Taliteraviljade sügisene umbrohutõrje

Taliviljade esimene umbrohutõrje on soovitatav teha sügisel. Tärkamise järgselt on umbrohud väikesed, nõrgad ning nende tõrjumine palju efektiivsem. Sügis-talvel ja ka varakevadel tarbivad umbrohud suurel hulgal kultuurtaimedele olulisi toitaineid, muutuvad elujõulisemaks ning nende tõrjumine keerukamaks. Lisaks toitainetele hakkavad umbrohud kultuurtaimedele valguse ja veevarude osas tugevat konkurentsi pakkuma. Umbrohtunud taliviljapõllul on tiheda taimiku tõttu kõrge risk talvitumishaiguste tekkeks ja see omakorda pärsib ka kultuurtaime võimet talv edukalt üle elada.

Sügisel tehtud umbrohutõrje aitab kevadel palju lisaaega võita, kui kaob varakevadine vajadus talvitunud umbrohtude tõrjumiseks. Sellelgi aastal olid kevadised öökülmad umbrohutõrjel suureks probleemiks. Lisaks oli umbrohufoon liigirikas, sest umbrohtudele soodsa talve tõttu olid taimed kenasti talvitunud ja tugevas kasvujõus. Kuna kultuurtaimele stressi tekitamise oht oli suur ja tõrjeefektiivsus madal, siis tuli pritsimist aina edasi lükata. Talvitunud umbrohud jätkasid kasvamist, kuid temperatuurid olid herbitsiidi kasutamiseks liiga madalad. Et järgmisel kevadel sarnast olukorda ei tekiks, soovitame umbrohutõrjet teha juba sügisel.

Sügisel tehtud umbrohutõrje eelised:

  • Taliteravili ei pea konkureerima umbrohtudega toitainete, valguse ega vee osas.
  • Umbrohuta puhtal põllul on taimik hõredam ning talvitumishaiguste risk madalam.
  • Kevadel ei pruugi olla vajadust uueks umbrohutõrjeks.

Sügisel umbrohtu tõrjudes pea meeles:

  1. Tärkamiseelseid mullatoimelisi herbitsiide tuleks pritsida kohe peale külvi. Mustale mullale pritsides välditakse ajastamisega hilinemist ning umbrohtude tärkamist. Mullatoimelised herbitsiidid avaldavad kõige paremat mõju tärkavatele ja idulehtede faasis olevatele umbrohtudele.
  2. Mulla mõjuga herbitsiidid on pika toimeajaga ja efektiivsuse tagamisel on oluline osa mulla niiskusel.
  3. Märkimisväärne mõju tõrje efektiivsusele on ka pinnase ettevalmistamisel: kehvasti haritud maale jäänud mullakamakad vähendavad olulisel määral preparaadi toimet.
  4. Kui külvi järgselt jääb tõrje tegemata, siis järgmine võimalus tõrjeks on teravilja 1. pärislehe faasis. Peale seda ei ole enam kultuurtaime kahjustamise ohtu. Oluline on umbrohtude kasvufaasi jälgimine, sest idulehtedest suuremaks kasvanud umbrohud nõuavad kontaktse herbitsiidi kasutamist.

Tärkamiseelsed lahendused umbrohutõrjeks

Komplet

Komplet on kahe toimeainega mulla mõjuga herbitsiid. Tõrjub nii kõrrelisi kui kaheidulehelisi umbrohtusid, nagu rukki-kastehein, põldkannike, põld-mailane, põld-litterhein, põldsinep, rapsi varis, vesihein, harilik kesalill jne. Keskmiselt tundlikud on rukkilill ja madal kurereha. Mõõdukas mõju tuulekaerale, orasheinale, põldosjale ning sügavale tungiva juurekavaga umbrohtudele, nagu põldohakas.

Mõlemad toimeained püsivad mullas aktiivsena mitu nädalat pärast pritsimist, mistõttu toime on tõhus ka kaua aega pärast töö teostamist. Herbitsiidi mõju on kõige efektiivsem, kui põlluharimine on ühtlane, mullas on piisavalt niiskust ning pritsitakse tärkamiseelselt mustale mullale või pärast teravilja tärkamist (BBCH 11-13). Herbitsiidi Komplet võib kasutada talinisul, -odral, -rukkil ja -tritikalel kulunormiga 0,5 l/ha.

Herbitsiidiga Komplet tõrje tegemata
Komplet herbitsiid põllul tehtud

Esimesel fotol sügisel herbitsiidiga Komplet pritsimata, teisel Komplet'iga pritsitud põlluosa. Kevad 2019.

