Maisi tööd

Külviks ettevalmistus

Maisi kasvatamiseks sobivad parasniisked kergema lõimisega neutraalse pH-ga mullad. Maisile sobiv mulla pH on 6–7,5. Turvasmullad ja märjad savimullad, kus põhjavesi on kõrgel, maisile ei sobi.

Mais vajab kõrge söödaväärtusega saagi moodustumiseks palju toitaineid kogu vegetatsiooniperioodi jooksul. Kasvuperioodi alguses, 2-6 lehe faasis, on oluline kiiresti omastatava lämmastiku, fosfori ja tsingi olemasolu mullas. Seisukindla varre ja saagi kvaliteedi tagatiseks on kaalium. Optimaalne oleks arvestada N:K suhetega 1:1.

NPK, S vajaduse rahuldamiseks soovitame kasutada kombineeritud väetamist. Kuna mais kasutab hästi orgaanilist väetist, siis seda võiks kasutada vastavalt mulla väetustarbele ja orgaanilise väetise toitainete sisaldusele – kooskõlas seadusega. Koos külvieelse vedelsõnnikuga (30-50 t/ha) on soovitatav kasutada lisaaineid, mis seovad lämmastiku mulda.

 • Humistar on mulla huumusseisundi parandaja. Humiinhapete kontsentraat Humistar toetab lämmastiku efektiivset omastamist taimede poolt ning muudab fosfori, kaaliumi ning ka mikroelemendid vedelsõnnikust ja mullast taimedele paremini kättesaadavasse vormi. Humistari lisamine kiirendab orgaanilise väetise toitainelist mõju.
 • UUS! Instinct on lämmastiku inhibiitor, mis vähendab lämmastiku leostumist ja lendumist, tagades sellega lämmastiku kättesaadavuse pikema perioodi vältel. Lämmastiku lendumise vähendamine aitab tõsta taimede poolt lämmastiku kasutamise efektiivsust.

Enne külvi on vaja lisaks orgaanilisele väetisele anda ka NPK mineraalväetist, mille täpse vajaduse saab paika panna vastavalt mullaanalüüside tulemustele.


Väetamine

Mais vajab kasvu alguses fosforit ja tsinki. Fosfor soodustab kevadist juurte arengut ning toetab sellega taime toitainete ja vee omastamist kogu vegetatsiooniperioodi vältel. Tugev ja arenenud juurekava aitab taimel muutliku ilmastikuga kasvuperioodil paremini toime tulla ning tagab piisavas koguses vee ja toitainete omastamise. Tsink, nagu ka fosfor, mõjutab juurestiku arengut. Mida varasemas kasvufaasis tsinki maisile anname, seda vähem kaotame potentsiaalsest kuivaine saagist. Kui maisitaimed kannatavad tsingi defitsiiti kuni 4 leheni, siis on kuivaine saagikadu umbes 16%, kui defitsiit kestab kuni 8 leheni, võib saagi kadu ulatuda 50%-ni.

Seetõttu ongi parim viis anda tsinki starterväetisega Planstar 10-40+1,7 Zn 20 kg/ha külvi ajal. Taimiku algarengu perioodil, mil mullatemperatuur on veel madal, ei suuda kasvu alustav idand vajalikul määral lämmastikku, fosforit ja tsinki omastada. Seetõttu on eelistatud mikrogranuleeritud (graanuli läbimõõt 1-2 mm) starterväetised, milles sisalduvad fosfor ja tsink on kiiresti omastatavad ja lahustuvad. Väetis jõuab seemne lähedusse ja on tärkavale taimele koheselt kättesaadav. MAP (monoammooniumfosfaat) ja DAP (diammooniumfosfaat) starterväetistena on suuremate graanulitega ning jäävad seemnetest vähemalt 4-5 cm kaugusele. Kuna fosfor mullas praktiliselt ei liigu, siis peavad juured kasvades nende graanuliteni jõudma. Seetõttu on eriti varasemate külvide ja jaheda mulla korral hädavajalik lisaks MAP-ile või DAP-ile mikrogranuleeritud starterväetiste kasutamine. Seisukindluse, saagi kvaliteedi ja taimede vastupidavuse parandamiseks temperatuuristressile on oluline kaalium. Lisaks aitab kaalium kaasa ka taime ühtlasemale valmimisele.

