Suvivilja võrsumine

8. mai 2023

Kasvu reguleerimine

Suviodral on 1-2 kõrvalvõrset

Suviviljad, eelkõige suvinisu, on äärmiselt tagasihoidlikud võrsujad, mistõttu on oluline sundida taimik tugevamalt võrsuma ning ka juurestikku arendama. Eelkõige suvinisu vajab külgvõrsete tugevamaks arenguks kasvuregulaatorit.

Varajases kasvufaasis (BBCH 25-29) kasvuregulaatorite kasutamine aitab tugevdada ja arendada juurestikku ning soodustab uute võrsete arengut, samal ajal ühtlustades võrsete kasvu. Oluline on, et kõrvalvõrsetest kasvaksid tugevad saaki andvad produktiivvõrsed. Arenenum ja sügavamale ulatuv juurestik aitab taimikul keerulistes tingimustes paremini toime tulla ning mullast efektiivsemalt toitaineid ja vett omastada, eriti just põuastel aastatel. Tugev juurestik vähendab ka teraviljade lamandumisriski.

Võrsumise soodustamiseks ning juurestiku tugevamaks arenguks soovitame kasutada kasvuregulaatorit CCC või Moddus Start. Kasvuregulaatorite kasutamisel on oluline silmas pidada, et päevane keskmine õhutemperatuur peaks olema vähemalt 8-10 ℃. Moddus Starti on lubatud kasutada ka juba alates 5 ℃. Pritsida ei tohiks stressis taimi või kui on oodata öökülma. Varajases faasis kasutatuna on Moddus Startil ka rohendav mõju, mis on oluline saagi moodustumise seisukohalt, sest tõuseb ka taimede fotosünteesi aktiivsus. CCC ja Moddus Starti võib ka kokku segada, kui vähendada toodete kulunormi.

Fotol suvioder Vertti. Taimedel on 1-2 kõrvalvõrset – see on sobiv aeg kasvuregulaatorite pritsimiseks võrsumise soodustamise eesmärgil.

Katsetulemus

2020. aastal tegime ettevõttes Koplimäe Agro varajase odra Vertti põllul võrsumise soodustamise katse. Ühte osa põllust pritsiti tootega CCC (0,6 l/ha), teist osa tootega Moddus Start (0,3 l/ha) ning kolmandat osa kahe eelneva toote seguga (Moddus Start 0,2 l/ha + CCC 0,5 l/ha). Pritsimised tehti odra võrsumise faasis 27.05.2020. Edasistes kasvufaasides kasvuregulaatoreid ei kasutatud. Lämmastiku tase oli 94 kg/ha.

Kasvuregulaatorite katse tulemus odral
Võrsumise soodustamise katse, Koplimäe Agro 2020. Tulu arvutamisel on kasutatud saagiaasta odra hinda 152 €/t.

Vaatluste põhjal saab öelda, et variantides, kus oli kasutatud Moddus Starti (ka koos CCC-ga), ilmnes positiivne mõju ka kõrre tugevusele alumiste kõrresõlmede vahel. Kontrollvariandis ja CCC-variandis oli kõrs alt pehme ning oht lamandumisele seetõttu väga suur.

Seevastu variantides, kus oli kasutatud kasvuregulaatorit CCC, oli taimik mõned sentimeetrid madalam. Sellest võib järeldada, et kasvuregulaatori CCC kasutamine võrsumisfaasis mõjutab mõnevõrra taimiku kasvukõrgust, kuid ei anna kõrrele tugevust. Moddus Start annab kõrrele tugevuse, kuid ei mõjuta oluliselt taimede kõrgust. Seetõttu on parim lahendus kasutada võrsumise faasis kasvuregulaatorite Moddus Start ja CCC segu. Nimetatud variant andis ka kõrgeima saagikuse ning suurima puhastulu.

Vaata katse infot


Umbrohutõrje

Herbitsiidide puhul on oluline jälgida kasutuspiiranguid sõltuvalt kasvufaasist. Kui üheks paagisegu preparaadiks on herbitsiid, siis selle optimaalne kasutusaeg määrab pritsimisaja.

Teraviljadele on soovitatav valida võimalikult laia toimespektriga herbitsiidid, et põllult saaksid tõrjutud erinevad tülikad umbrohud. Teravilja põldudel umbrohutõrjet tehes tasuks natuke pikemalt ette mõelda. Näiteks võimalusi põldkannikese rapsist välja tõrjumiseks on vähe. Odavam ja lihtsam viis selle umbrohu levimist kontrolli all hoida on seda teravilja põldudest välja tõrjudes. Teine tülikas umbrohi on tatraliste sugukonda kuuluv kärnoblikas, mis pakub kultuurtaimedele väga tugevat konkurentsi. Kuna rapsist seda herbitsiidiga välja tõrjuda on keeruline, isegi võimatu, siis jällegi tasub seda teha teraviljapõldudel.

Suvinisust ja suviodrast umbrohtude tõrjumiseks on mitmeid efektiivseid lahendusi:

Pixxaro EC

Pixxaro EC on süsteemne lehtede kaudu mõjuv herbitsiid kaheiduleheliste umbrohtude tõrjeks. Kasutusaeg on 3. pärislehe faasist kuni viljatupe avanemise keskpaigani (BBCH 13-45). Kulunorm oleneb sellest, mis faasis preparaati kasutada: BBCH 13-19 kulunorm on 0,125 l/ha, BBCH 20-29 kulunorm on 0,25 l/ha ja BBCH 30-45 kulunorm on 0,35 l/ha. Silmaga nähtavad tulemused ilmnevad mõni päev pärast pritsimist, lõplik tulemus 4 nädalat peale pritsimist.
Kui muret tekitavad mailane ja põldkannike, siis lisada Pixxaro EC’le preparaati Trimmer 50 SG. Kulunormid võiksid olla vastavalt 0,3 l/ha ja 15 g/ha. Tõrjespektri laiendamiseks ohaka ja põldosja suhtes soovitame Pixxaro EC-le lisada MCPA-d, kuid sellisel juhul soovitame pritsida võrsumise faasis.

