Maisi täiendväetamine ja taimekaitse

26. aprill 2022

Kui maisi seeme on valitud (kirjutasime sellest varasemas Põlluteates), võib planeerida järgmisi töid: täiendväetamist, umbrohutõrjet ja haiguste tõrjet.


Täiendväetamine

Mais vajab kasvu alguses tugeva juurestiku moodustamiseks fosforit ja tsinki. Seisukindluse, saagi kvaliteedi ja taimede vastupidavuse parandamiseks temperatuuristressile on oluline kaalium. Lisaks aitab kaalium kaasa ka taime ühtlasemale valmimisele. Taimiku algarengu perioodil, mil mullatemperatuur on veel madal, ei suuda kasvu alustav idand vajalikul määral lämmastikku, fosforit ja tsinki omastada. Seetõttu on vajalik koos külviga anda starterväetist, mis sisaldab kiiresti omastatavat, lahustuvat fosforit ja tsinki. Soovitame kindlasti valida mikrogranuleeritud väetise (graanuli läbimõõt 1-2 mm), mis jõuab seemne lähedusse ja on tärkavale taimele koheselt kättesaadav.

MAP (monoammooniumfosfaat) ja DAP (diammooniumfosfaat) starterväetistena on suuremate graanulitega ning jäävad seemnetest vähemalt 4-5 cm kaugusele. Kuna fosfor mullas praktiliselt ei liigu, siis peavad juured kasvades nende graanuliteni jõudma. Seetõttu on eriti varasemate külvide ja jaheda mulla korral hädavajalik lisaks MAP-ile või DAP-ile mikrogranuleeritud starterväetiste kasutamine.

Mikrogranuleeritud starterväetistest leiate meie valikust NP+Zn väetise Planstar 10-40+1,7 Zn, mille soovituslik kulunorm maisile on 20 kg/ha.

Maisile olulised elemendid on fosfor, tsink, mangaan, magneesium ja boor.

Fosfor (P) on mullas, eriti jahedas mullas, vähe liikuv toiteelement. See soodustab kevadist juurte arengut ning toetab sellega taime toitainete ja vee omastamist kogu vegetatsiooniperioodi vältel. Tugev ja arenenud juurestik aitab taimel muutliku ilmastikuga kasvuperioodil paremini toime tulla ning tagab piisavas koguses vee ja toitainete omastamise. Lehekaudne fosfor on taimedele abiks siis, kui mullast omastamine on pärsitud (madal temperatuur, happeline muld jne). Heaks lahenduseks on herbitsiidi ringi lisada uut vedelväetist ArmoniKa 2,0 l/ha, milles on suur kogus fosforit ja PK-vedelväetistest enim kaaliumit. Ka YaraVita Kombiphos 2,0 l/ha on sel ajal sobiv valik.

Tsink (Zn), nagu ka fosfor, mõjutab juurestiku arengut. Kui taimed on tsingiga normaalselt varustatud, siis sünteesivad nad piisavalt kasvuhormooni auksiini, mis on tähtis juurestiku arengul. Lisaks on tsingil võtmeroll saagi moodustumisel: tsingi puudusel aeglustub lisaks juurestiku arengule ka lehtede kasv. Selle tulemusel väheneb fotosünteesiv pind ning kannatab saagikus. Mida varasemas kasvufaasis tsinki maisile anname, seda vähem kaotame potentsiaalsest kuivaine saagist. Seetõttu ongi parim viis anda tsinki starterväetisena Planstar 10-40+1,7 Zn külvi ajal. Kui maisitaimed kannatavad tsingi defitsiiti kuni 4 leheni, siis on kuivaine saagikadu umbes 16%, kui defitsiit kestab kuni 8 leheni, võib saagikadu ulatuda 50%-ni.

Kui starterväetist pole võimalik mingil põhjusel kasutada, siis on võimalik 3-6 lehe faasis, näiteks koos umbrohutõrjega, taimi mikroelementide väetistega pritsida. Baltic Agro tootevalikust sobivad maisi tsingi- ja mangaanitarbe rahuldamiseks ZM-Grow 2,0-3,0 l/ha, Tradecorp Zn 1,0-1,5 kg/ha, Tradecorp Zn Mn 1,0-2,0 kg/ha või YaraVita Zintrac 700 1,0 l/ha. ZM-Grow ja Tradecorp Zn Mn sisaldavad lisaks tsingile ka maisi jaoks väga olulist elementi – mangaani, ZM-Grow veel lisaks väävlit ja vähesel määral kaaliumi.

