YaraVita KombiPhos

YaraVita KombiPhos on fosforväetis lehtede kaudu väetamiseks.

Toime

Intensiivse kasvamise ja saagi komponentide moodustumise ajal, samuti ebasoodsates kasvutingimustes, aitab YaraVita KombiPhos säilitada kultuurtaimede viljakust ja tagada saagi kvaliteeti. Stimuleerib juurestiku arengut ning väetises sisalduv lisafosfor ja -kaalium aitavad katta teraviljade suurt energiatarvet võrsumise ja kõrsumise ajal.

Kasutamisjuhend

Teravili

Kasutada kulunormiga 5 l/ha alates 2. lehe faasist kuni 1. kõrresõlme moodustumiseni. Vajadusel korrata alates viljapeade moodustumisest kuni õitsemiseni. Vee kogus on 50 - 200 l/ha.

Mais

Väetada kulunormiga 5 l/ha, kui mais on 4 – 8 lehe faasis. Vajadusel korrata 10 – 14 päeva möödudes. Vee kogus 200 l/ha.

Kartul

KombiPhos'i võib kasutada kartulimugulate arvu suurendamiseks üks nädal pärast 100% tärkamist kulunormiga 2-3 l/ha. Suuremate mugulate saavutamiseks väetada, kui esimesed mugulad on 10 mm suurused kulunormiga 2-3 l/ha, korrata 10 – 14 päeva möödudes. Vee kogus 200 l/ha.


Koostis

Toitainete sisaldus massiprotsentides ja mahukaaluna

Toitaine Massi% Mahukaal g/l
Vees lahustuv difosforpentaoksiid (P2O5) 29,8 440
Kaaliumoksiid (K2O) 5,1 75
Magneesiumoksiid (MgO) 4,5 67
Mangaan (Mn) 0,68 10
Tsink (Zn) 0,34 5
Vee kogus 50-200 l/ha
Pakend 10 l
Tootja Yara