Puhtimine lisaainetega

23. veebruar 2022

Miks on kasulik seemnete puhtimisel lisaaineid kasutada?

Tugeva juurestiku arengu ning taime algarengu soodustamiseks soovitame keemilisele puhisele lisada toiteelemente, bioloogilisi kasvustimulaatoreid või kasulikke mikroorganisme. Hästi arenenud tugev juurestik on taimele oluline keeruliste ilmastikutingimustega kohanemisel ning kiire algarengu saavutamisel. See on oluline nii jahedal kevadel kui ka põuasel kasvuperioodil, mil toitainete omastamine mullast on häiritud.


Dr Green Prime – uudne lahendus seemnete töötlemisel

Dr. Green Prime on kontsentreeritud toiteelemente ja mikroelemente sisaldav vees lahustuv väetis. Lisaks fosforile ja kaaliumile sisaldab toode ka magneesiumit, boori, rauda, mangaani, molübdeeni ning tsinki. Dr Green Prime mõjutab idanemisvõimet ja -energiat, mis tagab kiirema ja ühtlasema tärkamise ning tugevama juuresüsteemi. Seemnete töötlemisel on kulunorm 200 g ühe tonni seemnete kohta.

Katsetulemused

2020. aasta sügisel külvati Kuusiku Katsekeskuses Dr Green Prime’iga töödeldud talinisu seemet. Kontrollvariandi puhul eelnimetatud toodet ei kasutatud.
Sügisesel vaatlusel oli pärast juurte puhastamist märgata, et Dr Green Prime’iga töödeldud variandi taimedel oli narmasjuuri rohkem kui kontrollvariandi puhul (Foto 1). Tugevamini arenenud narmasjuurestik võialdab taimel efektiivsemalt omastada toitaineid ja vett.
Kevadisel vaatlusel oli Dr Green Prime’iga töödeldud variandi taimedel 4-5 võrset ja kontrollvariand taimedel 3-4 võrset (Foto 2).
Dr Green Prime'iga töödeldud taimed tugevamad
Vasakpoolne foto on tehtud sügisel 2020, parempoolne kevadel 2021.

Koristamisel saadi Dr Green Prime'iga puhitud seemnest 400 kg rohkem saaki kui kontrollalalt (vastavalt 8,5 ja 8,9 t/ha), mis tõi enamtulu 88 €/ha.

Analoogne katse tehti 2020/21. a ettevõttes Paugo Põld OÜ, kus katsetati Dr Green Prime’i mõju talinisu Frontal saagikusele. Katses tõi Dr Green Prime'iga töödeldud ala kontrollalaga võrreldes 400 kg/ha enamsaaki ning 180 €/ha enamtulu.

Eelnevatel aastatel on seemnete töötlemisel end tõestanud järgmised kombinatsioonid:

Ruter AA 2,0 l/t + Humistar 2,0 l/t

Ruter AA sisaldab vabasid aminohappeid ja taimede arenguks ning kasvuks vajalikke makro- ja mikroelemente. Vedelväetises sisalduvad fosfor ja kaalium aktiveerivad juurestiku kiiret algarengut, mis tagab toitainete edasise kiirema omastamisvõime ja tugeva taimiku arengu.

Humistar sisaldab humiinhappeid, mis loovad idanevale seemnele soodsa arengukeskkonna. Soodustab toiteelementide efektiivsemat omastamist ja aitab kaasa juuresüsteemi arengule.

Katsetulemused

Ruter AA + Humistar kasutamine tõi 2018. aastal Tartumaal Luunja Mõis OÜ-s enamsaaki 350 kg/ha ning enamtulu 63 €/ha. Mõju juurestikule oli märgatav juba sügisel kuu aega pärast külvi ning erinevus oli nähtav ka veel kevadel (vaata fotot).

Puhtimine. Visuaalne erinevus Vasakul Baytan Trio 1,5 l/ha (kontroll), paremal Baytan Trio 1,5 l/ha + Ruter AA 2,0 l/ha + Humistar 2,0 l/ha (foto 16.04.2018, Luunja).

Sarnane puhtimise katse lisaainetega (Ruter AA 2,0 l/t + Humistar 2,0 l/t) viidi 2018. aastal läbi ka põuasemates tingimustes, Põhja-Eestis ettevõttes Koplimäe Agro OÜ, kus saadi 210 kg/ha enamsaaki ning 37 €/ha enamtulu.

BioStart 1,0 l/t + Tradecorp AZ 200 g/t

BioStart sisaldab kasulikke mikroorganisme, kes tegutsevad alguses idaneva seemne ja hiljem taime juure ümber kogu vegetatsiooniperioodi vältel, soodustades nii idanemist kui edasist taime arengut. Tootes sisalduvad bakterid ja seened kaitsevad taimi erinevate mullapatogeenide eest ja parandavad taime toitumist. Lisaks sisaldab BioStart ka mükoriisaseeni, mis on võimelised taime juurtega sümbioosi looma ning seeläbi kasulikku koostööd tegema. Mükoriisa toitub taime juureeritistest ja vastutasuks aitab taimele olulisi toiteelemente ja vett sügavamatest mullakihtidest kätte saada.

Tradecorp AZ sisaldab kõrges kontsentratsioonis mikroelemente – Fe, Mn, Zn, Cu EDTA kelaatidena ja B, Mo. Toode varustab idanevat seemet vajalike mikroelementidega ja tagab tänu sellele intensiivse algarengu.

Katsetulemused

2018. a Koplimäe Agros tehtud puhtimise katses erinevate lisaainetega andis BioStardiga töödeldud variant parima tulemuse, tuues enamsaaki 270 kg/ha.

BioStartiga puhtimisest saadud enamsaak ja puhastulu

Kuusiku katsekeskuses korraldatai 2018. aastal talinisuga Skagen katse, kus kontrollvarianti (puhitud Vibrance Duo'ga 2 l/t) võrreldi variandiga Vibrance Duo 2 l/t + BioStart 1 l/t + Tradecorp AZ 150 g/t. Lisaainetega puhitud seeme tõi enasmaaki 1,68 t ja enamtulu 295 €/ha.

Joonis 2. Lisaainetega puhtimise mõju talinisu Skagen saagikusele, Kuusiku Katsekeskus 2018.

BioStardi ning Tradecorp AZ’iga töödeldud katsevariandi taimed alustasid kevadel varem võrsumist ning nimetatud variandi taimedel oli taime kohta rohkem produktiivvõrseid. Positiivne mõju on pikaajaline, kuna kasulikud mikroorganismid jäävad mulda ja toimetavad seal edasi.

2020. aastal BioStartiga tehtud katse tulemused

Lisaainete kasutamine annab taimede kasvule algarengu faasis teatava edumaa ning tõuke juurekava arengule. Tänu paremini arenenud juurekavale suudab taim vett ja toitaineid efektiivsemalt omastada, põuastes tingimustes paremini toime tulla ja saaki andvaid kõrvalvõrseid luua. Lisaainetega töötlemise positiivne mõju tuleb tugevamini esile ekstreemsemate ilmastikutingimustega aastatel.


Generic placeholder image

Seemnete analüüsi teenus

Saa teada oma seemnete idanevus ja 100 tera mass

Generic placeholder image

Rendi teleskooplaadur

Kramer teleskooplaadurid Sinu käsutuses just nii kauaks nagu vajad

Prev Next