Taliteraviljade herbitsiidid sügisel

Sügisel tehtud umbrohutõrje aitab kevadel palju lisaaega võita, kui kaob varakevadine vajadus talvitunud umbrohtude tõrjumiseks.

Sügisel tehtud umbrohutõrje eelised:

  • Taliteravili ei pea konkureerima umbrohtudega toitainete, valguse ega vee osas.
  • Umbrohuta puhtal põllul on taimik hõredam ning talvitumishaiguste risk madalam.
  • Kevadel ei pruugi olla vajadust uueks umbrohutõrjeks.

Tärkamiseelsed lahendused umbrohutõrjeks

Komplet

Komplet on kahe toimeainega mulla mõjuga herbitsiid. Tõrjub nii kõrrelisi kui kaheidulehelisi umbrohtusid, nagu rukki-kastehein, põldkannike, põld-mailane, põld-litterhein, põldsinep, rapsi varis, vesihein, harilik kesalill jne. Keskmiselt tundlikud on rukkilill ja madal kurereha. Mõõdukas mõju tuulekaerale, orasheinale, põldosjale ning sügavale tungiva juurekavaga umbrohtudele, nagu põldohakas.

Mõlemad toimeained püsivad mullas aktiivsena mitu nädalat pärast pritsimist, mistõttu toime on tõhus ka kaua aega pärast töö teostamist. Herbitsiidi mõju on kõige efektiivsem, kui põlluharimine on ühtlane, mullas on piisavalt niiskust ning pritsitakse tärkamiseelselt mustale mullale või pärast teravilja tärkamist (BBCH 11-13). Herbitsiidi Komplet võib kasutada talinisul, -odral, -rukkil ja -tritikalel kulunormiga 0,5 l/ha.

Herbitsiidiga Komplet tõrje tegemata
Komplet herbitsiid põllul tehtud

Esimesel fotol sügisel herbitsiidiga Komplet pritsimata, teisel Komplet'iga pritsitud põlluosa. Kevad 2019.

Legacy 500 SC

Kontaktne mullakaudse toimega herbitsiid kaheiduleheliste umbrohtude tõrjeks. Kõige tõhusam tärkamiseelselt, kuid toimib ka varasel tärkamisjärgsel perioodil. Efektiivne järgmistele umbrohtudele: müürilauk, raps, harilik hiirekõrv, valge hanemalts, kassitapp, harilik kurekael, harilik punand, roomav madar, lõhislehine kurereha, madal kurereha, harilik linnukapsas, rand-kesalill, põld-lõosilm, kukemagun, erilehine linnurohi, konnatatar, harilik kirburohi, harilik ristirohi, vesihein, põldsinep, harilik unilook, nõgesed, põldkannike, pärsia mailane, hõlmlehine mailane. Tärkamiseelselt tõrjub ka murunurmikat – Leedus läbi viidud katsete tulemusel tõrje efektiivsus 85%. Kulunorm 0,06-0,25 l/ha.

Herbitsiid Legacy 500 SC järelmõju 07.04.2019
Herbitsiid Legacy 500 SC järelmõju 26.06.2019

Esimesel fotol sügisel herbitsiidiga Legacy 500 SC pritsitud põld 7. aprillil, teisel fotol 26. juunil. Kevadiseks tõrjeks vajadus puudus.

Sügisese herbitsiidi Legacy mõju kevadel
Sügisel pritsitud herbitsiidi Legacy mõju kevadel

Fotodel sügisel herbitsiidiga Legacy 500 SC pritsitud põld, kevad 2020. Kevadiseks pritsimiseks vajadus puudus.

Boxer 800 EC

Lühiealiste kõrreliste ja lühiealiste kaheiduleheliste umbrohtude tõrjeks talinisul, taliodral, rukkil, talitritikalel. Toodet võib kasutada enne teravilja tärkamist või tärkamisjärgselt teraviljade 3. lehe faasini, kulunormiga 3 l/ha. Tõrjub efektiivselt rukki-kasteheina, murunurmikat ja mõningaid laialehelisi umbrohtusid. Laialeheliste spektri laiendamiseks võib segada herbitsiidiga Legacy 500 EC.

Linati 800 EC

Sisaldab sama toimeainet nagu Boxer 800 EC (prosulfokarb) ning on registreeritud nii talinisule, -rukkile, -tritikalele kui ka -odrale. Võib samuti kasutada enne ja pärast tärkamist kuni võrsumise faasini. Kulunorm 3 l/ha.

Paagisegupartner

Mullaherbitsiidide paagisegusse on soovitatav lisada 0,2-0,4 l/ha pindaktiivsete ainete kompleksi Grounded (parafiiniõli 732 g/l). Preparaat parandab toimeainete sidumist mullaosakestega, vähendades seeläbi väljauhtmist mullast. Lisaks vähendab ka mullaherbitsiidi fütotoksilist mõju taimedele.