Mangaan (Mn) aitab kaasa taime ühtlasemale arengule ja intensiivistab fotosünteesi. Lisaks aktiveerib suhkrute kogunemist säilitusorganitesse ja valkude talletumist teradesse, samuti stimuleerib erinevaid ensümaatilisi protsesse taimes. Ideaalseks lahenduseks on Tradecorp Mn 1,0 kg/ha, Tradecorp Zn Mn 1,5 kg/ha või ZM-Grow 2,0-3,0 l/ha.

Magneesium (Mg) on olulise tähtsusega toiteelement läbi kogu kasvuperioodi, et toimuks fotosüntees ja taimed kasvaksid ühtlaselt. Magneesiumi kättesaamist takistavad kevadised jahedad ja niisked perioodid, aga samuti happelised kerged liivmullad või kaaliumi liiaga mullad. Neil juhtudel on abi lehekaudsest magneesiumiga pritsimisest. Baltic Agro tootevalikust leiab magneesiumsulfaadi EPSO Top 3,0 kg/ha või kelaaditud mikroelementidega ja kõrge magneesiumnitraadi sisaldusega väetislahuse Magnitech 2,0 l/ha.

Boor (B) on oluline element, mille puudusel on häiritud taimede tolmlemine. Selle tulemusena jäävad terad tõlvikus tühjaks. Boori puuduse leevendamiseks soovitame Phylgreen B Mo 1,0 l/ha, Tradebor Mo 1,0 l/ha või Detera B Mo 1,0 l/ha.

Pea meeles
  • Leheväetised peaksid olema pritsitud enne, kui taimel on 12 lehte. Hiljem on taimed liiga suured ja maisipõllus toimetamine lõhub taimi.
  • Maisi taimede turgutamiseks ning abiootilise (sh herbitsiidi kasutamisega seotud) stressi leevendamiseks soovitame paaki lisada vabade aminohapete kontsentraati Delfan Plus 0,5-1,0 l/ha.

Umbrohutõrje

Umbrohtudest puhas maisipõldOrgaaniline väetis, mida maisikasvatuses kasutatakse, aitab kaasa umbrohtude hoogsale kasvule ja liigilisele mitmekesisusele. Levinumad umbrohud on harilik puju, harilik hiirekõrv, madal kurereha, harilik orashein, roomav madar, põldohakas jt. Herbitsiidiga on õige aeg pritsima minna siis, kui maisi taimed moodustavad esimesi pärislehti. Nii on võimalik vältida umbrohtude ülekasvamist ja konkurentsi toitainete pärast. Olululine on jälgida, et pritsimist ei tehta enne, kui 2 pärislehte on arenenud ega hiljem kui 6 lehe faasis. Hilisem pritsimine võib kaasa tuua maisitaime kasvupidurduse, lisaks on hilisemas faasis ka umbrohud suuremad ning herbitsiid ei pruugi oodatud tulemust anda. Levinuimateks ja tõhusaimateks lahendusteks maisi umbrohutõrjel on:

  1. Elumis 105 OD kulunormiga 1,0-1,5 l/ha,
  2. Maister Power OD kulunormiga 1,0-1,5 l/ha.

Fotol Maister Power OD'ga pritsitud põld, Krootuse Agro.

Haigustõrje

Pahknõgi maisi tõlvikulMöödunud, 2021. aasta suvel esines soodsate ilmastikutingimuste tõttu üle Eesti väga palju pahknõge. Viimane on probleemiks neil suvedel, mil maisi tolmlemise ajal on põud ja õhutemperatuur üle +25 kraadi ning neil aladel, kus külv on liiga tihe saanud. Ainus haigustõrje on ennetamine: oluline on viljavaheldus, resistentsete sortide kasvatamine ja puhitud seemne kasutamine.

Fotol pahknõgi maisil, aasta 2021.

Maisi-triiptõve ehk lehelaiksuse ja silmlaiksuse vastu sobib haigustõrjeks Propulse kulunormiga 0,8-1,0 l/ha. Parim pritsimisaeg on alates maisitaime 3. kõrresõlme faasist kuni õitsemise lõpuni, mil emakasuue on lõplikult kuivanud (BBCH 33-69). Propulse avaldab positiivset mõju ka maisitaime ainevahetusele ja kasvule – arenevad suuremad, laiemad ja rohelisemad lehed, mis omakorda on eelduseks suuremale hektarisaagile.

Generic placeholder image

16. osa: Suviviljade külv ja väetamine

Maisi külvist tuleb juttu podcasti 14. minutil

Generic placeholder image

Silokindlustuslisandid Lallemandilt

Maisisilo jaoks vali Magniva Platinum 1.

Prev Next