YaraVita Maize Boost

YaraVita MAIZE BOOST on kõrge kontsentratsiooniga vedelväetis, mis sisaldab fosforit, tsinki, magneesiumi ja kaaliumi. Sobib lehtede kaudu väetamiseks maisil ja teistel kultuuridel.

Kasutamisjuhend

YaraVita MAIZE BOOST on taimede poolt kiiresti omastatav ning on tasakaalustatud kombinatsioon maisi jaoks olulistest toitainetest. Väetis on segatav enamus rapsil kasutatavate pestitsiididega, mis tagab paindlikuma kasutamise.

YaraVita MAIZE BOOST varustab taimi koheselt omastatava fosforiga ajal, mil fosfori kättesaadavus mullast on piiratud.

Kulunorm on maisil, rapsil ja teraviljal 5 l/ha. Soovituslik vee kogus 200 liitrit/ha.

Teravilja on soovitatav väetada võrsumise ajal ning vajadusel korrata 10-14 päeva möödudes. Maisi väetada 4-6 lehe faasis. Rapsil kasutada varre pikenemise alguses. Mõõduka defitsiidi puhul 4-6 lehe faasis ja varre pikenemise alguses. Tõsise defitsiidi puhul võib väetamist korrata 10-14 päeva möödudes. Vältida väetamist rapsi õitsemise ajal.

Mahumass: 1,491 kg/l


Koostis

Toitainete sisaldus massiprotsentides ja mahukaaluna

Toitained Massi% Mahukaal g/l
Fosfor (P) 12,9 192,4
Kaalium (K) 4,2 62,2
Tsink (Zn) 3,1 46
Magneesium (Mg) 2,7 40
Vee kogus 200 l/ha
Pakend 10 l
Tootja Yara