Rexade 440 katse tootmisettevõtetes

Rexade 440 on ettevõtte Corteva Agriscience uus herbitsiidilahendus ühe- ja kaheiduleheliste umbrohtude kevadiseks tõrjeks talinisus, talirukkis, tritikales ja suvinisus. Rexade 440 on sisuliselt Tombo WG edasiarendus, milles Tombo WG üks toimeainetest, aminopüraliid, on asendatud uue toimeainega metüülhalauksifeen (Arylex Active).

Erki Plamus FIE

2020. aasta kevadel rajasime FIE Erki Plamuse talinisu Julius tootmispõllule katse, mille eesmärk oli hinnata uue umbrohutõrjevahendi Rexade 440 toimet tootmistingimustes.

Kevadiseks herbitsiidiks oli valitud Tombo WG kulunormiga 0,2 kg/ha + Dassoil 0,5 l/ha. Katsepõllul (2 ha) kasutati selle asemel herbitsiidi Rexade 440 kulunormiga 0,05 kg/ha + Dassoil 0,5 l/ha.

Põllul olid umbrohtudest esindatud kesalill, virn, põldkannike, verev iminõges, murunurmikas, valge hanemalts, rukkilill, mailane. Põllul oli ka odravarist, mis polnud sügisesele herbitsiidile allunud.

Umbrohutõrje tehti põllul 10. mail, kui enamik umbrohtusid oli juba pärislehtede faasis. Pritsimisele eelneval ööl langes õhutemperatuur isegi 0 kraadini, kuid päevased temperatuurid jäid siiski üle +10 kraadi, ulatudes keskpäeval kuni +17 kraadini.

Temperatuurid katsepõllul töötlemise ajal
Õhu- ja mullatemperatuurid põllul enne ja pärast pritsimist FieldSense ilmajaama andmetel 09.-11.05.2020.

Visuaalsed vaatlused põllul

Esimene vaatlus põllul tehti 15. mail ehk 5 päeva pärast pritsimist ja herbitsiidi mõju umbrohtudele oli juba siis silmaga näha. Rexade 440-ga pritsitud alal olid visuaalsed sümptomid tugevamalt avaldunud kui Tombo WG-ga pritsitud alal. Kiire visuaalne toime on Rexade 440 üks lisaomadus, mis tuleneb metüülhalauksifeenist (Arylex Active).

Teine põlluvaatlus tehti 4. juunil ehk 25 päeva pärast pritsimist. Selleks hetkeks oli avaldunud herbitsiidi väga hea mõju verevale iminõgesele, kesalillele, virnale, rukkilillele, valgele hanemaltsale ja mailasele. Põldkannikesele on antud lahenduse efektiivsus hinnanguliselt 70-85%, aga ka selle umbrohu kasv oli katsepõllul pidurdunud. Ka efektiivsus murunurmikale oli visuaalselt nähtav.

Ülevaate herbitsiidi mõjust 5 ja 15 päeva pärast pritsimist annavad fotod lehekülje lõpus.

16. juunil tehtud täiendava põlluvaatluse ajaks oli põllul näha ohtralt odravarist. Sügisel oli küll tehtud odravarise tõrje herbitsiidiga Attribut 80 g/ha, aga ilmselt oli odraseemne varu mullas piisav ka hilisemaks tärkamiseks. Herbitsiidiga Rexade 440 pritsitud alal oli odravarist oluliselt vähem. Toote efektiivsus odravarisele on 75–80%. Üldiselt olid 16. juuniks umbrohud sellel põllul kontrolli all, sh põldkannike, mis oli alarindesse surutud.
Rexade mõju võrreldes TombogaFotol heledam laik on odravaris Tombo WG-ga pritsitud alal 16.06.2020.

Katsepõld koristati 17. augustil ja põllumehe hinnangul oli põld puhas ning ülekasvanud umbrohtu ei esinenud. Põllumees jäi uue umbrohutõrjelahenduse efektiivsusega rahule.

Mägede OÜ

Imaveres Mägede OÜ talinisupõllul oli 2020. a kevadel 2 hektarile pritsitud herbitsiid Rexade 440 kulunormiga 50 g/ha + Dassoil 0,5 l/ha. Lahendus näitas ka seal väga häid tulemusi. Pritsimine tehti üsna hilja, sest taimekaitsetöid segas vahepealne külmaperiood ning paljud umbrohud olid selleks hetkeks üsna suured. 12. juunil tehtud vaatlus kinnitas Rexade 440 väga kõrget efektiivsust umbrohtude tõrjel, põld oli väga puhas. Ka tootja ise kinnitas, et koristamise hetkel oli põld endiselt puhas ning toode toimis väga hästi.

Rexadega pritsitud ala umbrohtudest puhas
Rexade 440-ga pritsitud ala, Mägede OÜ, 12.06.2020

Rexade 440 mõju erinevatele umbrohtudele. Fotod on tehtud 5 ja 25 päeva pärast pritsimist.