Suvivilja umbrohutõrje

Aeg on rääkida suviviljade umbrohutõrjest. Vihmaperiood ja järjest soojenevad ilmad on lisaks kultuurtaimedele loonud soodsad tingimused ka umbrohtude arenguks ning kasvuks. Herbitsiidide puhul on oluline jälgida kasutuspiiranguid sõltuvalt kasvufaasist. Kui üheks paagisegu preparaadiks on herbitsiid, siis selle optimaalne kasutusaeg määrab pritsimisaja.

Suvinisu ja -oder

Teraviljadele on soovitatav valida võimalikult laia toimespektriga herbitsiidid, et põllult saaksid tõrjutud erinevad tülikad umbrohud. Teravilja põldudel umbrohutõrjet tehes tasuks natuke pikemalt ette mõelda.

Näiteks võimalusi põldkannikese rapsist välja tõrjumiseks on vähe. Odavam ja lihtsam viis selle umbrohu levimist kontrolli all hoida on seda teravilja põldudest välja tõrjudes.

Teine tülikas umbrohi on tatraliste sugukonda kuuluv kärnoblikas, mis pakub kultuurtaimedele väga tugevat konkurentsi. Kuna rapsist seda herbitsiidiga välja tõrjuda on keeruline, isegi võimatu, siis jällegi tasub seda teha teraviljapõldudel.

Suviviljade umbrohutõrjeks soovitame kasutada järgmisi herbitsiide: Biathlon 4D, Sekator OD, Pixxaro EC.

Biathlon 4D on süsteemse toimega peamiselt lehtede kaudu toimiv herbitsiid, mida võib kasutada varaseks ja hiliseks tärkamisjärgseks tõrjeks. Efektiivsuse tagamiseks soovitame kasutada koos märgajaga. Kasutusaeg on 3. pärislehe faasist kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (BBCH 13-39). Kulunorm sõltub kasvufaasist. 3. lehest kuni võrsumisfaasi lõpuni (BBCH 13-29) kasutada kulunormi 40-70 g/ha + märgaja. Võrsumisfaasi lõpust kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (BBCH 29-39) 55-70 g/ha + märgaja.

Sekator OD sobib kaheiduleheliste kultuuride tärkamisjärgseks tõrjeks. Suvinisul ja -odral kulunorm 0,1–0,15 l/ha ja lubatud pritsimisaeg 3 lehe faasist kuni lipulehe ilmumiseni (BBCH 13-37). Põhjustab umbrohtudel kasvu ja arengu seisaku, sest hävitab kasvukuhiku ning kiiresti paljunevad meristeemrakud pungades. Efekt on silmaga nähtav 7-10 päeva jooksul peale pritsimist, umbrohud kolletuvad ja närbuvad.

Pixxaro EC on süsteemne lehtede kaudu mõjuv herbitsiid kaheiduleheliste umbrohtude tõrjeks. Kasutusaeg on 3. pärislehe faasist kuni viljatupe avanemise keskpaigani (BBCH 13-45). Kulunorm oleneb sellest, mis faasis preparaati kasutada:

  • BBCH 13-19 kulunorm on 0,125 l/ha,
  • BBCH 20-29 kulunorm on 0,25 l/ha ja
  • BBCH 30-45 kulunorm on 0,35 l/ha.

Silmaga nähtavad tulemused ilmnevad mõni päev pärast pritsimist, lõplik tulemus 4 nädalat peale pritsimist. Efektiivsuse parandamiseks hariliku kesalille suhtes on soovitatav segada Pixxaro EC kokku 0,075 l/ha Primus'ega. Kui muret tekitavad mailane ja põldkannike, siis lisada Pixxaro EC’le preparaati Granstar Preemia 50 SX. Kulunormid võiksid olla vastavalt 0,3 l/ha ja 15 g/ha. Tõrjespektri laiendamiseks ohaka ja põldosja suhtes soovitame Pixxaro EC-le lisada MCPA-d.


Põlduba ja -hernes

Kuna enne vihma ja öökülmasid oli põuane periood, siis paljud põllumehed ei riskinud Fenixi kasutamisega. Fenix on lubatud peale herne või põldoa külvi, kuid mitte hiljem kui 1 nädal enne kultuuri tärkamist. Tärkamisjärgseks lahenduseks on pakkuda segu Stomp CS + Basagran 480.