Legacy 500 SC

Kontaktne mullakaudse toimega herbitsiid kaheiduleheliste umbrohtude tõrjeks. Kõige tõhusam tärkamiseelselt, kuid toimib ka varasel tärkamisjärgsel perioodil. Efektiivne järgmistele umbrohtudele: müürilauk, raps, harilik hiirekõrv, valge hanemalts, kassitapp, harilik kurekael, harilik punand, roomav madar, lõhislehine kurereha, madal kurereha, harilik linnukapsas, rand-kesalill, põld-lõosilm, kukemagun, erilehine linnurohi, konnatatar, harilik kirburohi, harilik ristirohi, vesihein, põldsinep, harilik unilook, nõgesed, põldkannike, pärsia mailane, hõlmlehine mailane. Tärkamiseelselt tõrjub ka murunurmikat – Leedus läbi viidud katsete tulemusel tõrje efektiivsus 85%. Kulunorm 0,06-0,25 l/ha.

Herbitsiid Legacy 500 SC järelmõju 07.04.2019
Herbitsiid Legacy 500 SC järelmõju 26.06.2019

Esimesel fotol sügisel herbitsiidiga Legacy 500 SC pritsitud põld 7. aprillil, teisel fotol 26. juunil. Kevadiseks tõrjeks vajadus puudus.

Sügisese herbitsiidi Legacy mõju kevadel
Sügisel pritsitud herbitsiidi Legacy mõju kevadel

Fotodel sügisel herbitsiidiga Legacy 500 SC pritsitud põld, kevad 2020. Kevadiseks pritsimiseks vajadus puudus.

Boxer 800 EC

Lühiealiste kõrreliste ja lühiealiste kaheiduleheliste umbrohtude tõrjeks talinisul, taliodral, rukkil, talitritikalel. Toodet võib kasutada enne teravilja tärkamist või tärkamisjärgselt teraviljade 3. lehe faasini, kulunormiga 3 l/ha. Tõrjub efektiivselt rukki-kasteheina, murunurmikat ja mõningaid laialehelisi umbrohtusid. Laialeheliste spektri laiendamiseks võib segada herbitsiidiga Legacy 500 EC.

Paagisegupartner

Mullaherbitsiidide paagisegusse on soovitatav lisada 0,2-0,4 l/ha pindaktiivsete ainete kompleksi Grounded (parafiiniõli 732 g/l). Ppeparaat parandab toimeainete sidumist mullaosakestega, vähendades seeläbi väljauhtmist mullast. Lisaks vähendab ka mullaherbitsiidi fütotoksilist mõju taimedele.


Tärkamisjärgsed lahendused umbrohutõrjeks

Tärkamisjärgseid herbitsiide on soovitatav kasutada siis, kui teraviljal on moodustunud vähemalt kaks lehte. Varasema pritsimise korral on oht kultuurtaime kahjustada ja seda tuleks sügisel igal võimalusel vältida. Tärkamisjärgsed herbitsiidid on kõige efektiivsemad siis, kui umbrohud on 2-4 lehe faasis.

Flight Forte

Kahte toimeainet sisaldav herbitsiid mitmete kaheiduleheliste ja lisaks ka kõrreliste umbrohtude tõrjeks talinisul, -odral ja -rukkil. Flight Forte pritsimise õige aeg on sügisel taliteraviljade tärkamise faasis (BBCH 11-13), kui arenenud on 1-3 lehte. Eriti tugev mõju põldkannikesele, murunurmikale ja liikidele, mis kuuluvad kareleheliste sugukonda, nagu põld-lõosilm. Kulunorm kaheiduleheliste umbrohtude, sh talirapsi varise, tõrjumiseks on 1,5-2,0 l/ha. Murunurmika tõrjumiseks kasutada kõrgemat kulunormi 2,0-2,5 l/ha.

Sügisel Flight Fortega pritsimata jäänud põld
Sügisel herbitsiidiga Flight Forte pritsitud teravili on kevadel umbrohuta

Esimesel fotol sügisel Flight Fortega pritsimata, teisel fotol pritsitud talinisu põlluosa. Kevad 2019.

Mateno Duo

Aklonifeeni ja diflufenikaani sisaldav umbrohutõrjevahend sügiseseks kasutamiseks. Väga hea efektiivsus: Harilik hiirekõrv, verev iminõges, põld-lõosilm, vesihein, põld-litterhein, mailased, põldkannike, raps võõrkultuurina. Hea efektiivsus: kesalill, roomav madar (virn), kukemagun. Mõõdukas efektiivsus: rukki-kastehein, murunurmikas, rukkilill.

