega puhtimise mõju talinisu Skagen saagikusele, Kuusiku Katsekeskus 2018.

Puhtimine BioStartigaKa 2019. aastal näitas eelnimetatud kombinatsioon positiivset efekti taimede juurestiku ja võrsete arengule (vt fotot). 2019. a. korraldati Tartumaa ettevõttes Vainu Agro lisaainetega puhtimise katse. Kevadel määrasime kaera lehtedest kahel korral toitainete sisaldusi. Viimased leheanalüüsid (18.06.2019) näitasid BioStardiga töödeldud variandil taimelehtedes kõikide toiteelementide osas kõrgemat sisaldust.

BioStart + Tradecorp AZ'iga töötlus paremal: taimed on arengus ees, taimede juurekaelad jämedamad, fotosünteesivat lehepinda tunduvalt rohkem, juurestik tugevam.

Lisaained annavad taimede algarengu faasis tõuke juurekava arengule. Tänu paremini arenenud juurekavale suudab taim põuastes tingimustes paremini toime tulla ja luua saaki andvaid kõrvalvõrseid. Positiivne efekt tuleb tugevamini esile ekstreemsematel aastatel.