Stomp CS on süsteemne mullaherbitsiid üheaastaste kaheiduleheliste ja kõrreliste umbrohtude tõrjeks, on lubatud ka tärkamisjärgseks kasutamiseks. Tungib taime juurte kaudu ning tärkamisjärgsel kasutamisel ka lehtede ja varte kaudu.

Basagran 480 on kontaktne herbitsiid lühiealiste kaheiduleheliste umbrohtude tõrjeks. Toimeaine imendub taimede rohelistesse osadesse ja mõjutab fotosünteesi.

Stomp CS ja Basagran 480 segu on laia tõrjespektriga, parim aeg pritsimiseks on 2. pärislehe faas. Oa kulunormid Basagran 480 2,0 l/ha + Stomp CS 1,0-1,45 l/ha ja hernel Basagran 480 1,0-2,0 l/ha + Stomp CS 1,0 – 2,2 l/ha.


Mais

Mais on soojalembeline kultuur ja tulenevalt külvijärgsete temperatuuride kõikumistest on algareng suhteliselt aeglane. Lisaks kasvatatakse suur osa maisist orgaanilise väetise foonil, mis aitab kaasa umbrohtude hoogsale kasvule ja liigilisele mitmekesisusele. Herbitsiidiga pritsimine tuleks ette võtta esimeste pärislehtede moodustumise ajal, et vältida umbrohtude ülekasvamist ja konkurentsi toitainete pärast. Ajastada tuleks nii, et pritsima ei mindaks enne, kui 2 pärislehte on arenenud, aga mitte hiljem kui 6 lehe faasis. Hilisem pritsimine kahjustab kultuurtaime ja tekitab kasvupidurduse, lisaks on hilisemas faasis ka umbrohud suuremad ning herbitsiid ei pruugi lubatud tulemust anda.

Leviniumateks ja tõhusaimateks lahendusteks maisi umbrohutõrjeks on Elumis 105 OD ja Maister Power OD.

Elumis 105 OD on herbitsiid üheaastaste kaheiduleheliste umbrohtude ning kõrreliste, sh orasheina, tärkamisjärgseks tõrjeks. Pärast pritsimist võib esineda kultuuri lehtede ajutist värvimuutust, kuid see ei kahjusta saadavat saaki ega selle kvaliteeti. Toimeaine mõju ilmneb nädal pärast pritsimist, mil algab aktiivselt kasvavate taimeosade närbumine.

Maister Power OD on herbitsiid kaheiduleheliste ja lühiealiste kõrreliste umbrohtude tõrjeks. Kõik toimeained mõjuvad läbi roheliste taimeosade, vähesel määral omastavad taimed neid ka mullast juurte kaudu. Kudede närbumine algab kohe pärast toimeainete imendumist taimesse. Sõltuvalt umbrohuliigist ja ilmastikutingimustest hukkuvad taimed täielikult 2 kuni 4 nädala jooksul pärast pritsimist.

Maisi umbrohutõrje ajastus langeb kokku lehtede kaudu täiendväetamiseks sobiva kasvufaasiga. Seega saab edukalt siduda täiendväetamise ja herbitsiidiga töötlemise üheks töökäiguks. Mais on eriti tundlik 4-6 pärislehe faasis, mil ilmnevad Zn ja Mn puuduse tunnused. Soovitame kasutada selles kasvufaasis kiiresti toimivaid Tradecorp Zn EDTA kelaati või Tradecorp Zn, Mn EDTA kelaati 0,5 kg/ha.


Suviraps

Clearfield sortidele on heaks herbitsiidi lahenduseks Cleravo. Tohib kasutada ainult imasamoksi taluvate rapsi või rüpsi Clearfield sortidel, kasutamine mitte-Clearfield sortidel hävitab kultuuri täielikult. Parim aeg pritsimiseks on umbrohtude varases kasvufaasis alates tärkamisest kuni rosetis on 4 lehte. Suvirapsil või -rüpsil on selleks ajaks olemas vähemalt 5-6 pärislehte. Kulunorm 0,8-1,0 l/ha BBCH 10-18, efektiivsuse parandamiseks kasutada koos Dash’iga (maksimaalne kulunorm 1,0 l/ha).