Alates 6. lehest algab kiire biomassi kasv, mistõttu on lämmastikutarve kõrge ja vajalik on NS-väetistega pealtväetamine. Kokku on kasvuperioodi vältel tarvis toimeaines 200-250 kg/ha lämmastikku. Väävel parandab lämmastiku omastamist. Taimed omastavad lämmastiku peamiselt nitraadina, taime ainevahetuses ja koostises esineb lämmastik aga aminohapetena. Siinkohal tuleb appi väävlit sisaldav ensüüm nitraatreduktaas, mille osalusel muudetakse nitraadid aminoühenditeks. Väävli puuduse korral on ensüümi teke häiritud ja taimedesse kuhjuvad nitraadid. Kogu taime arenguprotsessid ja ainevahetus on selle tõttu häiritud.

Kasvuaegset lisaväetamist on parim teha koos vaheltharimisega. Parim aeg lisaväetamiseks ja vaheltharimiseks on alates maisi 2-3 lehe faasist kuni ajani, mil taimed veel vahelt harimist võimaldavad.


Maisi füsioloogia

 1. Kõige alus on edukas idanemine. Täpne ja ühtlane külv koos korrektse põllu ettevalmistamisega tagab ühtlase juurte arengu sügavamatesse mullakihtidesse. Liiga sügav külv võtab seemne energiat ja pikendab tärkamise aega.
 2. Kasutada tuleks puhitud külviseemet, sest siis saavad seemned panna kogu energia idanemisse ja tärkamisse, mitte ei pea juba varastes faasides hakkama mullapatogeenide vastu võitlema.
 3. Külvijärgselt võiks ilm olla nädala jagu kuiv ning tõusvate temperatuuridega. Mulla temperatuur võiks olla minimaalselt 8-10 kraadi. Kui külv toimub liiga vara ja külma mulda, siis on taimede tärkamine pärsitud. Liiga aegalne tärkamine vähendab tärganud taimede osakaalu.
 4. 4-6 lehe faasis liiguvad taimed seemne toiduvarult üle juure kaudsele toitumisele.

Nendes faasides on tugev vihm kriitiliseks teguriks, sest see alandab mulla temperatuuri ja vähendab mulla hapniku varu kriitilise piirini. See pärsib maisi algarengut.

 1. 8-10 lehe faasis suureneb N,P ja K tarve algab saagi moodustumise faas. Pannakse paika ridade arv tõlvikus (vahemikus 12-20, neid on alati paaris arv).
 2. 10-14 lehe faasis, ehk 8 päeva enne õitsemist, pannakse paika ridade pikkus tõlvikus.
 3. Õitsemise ja viljastumise faasis on maksimaalne fotosüntees ja vee ning toitainete tarve.
 • Isasõisik õitseb 8-12 päeva ja alustab 2-3 päeva varem õitsemist kui emasõisik.
 • Emasõisiku õitsemine on väga muutlik, sest siidikarvakesed on väga põuatundlikud ja nende areng on seotud vee olemasoluga. Kui siidikarvakesed muutuvad pruuniks, siis on õitsemine lõppenud.
 1. Valmimise hindamisel on oluliseks parameetriks tera niiskus, mis võiks olla 30-35%, siis on taim füsioloogiliselt valmis.

Umbrohutõrje

Umbrohtudest puhas maisipõldOrgaaniline väetis, mida maisikasvatuses kasutatakse, aitab kaasa umbrohtude hoogsale kasvule ja liigilisele mitmekesisusele. Levinumad umbrohud on harilik puju, harilik hiirekõrv, madal kurereha, harilik orashein, roomav madar, põldohakas jt. Herbitsiidiga on õige aeg pritsima minna siis, kui maisi taimed moodustavad esimesi pärislehti. Nii on võimalik vältida umbrohtude ülekasvamist ja konkurentsi toitainete pärast. Olululine on jälgida, et pritsimist ei tehta enne, kui 2 pärislehte on arenenud ega hiljem kui 6 lehe faasis. Hilisem pritsimine võib kaasa tuua maisitaime kasvupidurduse, lisaks on hilisemas faasis ka umbrohud suuremad ning herbitsiid ei pruugi oodatud tulemust anda. Levinuimateks ja tõhusaimateks lahendusteks maisi umbrohutõrjel on:

 1. Elumis 105 OD kulunormiga 1,0-1,5 l/ha,
 2. Maister Power OD kulunormiga 1,0-1,5 l/ha.

Fotol Maister Power OD'ga pritsitud põld, Krootuse Agro.

Haigustõrje

Pahknõgi maisi tõlvikulMöödunud, 2021. aasta suvel esines soodsate ilmastikutingimuste tõttu üle Eesti väga palju pahknõge. Viimane on probleemiks neil suvedel, mil maisi tolmlemise ajal on põud ja õhutemperatuur üle +25 kraadi ning neil aladel, kus külv on liiga tihe saanud. Ainus haigustõrje on ennetamine: oluline on viljavaheldus, resistentsete sortide kasvatamine ja puhitud seemne kasutamine.

