Taliteraviljade sügisene umbrohutõrje ja kahjurid

24. august 2022

Taliviljade esimene umbrohutõrje on soovitatav teha sügisel. Tärkamise järgselt on umbrohud väikesed, nõrgad ning nende tõrjumine palju efektiivsem. Sügis-talvel ja ka varakevadel tarbivad umbrohud suurel hulgal kultuurtaimedele olulisi toitaineid, muutuvad elujõulisemaks ning nende tõrjumine keerukamaks. Lisaks toitainetele hakkavad umbrohud kultuurtaimedele valguse ja veevarude osas tugevat konkurentsi pakkuma. Umbrohtunud taliviljapõllul on tiheda taimiku tõttu kõrge risk talvitumishaiguste tekkeks ja see omakorda pärsib ka kultuurtaime võimet talv edukalt üle elada.

Sügisel tehtud umbrohutõrje aitab kevadel palju lisaaega võita, kui kaob varakevadine vajadus talvitunud umbrohtude tõrjumiseks. Sellelgi aastal olid kevadised öökülmad umbrohutõrjel suureks probleemiks.

Sügisel tehtud umbrohutõrje eelised:

  • Taliteravili ei pea konkureerima umbrohtudega toitainete, valguse ega vee osas.
  • Umbrohuta puhtal põllul on taimik hõredam ning talvitumishaiguste risk madalam.
  • Kevadel ei pruugi olla vajadust uueks umbrohutõrjeks.

Sügisesed herbitsiidi kasutamissoovitused:

  1. Tärkamiseelseid mullatoimelisi herbitsiide tuleks pritsida kohe peale külvi. Mustale mullale pritsides välditakse ajastamisega hilinemist ning umbrohtude tärkamist. Mullatoimelised herbitsiidid avaldavad kõige paremat mõju tärkavatele ja idulehtede faasis olevatele umbrohtudele.
  2. Mulla mõjuga herbitsiidid on pika toimeajaga ja efektiivsuse tagamisel on oluline osa mulla niiskusel.
  3. Märkimisväärne mõju tõrje efektiivsusele on ka pinnase ettevalmistamisel: kehvasti haritud maale jäänud mullakamakad vähendavad olulisel määral preparaadi toimet.
  4. Kui külvi järgselt jääb tõrje tegemata, siis järgmine võimalus tõrjeks on teravilja 1. pärislehe faasis. Peale seda ei ole enam kultuurtaime kahjustamise ohtu. Oluline on umbrohtude kasvufaasi jälgimine, sest idulehtedest suuremaks kasvanud umbrohud nõuavad kontaktse herbitsiidi kasutamist.

Tärkamiseelsed lahendused umbrohutõrjeks

Komplet

Komplet on kahe toimeainega mulla mõjuga herbitsiid. Tõrjub nii kõrrelisi kui kaheidulehelisi umbrohtusid, nagu rukki-kastehein, põldkannike, põld-mailane, põld-litterhein, põldsinep, rapsi varis, vesihein, harilik kesalill jne. Keskmiselt tundlikud on rukkilill ja madal kurereha. Mõõdukas mõju tuulekaerale, orasheinale, põldosjale ning sügavale tungiva juurekavaga umbrohtudele, nagu põldohakas.

Mõlemad toimeained püsivad mullas aktiivsena mitu nädalat pärast pritsimist, mistõttu toime on tõhus ka kaua aega pärast töö teostamist. Herbitsiidi mõju on kõige efektiivsem, kui põlluharimine on ühtlane, mullas on piisavalt niiskust ning pritsitakse tärkamiseelselt mustale mullale või pärast teravilja tärkamist (BBCH 11-13). Herbitsiidi Komplet võib kasutada talinisul, -odral, -rukkil ja -tritikalel kulunormiga 0,5 l/ha.

Herbitsiidiga Komplet tõrje tegemata
Komplet herbitsiid põllul tehtud

Esimesel fotol sügisel herbitsiidiga Komplet pritsimata, teisel Komplet'iga pritsitud põlluosa. Kevad 2019.