Mullaherbitsiididest on heaks valikuks Butisan Kombi, mis on süsteemne herbitsiid tärkamiseelseks ja varajaseks tärkamisjärgseks kasutamiseks kaheiduleheliste umbrohtude tõrjeks. Hea efektiivsuse saavutamiseks tuleks pritsida enne, kui enamik umbrohte on 1-2 pärislehe kasvufaasis. Kulunorm suvirapsil on 2,5 l/ha ja sobiv kasvufaas alates seemne mulda külvamisest kuni 5. leheni (BBCH 00-18).

Tärkamisjärgselt soovitame kasutada Galerat või Lontrel 72 SG-d.

Galera imendub peamiselt lehtede kaudu ning kandub sealt edasi teistesse taimeosadesse. Tundlikel umbrohuliikidel on esimesi silmaga nähtavaid taandumise tunnuseid näha 1-2 päeva pärast kemikaaliga töötlemist, lõplik efekt avaldub 3-4 nädala jooksul. Kulunorm 0,3 l/ha ja lubatud pritsimisaeg 2. kuni 4. pärislehe faasini (BBCH 12-14).

Lontrel 72 SG on selektiivne tärkamisjärgselt kasutatav herbitsiid laialeheliste umbrohtude tõrjeks. Lubatud pritsimisaeg 2. lehest kuni esimeste õiepungadeni (BBCH 12-55) kulunormiga 125-165 g/ha.


Tuulekaer

Tuulekaer (Avena fatua) on suureks probleemiks Eesti põldudel. See on äärmiselt kiire levikuga kõrreline umbrohi, mis pakub kultuurtaimedele tugevat konkurentsi. Tuulekaer on raskesti tõrjutav, suurem osa seemnetest variseb põllule juba enne koristust. Seemne idanemisvõime mullas säilib 5-7 aastat ja on võimeline tärkama 20-30 cm sügavuselt. Paljuneb kiirelt, tärkab väga ebaühtlaselt ning õiget hetke maksimaalse pritsimistulemuse saavutamiseks on raske leida.

Tuulekaeraga saastunud põllule ei ole soovitatav külvata harilikku kaera ning selle leviku tõkestamiseks on oluline, et ka naaberpõllud oleksid puhtad, mis tähendab, et teavitustöö ja suhtlus naabruses tegutsevate tootjatega on äärmiselt oluline. Tuulekaera tõrjel on olulisim hoida ära seemnete varisemine põllule. Seda on võimalik vähendada nii sertifitseeritud seemne kasutamisega kui ka keemilise tõrjega.

Tuulekaera tõrje on efektiivseim selle 2-lehe faasist kuni võrsumise lõpuni. Sobivaks herbitsiidiks tuulekaera tõrjeks teraviljadel on Axial 50 EC 0,6-1 l/ha, mida on lubatud pritsida teravilja kõrsumise lõpuni. Veidi kitsama kasutusaknaga on Tombo WG, mis on mõeldud nii laialeheliste kui ka kõrreliste umbrohtude tõrjeks. Kulunorm talinisul ja -rukkil ning talitritikalel 0,1-0,2 kg/ha ja suvinisul 0,1-0,15 kg/ha alates teravilja 4. lehest. Tombo WG on lubatud kasutada kuni teravilja 2. kõrresõlme faasini, mis tähendab, et sel hooajal on Tombo WG kasutamise aeg taliviljadel valdavalt läbi saanud.

Üheks võimaluseks on veel kasutada tuulekaera ja laialeheliste umbrohtude tõrjeks taliviljadel Puma Universal 1,0-1,2 l/ha + Sekator OD 0,15 ml/ha. Suviteraviljadel on soovituslik kulunorm neil preparaatidel Puma Universal 1,0 l/ha + Sekator OD 0,1-0,15 ml/ha, kuid meeles tuleb pidada, et ka Puma Universali kasutusaeg on kuni teraviljade 2. kõrresõlme moodustumiseni.

Liblikõielistest kultuuridest ning rapsist tuulekaera tõrjumiseks on lahendusteks Targa Super 0,75-1,25 l/ha, Agil 100 EC 0,5-1 l/ha või Leopard 1-1,5 l/ha.