YaraVita Gramitrel

YaraVita Gramitrel on suspensioonikontsentraat, mis sisaldab teraviljadele olulisi mikroelemente õigetes vahekordades ning on ohutult kasutatav ka paagisegudes.

Kasutamisjuhend

Gramitrel on leheväetis, mis on mõeldud spetsiaalselt teraviljadele.

Teravili

Väetada kulunormiga 1 – 2 l/ha alates 4 lehe faasist kuni kõrsumiseni. Vajadusel võib väetamist 10 – 14 päeva pärast korrata.

Talivilja puhul on otstarbekas kasutada sügisel kulunormiga 1 – 1,5 l/ha. Lisaks võib kasutada alates 2. kõrresõlme moodustumisest kuni lipulehe täieliku ilmumiseni kulunormiga 1 l/ha. Vee kogus pritsimisel 50 – 200 l/ha.


Koostis

Toitainete sisaldus massiprotsentides ja mahukaaluna

Toitained Massi% Mahukaal g/l
Üldlämmastik (N) 3,9 64
Magneesium (Mg) 9,1 150
Vask (Cu) 3,0 50
Mangaan (Mn) 9,1 150
Tsink (Zn) 4,9 80
Vee kogus 50-200 l/ha
Pakend 10 l, 1000 l
Tootja Yara