Legacy 500 SC

Kontaktne mullakaudse toimega herbitsiid kaheiduleheliste umbrohtude tõrjeks. Kõige tõhusam tärkamiseelselt, kuid toimib ka varasel tärkamisjärgsel perioodil. Efektiivne järgmistele umbrohtudele: müürilauk, raps, harilik hiirekõrv, valge hanemalts, kassitapp, harilik kurekael, harilik punand, roomav madar, lõhislehine kurereha, madal kurereha, harilik linnukapsas, rand-kesalill, põld-lõosilm, kukemagun, erilehine linnurohi, konnatatar, harilik kirburohi, harilik ristirohi, vesihein, põldsinep, harilik unilook, nõgesed, põldkannike, pärsia mailane, hõlmlehine mailane. Tärkamiseelselt tõrjub ka murunurmikat – Leedus läbi viidud katsete tulemusel tõrje efektiivsus 85%. Kulunorm 0,06-0,25 l/ha.

Herbitsiid Legacy 500 SC järelmõju 07.04.2019
Herbitsiid Legacy 500 SC järelmõju 26.06.2019

Esimesel fotol sügisel herbitsiidiga Legacy 500 SC pritsitud põld 7. aprillil, teisel fotol 26. juunil. Kevadiseks tõrjeks vajadus puudus.

Sügisese herbitsiidi Legacy mõju kevadel
Sügisel pritsitud herbitsiidi Legacy mõju kevadel

Fotodel sügisel herbitsiidiga Legacy 500 SC pritsitud põld, kevad 2020. Kevadiseks pritsimiseks vajadus puudus.

Boxer 800 EC

Lühiealiste kõrreliste ja lühiealiste kaheiduleheliste umbrohtude tõrjeks talinisul, taliodral, rukkil, talitritikalel. Toodet võib kasutada enne teravilja tärkamist või tärkamisjärgselt teraviljade 3. lehe faasini, kulunormiga 3 l/ha. Tõrjub efektiivselt rukki-kasteheina, murunurmikat ja mõningaid laialehelisi umbrohtusid. Laialeheliste spektri laiendamiseks võib segada herbitsiidiga Legacy 500 EC.

Linati 800 EC

Sisaldab sama toimeainet nagu Boxer 800 EC (prosulfokarb) ning on registreeritud nii talinisule, -rukkile, -tritikalele kui ka -odrale. Võib samuti kasutada enne ja pärast tärkamist kuni võrsumise faasini. Kulunorm 3 l/ha.

Paagisegupartner

Mullaherbitsiidide paagisegusse on soovitatav lisada 0,2-0,4 l/ha pindaktiivsete ainete kompleksi Grounded (parafiiniõli 732 g/l). Preparaat parandab toimeainete sidumist mullaosakestega, vähendades seeläbi väljauhtmist mullast. Lisaks vähendab ka mullaherbitsiidi fütotoksilist mõju taimedele.


Tärkamisjärgsed lahendused umbrohutõrjeks

Tärkamisjärgseid herbitsiide on soovitatav kasutada siis, kui teraviljal on moodustunud vähemalt kaks lehte. Varasema pritsimise korral on oht kultuurtaime kahjustada ja seda tuleks sügisel igal võimalusel vältida. Tärkamisjärgsed herbitsiidid on kõige efektiivsemad siis, kui umbrohud on 2-4 lehe faasis.

Flight Forte

Kahte toimeainet sisaldav herbitsiid mitmete kaheiduleheliste ja lisaks ka kõrreliste umbrohtude tõrjeks talinisul, -odral ja -rukkil. Flight Forte pritsimise õige aeg on sügisel taliteraviljade tärkamise faasis (BBCH 11-13), kui arenenud on 1-3 lehte. Eriti tugev mõju põldkannikesele, murunurmikale ja liikidele, mis kuuluvad kareleheliste sugukonda, nagu põld-lõosilm. Kulunorm kaheiduleheliste umbrohtude, sh talirapsi varise, tõrjumiseks on 1,5-2,0 l/ha. Murunurmika tõrjumiseks kasutada kõrgemat kulunormi 2,0-2,5 l/ha.

