Folur S

Folur S on väävliga rikastatud lämmastiku väetislahus lehtede kaudu pritsimiseks.

Toime

Lämmastikul ja väävlil on oluline roll aminohapete (tsüsteiini ja metioniini), valkude ja ensüümide sünteesis. Samuti mõjutavad need elemendid õlide ja glükosinolaatide sünteesi.

Folur S on taimede lehtede kaudu täiendväetamiseks mõeldud väetislahus, mis tagab kiire lämmastiku ja väävli sünergilise koosmõju. Tänu hästi madalale biureedi sisaldusele ei põhjusta see lehtedel põletusi ning on paagisegudes turvaline kasutada.


Kasutamisjuhend

Väikseim lubatud veekogus on 100-150 l/ha. Parima tulemuse saamiseks pritsida taimi, kui lehed on kuivad. Et ained imenduksid maksimaalselt läbi lehepinna, on vajalik, et 3-4 tundi pärast töötlust püsiks sademeteta kuiv ilm. Ära pritsi taimi tugeva päikesepaistega, kuuma (õhutemperatuur üle 27 °C) ja kuiva ilma korral. Ära pritsi, kui taimed on kastemärjad või tuul on tugev.

Teraviljad

Pritsida kulunormiga:

  • 5-10 l/ha võrsumise lõppfaasist kuni pea on 1 cm pikkune,
  • 5-10 l/ha kui lipuleht on lahti rullunud,
  • 10-20 l/ha kui pea loomine on lõppenud (tolmukad langevad).

Reguleeri kasutusnormi vastavalt kultuuri saagipotentsiaalile  ja proteiinisisalduse vähenemise riskile.

Raps

Pritsida kulunormiga 5-10 l/ha rosetifaasist kõtrade moodustumise alguseni.

Köögiviljad

Folur S'i võib kasutada niipea, kui taimedel on piisavalt lehestikku. Kulunorm 5 l/ha.

Paagisegud

Sobib paagisegudes koos kasutamiseks enamiku väetiste ja taimekaitsevahenditega. Mitte kasutada koos vasepreparaatidega.


Koostis

Toitainete sisaldus massi- ja mahuprotsentides ning g/l kohta

Toitaine Mahu% Massi% g/l
Üldlämmastik (N) 26,0 20,0 260
Karbamiidlämmastik 19,1 14,7 190
Ammooniumlämmastik 6,8 5,3 68
Väävel (SO3) 19,5 15,0 195
Biureet <0,23 0,18 <2
Vee kogus min 100 l/ha
Pakend 20 l, 1000 l
Tootja Tradecorp