Tärkamisjärgsed lahendused umbrohutõrjeks

Tärkamisjärgseid herbitsiide on soovitatav kasutada siis, kui teraviljal on moodustunud vähemalt kaks lehte. Varasema pritsimise korral on oht kultuurtaime kahjustada ja seda tuleks sügisel igal võimalusel vältida. Tärkamisjärgsed herbitsiidid on kõige efektiivsemad siis, kui umbrohud on 2-4 lehe faasis.

Flight Forte

Kahte toimeainet sisaldav herbitsiid mitmete kaheiduleheliste ja lisaks ka kõrreliste umbrohtude tõrjeks talinisul, -odral ja -rukkil. Flight Forte pritsimise õige aeg on sügisel taliteraviljade tärkamise faasis (BBCH 11-13), kui arenenud on 1-3 lehte. Eriti tugev mõju põldkannikesele, murunurmikale ja liikidele, mis kuuluvad kareleheliste sugukonda, nagu põld-lõosilm. Kulunorm kaheiduleheliste umbrohtude, sh talirapsi varise, tõrjumiseks on 1,5-2,0 l/ha. Murunurmika tõrjumiseks kasutada kõrgemat kulunormi 2,0-2,5 l/ha.

Sügisel Flight Fortega pritsimata jäänud põld
Sügisel herbitsiidiga Flight Forte pritsitud teravili on kevadel umbrohuta

Esimesel fotol sügisel Flight Fortega pritsimata, teisel fotol pritsitud talinisu põlluosa. Kevad 2019.

Mateno Duo

Aklonifeeni ja diflufenikaani sisaldav umbrohutõrjevahend sügiseseks kasutamiseks. Väga hea efektiivsus: Harilik hiirekõrv, verev iminõges, põld-lõosilm, vesihein, põld-litterhein, mailased, põldkannike, raps võõrkultuurina. Hea efektiivsus: kesalill, roomav madar (virn), kukemagun. Mõõdukas efektiivsus: rukki-kastehein, murunurmikas, rukkilill.

Mateno Duo on efektiivne isegi madalate temperatuuride juures. Optimaalne efektiivsus ja ohutu pritsimine kultuuri seisukohalt on siis, kui kultuur ja ka umbrohud on heas kasvus ja temperatuurid ei lange alla 0 °C. Kerge vihm pärast pritsimist isegi parandab toote efektiivsust. Igasugune harimine ja mulla liigutamine peale pritsimist vähendab mullaherbitsiidi efektiivsust. Pritsida kuultuuri tärkamisjärgselt kasvufaasis BBCH 10-13, kulunorm 0,35 l/ha. Maksimaalne pritsimiste arv hooajal on 1.

Legacy Pro

Selektiivne kontaktne ja mulla kaudu toimiv kolme toimeainega herbitsiid üheiduleheliste ja kaheiduleheliste umbrohtude tõrjeks talinisul, -odral ja -tritikalel. 

Legacy Pro järelmõju järgmise aasta kevadeks

Legacy Pro tõrjub efektiivselt kõrrelisi umbrohtusid, nagu rukki-kastehein, murunurmikas, põld-rebasesaba, ja kaheidulehelisi umbrohtusid, nagu roomav madar, kesalill, harilik punand, põldkannikesed, mailased, kukemagun, põld-litterhein, vesihein, harilik hiirekõrv, põld-lõosilm, raps, kurerehad. Keskmine efektiivsus on rukkilillele ja valgele hanemaltsale.

Preparaadil on kontaktne ja kestev mullas säiliv mõju ning parim toime saavutatakse siis, kui mullapind on tasane, taimejäägid on mullaga hästi segatud ja pritsimine toimub enne või pärast umbrohtude idanemist, kui need on väikesed ja aktiivse kasvu faasis. Kulunorm 2,0 l/ha.

Attribut

Herbitsiid odra varise, aga ka kõrreliste (orashein, rebasesaba, rukki-kastehein, lusted) ja ristõieliste (põldsinep, põld-litterhein) umbrohtude tärkamisjärgseks tõrjeks talinisul, rukkil ja talitritikalel.

Preparaadi põhiline mõju on juurte kaudu, lehekaudset mõju suurendab kleepaine lisamine. Parima tulemuse saab, kui pritsida teravilja algfaasis alates esimese pärislehe ilmumisest. Kulunorm 60-100 g/ha. Taliodra varise tõrjumiseks kasutada kulunormi minimaalselt 80 g/ha.

Komplet, Legacy 500 SC, Flight Forte, Mateno Duo ja Legacy Pro tõrjuvad ka Clearfield (CL) rapsi varist. Umbrohutõrjevahendi Komplet puhul jätkub herbitsiidi järelmõju ka kevadel, nii ei pruugi kevadel olla vajadust uueks umbrohutõrjeks.

Herbitsiidi Komplet kevadine järelmõju
Herbitsiidi Komplet kevadine järelmõju
Fotodel herbitsiidi Komplet kevadine järelmõju.

Generic placeholder image

Grounded

Paagisegupartner mullaherbitsiididele

Generic placeholder image

Lupjamisteenus

Telli lupjamine teenustööna

Generic placeholder image

Teenustööd

Telli teenus professionaalselt meeskonnalt

Prev Next