Sügisel Flight Fortega pritsimata jäänud põld
Sügisel herbitsiidiga Flight Forte pritsitud teravili on kevadel umbrohuta

Esimesel fotol sügisel Flight Fortega pritsimata, teisel fotol pritsitud talinisu põlluosa. Kevad 2019.

Mateno Duo

Aklonifeeni ja diflufenikaani sisaldav umbrohutõrjevahend sügiseseks kasutamiseks. Väga hea efektiivsus: Harilik hiirekõrv, verev iminõges, põld-lõosilm, vesihein, põld-litterhein, mailased, põldkannike, raps võõrkultuurina. Hea efektiivsus: kesalill, roomav madar (virn), kukemagun. Mõõdukas efektiivsus: rukki-kastehein, murunurmikas, rukkilill.

Mateno Duo on efektiivne isegi madalate temperatuuride juures. Optimaalne efektiivsus ja ohutu pritsimine kultuuri seisukohalt on siis, kui kultuur ja ka umbrohud on heas kasvus ja temperatuurid ei lange alla 0 °C. Kerge vihm pärast pritsimist isegi parandab toote efektiivsust. Igasugune harimine ja mulla liigutamine peale pritsimist vähendab mullaherbitsiidi efektiivsust. Pritsida kuultuuri tärkamisjärgselt kasvufaasis BBCH 10-13, kulunorm 0,35 l/ha. Maksimaalne pritsimiste arv hooajal on 1.

Legacy Pro

Selektiivne kontaktne ja mulla kaudu toimiv kolme toimeainega herbitsiid üheiduleheliste ja kaheiduleheliste umbrohtude tõrjeks talinisul, -odral ja -tritikalel. 

Legacy Pro järelmõju järgmise aasta kevadeks

Legacy Pro tõrjub efektiivselt kõrrelisi umbrohtusid, nagu rukki-kastehein, murunurmikas, põld-rebasesaba, ja kaheidulehelisi umbrohtusid, nagu roomav madar, kesalill, harilik punand, põldkannikesed, mailased, kukemagun, põld-litterhein, vesihein, harilik hiirekõrv, põld-lõosilm, raps, kurerehad. Keskmine efektiivsus on rukkilillele ja valgele hanemaltsale.

Preparaadil on kontaktne ja kestev mullas säiliv mõju ning parim toime saavutatakse siis, kui mullapind on tasane, taimejäägid on mullaga hästi segatud ja pritsimine toimub enne või pärast umbrohtude idanemist, kui need on väikesed ja aktiivse kasvu faasis. Kulunorm 2,0 l/ha.

Attribut

Herbitsiid odra varise, aga ka kõrreliste (orashein, rebasesaba, rukki-kastehein, lusted) ja ristõieliste (põldsinep, põld-litterhein) umbrohtude tärkamisjärgseks tõrjeks talinisul, rukkil ja talitritikalel.

Preparaadi põhiline mõju on juurte kaudu, lehekaudset mõju suurendab kleepaine lisamine. Parima tulemuse saab, kui pritsida teravilja algfaasis alates esimese pärislehe ilmumisest. Kulunorm 60-100 g/ha. Taliodra varise tõrjumiseks kasutada kulunormi minimaalselt 80 g/ha.

Komplet, Legacy 500 SC, Flight Forte, Mateno Duo ja Legacy Pro tõrjuvad ka Clearfield (CL) rapsi varist. Umbrohutõrjevahendi Komplet puhul jätkub herbitsiidi järelmõju ka kevadel, nii ei pruugi kevadel olla vajadust uueks umbrohutõrjeks.