Fotol pahknõgi maisil, aasta 2021.

Maisi-triiptõve ehk lehelaiksuse ja silmlaiksuse vastu sobib haigustõrjeks Propulse kulunormiga 0,8-1,0 l/ha. Parim pritsimisaeg on alates maisitaime 3. kõrresõlme faasist kuni õitsemise lõpuni, mil emakasuue on lõplikult kuivanud (BBCH 33-69). Propulse avaldab positiivset mõju ka maisitaime ainevahetusele ja kasvule – arenevad suuremad, laiemad ja rohelisemad lehed, mis omakorda on eelduseks suuremale hektarisaagile.

Täiendväetamine

Maisile olulised elemendid on fosfor, tsink, mangaan, magneesium ja boor.

Fosfor (P) on mullas, eriti jahedas mullas, vähe liikuv toiteelement.. Lehekaudne fosfor on taimedele abiks siis, kui mullast omastamine on pärsitud (madalad temperatuurid, happelised mullad jne). Heaks lahenduseks on herbitsiidi ringi lisada uut vedelväetist ArmoniKa 3,0 l/ha, milles on suur kogus fosforit ja PK-vedelväetistest enim kaaliumit. Ka YaraVita Kombiphos 2,0 l/ha on sel ajal sobiv valik.

Tsingiga (Zn) normaalselt varustatud taimed, sünteesivad piisavalt kasvuhormooni auksiin, mis omab tähtsust juurestiku arengul. Lisaks on tsingil võtmeroll saagi moodustumisel: tsingi puudusel aeglustub lisaks juurestiku arengule ka lehtede kasv. Selle tulemusel väheneb fotosünteesiv pind ning kannatab saagikus. Kui starterväetist pole võimalik mingil põhjusel kasutada, siis on võimalik 3-6 lehe faasis, näiteks koos umbrohutõrjega, taimi mikroelementide väetistega pritsida. Baltic Agro tootevalikust sobivad maisi tsingi-, mangaanitarbe rahuldamiseks ZM-Grow 2,0-3,0 l/ha, Tradecorp Zn 1,0-1,5 kg/ha, Tradecorp Zn-Mn 1,0-2,0 kg/ha või YaraVita Zintrac 700 1,0 l/ha. ZM-Grow ja Tradecorp Zn Mn sisaldavad lisaks tsingile ka maisi jaoks väga olulist elementi – mangaani, ZM-Grow veel lisaks väävlit ja vähesel määral kaaliumi.

Mangaan (Mn) aitab kaasa taime ühtlasemale arengule ja intensiivistab fotosünteesi. Lisaks aktiveerib suhkrute kogunemist säilitusorganitesse ja valkude talletumist teradesse. Stimuleerib ka erinevaid ensümaatilisi protsesse taimes. Ideaalseks lahenduseks on Tradecorp Mn 1,0 kg/ha, Tradecorp Zn-Mn 1,5 kg/ha või ZM-Grow 2,0-3,0 l/ha.

Magneesium (Mg) on olulise tähtsusega toiteelement läbi kogu kasvuperioodi, et toimuks fotosüntees ja taimed kasvaksid ühtlaselt. Kevadel, eriti kui on jahe ja niiske periood ning happelised kerged liivmullad või kaaliumi liig mullas, ei suuda taimed mullast piisavalt magneesiumi kätte saada. Siin tuleb appi lehtede kaudu magneesiumiga pritsimine. Baltic Agro tootevalikust leiab magneesiumsulfaadi EPSO Top 3,0 kg/ha.

Boor (B) on oluline element tolmlemise protsessis. Boori puudusel on tolmlemine häiritud ja selle tulemusena jäävad terad tõlvikus tühjaks. Head lahendused on Phylgreen B-Mo 1,0 l/ha, Tradebor Mo 1,0 l/ha või Detera B-Mo 1,0 l/ha.

Tähelepanu! Kõik mikroelemente sisaldavad leheväetised peaksid olema pritsitud enne 12 lehe faasi, pärast seda on mais liiga suur ja maisipõllus toimetamine lõhub taime.

Maisi taimede turgutamiseks ning abiootilise, ka herbitsiidi kasutamisega seotud stressi leevendamiseks soovitame paaki lisada vabade aminohapete kontsentraati Delfan Plus 0,5-1,0 l/ha.

Generic placeholder image

Silokindlustuslisandid Lallemandilt

Maisisilo jaoks vali Magniva Platinum 1.

Generic placeholder image

Põllupäevik

Baltic Agro taskuhääling põllumehele

Prev Next