Dicoherb Super 750 SL

Dicoherb Super 750 SL võib kasutada teravilja 3 lehe faasist kuni kõrsumiseni (BBCH 30) kulunormiga 1-1,25 l/ha. See on laia toimespektriga süsteemne herbitsiid, mis on efektiivne näiteks valge hanemaltsa, roomava madara, hariliku hiirekõrva, hariliku kesalille, kukemaguni, vesiheina, rukkilille jne tõrjeks.

Sekator OD

Sekator OD sobib kaheiduleheliste kultuuride tärkamisjärgseks tõrjeks. Suvinisul ja -odral on kulunorm 0,1-0,15 l/ha ja lubatud pritsimisaeg 3 lehe faasist kuni lipulehe ilmumiseni (BBCH 13-37).

Mustang

Mustang on süsteemne herbitsiid teraviljadele kaheiduleheliste umbrohtude tõrjeks. Kulunorm on 0,4-0,6 l/ha, kasutusaeg kahe lehe faasist kuni 2. kõrresõlme moodustumiseni (BBCH 12-32).
Väga hea tõrjeefekt: rukkilill, valge hanemalts, piimohakas, harilik hiirekõrv, põldohakas, virn e roomav madar, vesihein, magun, harilik kirburohi, konnatatar, valge karikakar, põld-litterhein, kesalill, põld-lõosilm, põldrõigas, põldsinep, raps võõrkultuurina.
Keskmine tõrjeefekt: põldkannike, verev iminõges, võilill, põldosi, kare kõrvik, piimalill.

Trimmer + Tomahawk

Võimalik on kasutada ka ennast igati tõestanud kombinatsiooni Trimmer 50 SG + Tomahawk 200 EC kulunormidega vastavalt 20 g/ha + 0,4 l/ha.

Rexade 440 suvinisule

Rexade 440 on uus herbitsiid, mida on lubatud kasutada suvi- ja talinisul, talirukkil ja -tritikalel. Rexade 440 sisaldab kolme toimeainet: metüülhalauksifeen (104,23 g/kg), mis kuulub sünteetiliste auksiinide hulka, püroksulaam (240 g/kg) ning florasulaam (100 g/kg), mis mõlemad kuuluvad ALS inhibiitorite hulka. Rexade pritsimisaeg suvinisul on võrsumise algusest kuni teise kõrresõlme moodustumiseni (BBCH 21-32). Rexade soovituslikuks kulunormiks on suvinisul 40 g/ha. Toote paremaks toimimiseks on vajalik kasutada märgajat Dassoil kulunormiga 0,5 l/ha.

Rexade 440 tõrjespekter on väga lai, tõrjudes efektiivselt nii probleemseid kõrrelisi umbrohtusid (rukki-kastehein, tuulekaer jne) kui ka põhilisi kaheidulehelisi umbrohtusid (kare kõrvik, roomav madar, kesalill, iminõges, hiirekõrv jne). Toime konkreetsetele umbrohtudele leiad tootelehelt. Visuaalsed sümptomid ilmnevad olenevalt kultuurist 3-4 nädalat pärast töötlemist.

NB! Rexadet võib segada fungitsiididega, insektitsiididega, teiste herbitsiididega (v.a fenoksaprop-P-etüüli sisaldavate herbitsiididega) ja ka ½ normi CCC’ga, sest Rexade 440 võimendab CCC toimet. Teiste turul olevate kasvuregulaatoritega toodet segada ei tohi.

Rexade mõju kesalilleleRexade mõju kesalillele
Vaata Rexade mõju teistele umbrohtudele

Tuulekaer

Tuulekaer (Avena fatua) on Eesti põldudel suureks probleemiks. See on äärmiselt kiire levikuga kõrreline umbrohi, mis pakub kultuurtaimedele tugevat konkurentsi. Tuulekaer on raskesti tõrjutav, suurem osa seemnetest variseb põllule juba enne koristust. Seeme säilitab idanemisvõime mullas 5-7 aastat ja on võimeline tärkama 20-30 cm sügavuselt. Paljuneb kiirelt, tärkab väga ebaühtlaselt ning õiget hetke maksimaalse pritsimistulemuse saavutamiseks on raske leida. Tuulekaeraga saastunud põllule ei ole soovitatav külvata harilikku kaera ning selle leviku tõkestamiseks on oluline, et ka naaberpõllud oleksid puhtad, mis tähendab, et teavitustöö ja suhtlus naabruses tegutsevate tootjatega on äärmiselt oluline. Tuulekaera tõrjel on olulisim hoida ära seemnete varisemine põllule. Seda on võimalik vähendada nii sertifitseeritud seemne kasutamisega kui ka keemilise tõrjega.

Tuulekaera tõrje on efektiivseim selle 2-lehe faasist kuni võrsumise lõpuni. Sobivaks herbitsiidiks tuulekaera tõrjel suviodra ja suvinisu põldudel on Axial 50 EC 0,6-1 l/ha, mida on lubatud pritsida teravilja kõrsumise lõpuni. Suvinisul on võimalik kasutada herbitsiidi Rexade 440 40 g/ha + märgajat Dassoil 0,5 l/ha.


Milliseid täiendväetiseid lisada võrsumise soodustamise ja herbitsiidi pritseringi?

Loe edasi