Suvivilja haigustõrje

27. mai 2022

Suviteraviljade põlluteadete järg on jõudnud haigustõrjeni. Ilm on meil heitlik, tuleb olla valmis nii põuaks, räsivaks ja ootamatuks öökülmaks kui ka pikaks sajuperioodiks. Kui kultuurid on saanud abiootilisest stressist tingitud kahjustusi, siis on taim haigustekitajale vastuvõtlikum. Fungitsiidide abil on võimalik kindlustada saagipotentsiaal ja kvaliteet.

Suvinisu ja hilistel otrade saagipotentsiaali kindlustamiseks on vajalik taimi kaitsta kasvuaegsete seenhaiguste eest kogu vegetatsiooniperioodi vältel. Seetõttu soovitame pritsida fungitsiidiga kahel korral, sest see tagab pikema kaitse, parema saagi kvaliteedi ja kõrgema saagikuse. Varastel otradel ja kaeral piisab ühekordsest pritsimisest.

Suvinisu

T1 faasis tuleks pöörata tähelepanu helelaiksusele (fotol vasakul) ning jahukastele (fotol paremal). Varane ja ulatuslik nakatumine helelaiksusesse võib vähendada saaki kuni 30%. Nakatumise tagajärjel nõrgeneb nisu võrsumine ja väheneb terade arv pähikutes. Haiguskulgu ja sümptomite tekkimist nisulehtedel soodustavad rohked sademed, pikemat aega märjad lehed ning õhutemperatuur 15–25 °C. Jahukaste nakkub valdavalt võrsumise lõpus, kõrsumise alguses, vastuvõtlikumad on varajased sordid. Levikuks on soodne niiskuse olemasolu. Ka kõrge lämmastikufoon ning tihe taimik soodustavad nakkumist ja muidugi ka minimeeritud harimine, sest haigustekitaja säilib taimejäänustel. Tugeva nakkuse korral võib saagikadu olla kuni 40%. T1 pritsimisringi soovitame järgmisi haigustõrje preparaate: Input, Falcon Forte, Poleposition 300 EC + Leander.

Peamised haigused, mis nisu lipulehe faasis ohustavad, on helelaiksus ja pruunlaiksus ehk DTR. DTRi levik on intensiivsem temperatuurivahemiku 15-22℃ juures. Kindlasti ei tohi pruunlaiksuse tõrjega hiljaks jääda, sest soodsate tingimuste korral on haiguse levik kiire ning taimede fotosünteesiv pind väheneb oluliselt. Helelaiksuse levikuks sobib samuti väga hästi temperatuurivahemik 15-22℃, seega korraliku kulunormiga mitmetoimeainelise fungitsiidi kasutamine on väga oluline. T2 pritsimisringi soovitame järgmisi haigustõrje preparaate: Balaya, Revytrex, Zantara, Ascra Xpro.

Suvioder

Suviotradel levivad jahukaste ning ääris- ja võrklaiksus. Äärislaiksuse puhul võib saagikadu ulatuda kuni 25% ja rohkem, mille põhjustab produktiivvõrsete ja terade arvu vähenemine ning väike 1000 tera mass. Seenhaiguse eosed võivad areneda temperatuuril 2-27 °C, optimaalsed tingimused on alates 15-18 °C. Eoste vabanemiseks peab õhuniiskus olema üle 95%. Nakatumine lehtedel toimub tavaliselt jahedamal temperatuuril (10-20 °C) ja niisketes tingimustes. Võrklaiksuse esimesed haigustunnused ilmnevad võrsumisel, massiliselt areneb haigus pärast loomist. Vastuvõtlikel sortidel võib tekkida süsteemne kahjustus. Seen säilib niidistikuna või eostena mullas, taimejäänustel ja kõrretüül, eriti aga teristel. Suvel levib haigus laikudel massiliselt arenevate lülieostega. Sobivad tooted hilistele sortidele on T1 faasis Input + T2 faasis Ascra Xpro või T1 faasis Balaya 0,5 l/ha + T2 faasis Balaya 0,5 l/ha. Esimene haigustõrje tuleks ajastada kõrsumise algusesse ja teine pritsimine tuleks teha enne loomist. Varastele otradele sobivad Poleposition 300 EC + Leander, Falcon Forte või Zantara.

Kaer

Kaera kimbutavad kaera-pruunlaikus, kroonrooste ja jahukaste. Kaera pruunlaiksus esineb niiskete ja jahedate ilmadega. Sõltuvalt nakkumise ajast ja ulatusest jäävad osad terad moodustumata või moodustuvad ebakvaliteetsed terad. Kroonrooste nakatumise tulemusel tekivad alates juuni keskpaigast lehtedele oranžid ümarad kuni ovaalsed suvieoste padjandid. Vegetatsiooniperioodi lõpus tekivad suvieoslate ümber tumedad talieoste padjandid. Kaerale sobivad haigustõrje lahendused on Zantara, Falcon Forte ja Balaya.

Generic placeholder image

Suviviljade leheväetamine

Suviviljade toitumine võrsumise ja kõrsumise faasides

Prev Next