Herbitsiidi Komplet kevadine järelmõju
Herbitsiidi Komplet kevadine järelmõju
Fotodel herbitsiidi Komplet kevadine järelmõju.

Kahjurid teraviljapõldudel

Rootsi kärbes

Rootsi kärbse (Oscinella frit) vastsed on 3-4 mm pikad, valged, jalutud ning eristuva peata tumedama suu osaga vaglad. Annab enamasti 2, harvemal juhul ka 3 põlvkonda aastas. Kõige ohtlikumad on esimese põlvkonna kahjurid, kes kahjustavad peavõrset ning esimesi arenevaid võrseid. Massilise leviku korral jäävad põllule suured tühimikud ning kahjustatud peavõrsega taimed annavad palju mitteproduktiivvõrseid.

Rootsi kärbse vagel taliteravilja kahjustamasEsimese põlvkonna kärbeste väljumine meie tingimustes algab mai keskpaigast ja kestab kuni juuni lõpuni. Teine põlvkond kärbseid väljuvad juulis, emased munevad heintaimedele või teraviljade pähikutele. Teise põlvkonna kahjustus pole üldjuhul oluline. Kolmanda põlvkonna kärbsed väljuvad juuli lõpust kuni septembrini. Munetakse suviteravilja varisele või külvatud taliteraviljadele.

Rohkelt esineb rootsi kärbest rukki ning odra põldudel, kuid võib leiduda ka nisu põldudel, eriti siis, kui külvikorras on teravili teravilja järgi. Kahjustusi saab vähendada õigeaegse kõrrekoorimise ja sügiskünniga. Vaglad asuvad taime sees, mille tõttu kontaktsete insektitsiididega teda tõrjuda ei saa ning süsteemseid tooteid rootsi kärbse tõrjumiseks hetkel Eestis registreeritud ei ole.

Kontaktsete toodetega on võimalik vaid vähendada kärbse munemist taimedele. Kontaktsete toodetena on lubatud kasutada 1.-3. leheni rootsi kärbse tõrjeks Kaiso 50 EG kulunormiga 0,15 kg/ha. Samuti võib teraviljadel kasutada kahjurite ilmumisel Decis Mega kulunormiga 0,125-0,15 l/ha. Tõrjekriteerium: kui alates tõusmetest kuni võrsumisfaasi lõpuni on 10-15% taimi kahjustatud, tuleb teha keemiline tõrje.

Traatuss

Naksurlase (Elateridae) vastne ehk traatuss on 20-35 mm pikkune kollakas või pruun tõuk, kes on kaetud kõva kitiinkestaga. Emased munevad kevadel munad ühe kaupa või kogumina mulda ning seejärel surevad. Umbes kuu aja pärast kooruvad munadest tõugud. Muna kest on õrn, mistõttu ka kerge puutumine vigastab seda ja peatab edasise arengu. See tähendab, et mulla harimisega saab traatussi arvukust piirata. Enamus tõuke areneb mullas 3-5 aastat, läbides selle aja jooksul üheksa kasvujärku. Valgetest nukkudest väljunud noormardikad talvituvad mullas.

Kuna traatussid eelistavad üldiselt happelisemaid muldi, siis mulla lupjamisega võib sundida need kahjurid sügavamale ja see annab paljude taimeliikide noortele tõusmetele aega ohustatud perioodist välja kasvada. Traatussi kahjustuse tunneb ära selle järgi, et kogu taim on kolletunud ning tuleb tõmmates mullast kergesti välja. Taime alumine osa on näritud. Tavaliselt leiab kaevates ka selliste taimede juurest peasüüdlase – naksurlase vastse ehk traatussi.

Loe artiklit lupjamise olulisusest

Generic placeholder image

Grounded

Paagisegupartner mullaherbitsiididele

Generic placeholder image

Lupjamisteenus

Telli lupjamine teenustööna

Generic placeholder image

Teenustööd

Telli teenus professionaalselt meeskonnalt

Prev Next