Mateno Duo on efektiivne isegi madalate temperatuuride juures. Optimaalne efektiivsus ja ohutu pritsimine kultuuri seisukohalt on siis, kui kultuur ja ka umbrohud on heas kasvus ja temperatuurid ei lange alla 0 °C. Kerge vihm pärast pritsimist isegi parandab toote efektiivsust. Igasugune harimine ja mulla liigutamine peale pritsimist vähendab mullaherbitsiidi efektiivsust. Pritsida kuultuuri tärkamisjärgselt kasvufaasis BBCH 10-13, kulunorm 0,35 l/ha. Maksimaalne pritsimiste arv hooajal on 1.

Legacy Pro

Selektiivne kontaktne ja mulla kaudu toimiv kolme toimeainega herbitsiid üheiduleheliste ja kaheiduleheliste umbrohtude tõrjeks talinisul, -odral ja -tritikalel. Legacy Pro tõrjub efektiivselt kõrrelisi umbrohtusid, nagu rukki-kastehein, murunurmikas, põld-rebasesaba, ja kaheidulehelisi umbrohtusid, nagu roomav madar, kesalill, harilik punand, põldkannikesed, mailased, kukemagun, põld-litterhein, vesihein, harilik hiirekõrv, põld-lõosilm, raps, kurerehad. Keskmine efektiivsus on rukkilillele ja valgele hanemaltsale.

Preparaadil on kontaktne ja kestev mullas säiliv mõju ning parim toime saavutatakse siis, kui mullapind on tasane, taimejäägid on mullaga hästi segatud ja pritsimine toimub enne või pärast umbrohtude idanemist, kui need on väikesed ja aktiivse kasvu faasis. Kulunorm 2,0 l/ha.

Attribut

Herbitsiid odra varise, aga ka kõrreliste (orashein, rebasesaba, rukki-kastehein, lusted) ja ristõieliste (põldsinep, põld-litterhein) umbrohtude tärkamisjärgseks tõrjeks talinisul, rukkil ja talitritikalel.

Preparaadi põhiline mõju on juurte kaudu, lehekaudset mõju suurendab kleepaine lisamine. Parima tulemuse saab, kui pritsida teravilja algfaasis alates esimese pärislehe ilmumisest. Kulunorm 60-100 g/ha. Taliodra varise tõrjumiseks kasutada kulunormi minimaalselt 80 g/ha.

Komplet, Legacy 500 SC, Mateno Duo, Legacy Pro ja Flight Forte tõrjuvad ka Clearfield (CL) rapsi varist. Umbrohutõrjevahendi Komplet puhul jätkub herbitsiidi järelmõju ka kevadel, nii ei pruugi kevadel olla vajadust uueks umbrohutõrjeks.

Herbitsiidi Komplet kevadine järelmõju
Herbitsiidi Komplet kevadine järelmõju
Fotodel herbitsiidi Komplet kevadine järelmõju.

Tärkamist ja juurdumist soodustavad lisaained

Taliviljade kiiremaks ja ühtlasemaks tärkamiseks ning juurestiku arengu toetamiseks on soovitatav tärkamiseelsete või -järgsete herbitsiididega pritsima minnes lisada paagisegusse BioSpektrumit 0,25 kg/ha, BioStarti 0,5 l/ha või 0,5 kg/ha või Ruter AA ja Humistari kombinatsiooni 2 l/ha + 2 l/ha või Turbo Rooti 4 l/ha.

BioSpektrum

Mullaorganismide elutegevuse soodustamiseks on heaks lahenduseks BioSpektrum, mis sisaldab looduslikult mullas esinevaid mikroorganisme, toetab vee ja toiteelementide omastamist ning kaitseb juurte kaudu levivate patogeenide eest.

BioSpektrum parandab mulla mikrobioloogilist aktiivsust ning mullastruktuuri. Tootes sisalduvad kasulikud bakterid ja seened: B. mucilaginosus – kaaliumi lahustav bakter; B. megaterium – fosforit lahustav bakter; P. azotofixans – lämmastikku fikseeriv bakter; B. mycoides – räni lahustav bakter ja teised PGPR* spp; Mycorrhizae seen, mis on sümbioosis taimedega ja toetab vee ning toitainete omastamist. Mükoriisaseened toodavad ka glükoproteiin-globuliini, mis ühendab väikesed mullaosakesed suuremateks agregaatideks, parandades seeläbi mullastruktuuri.

Kulunorm 0,25 kg/ha enne pindmist mulla harimist, enne külvi või pärast külvi segus tärkamiseelsete või -järgsete herbitsiididega. Oluline on asjaolu, et pritsimise ajal ei kataks taimik veel kogu mulla pinda ega takistaks toote jõudmist mullale.

Katsetulemus

Koostöös Kuusiku katsekeskusega rajati 2018. aasta sügisel pikaajaline katse erinevate biopreparaatide mõju hindamiseks. Ühe variandina on kontrolli kõrval BioSpektrumiga töödeldud ala, mida töödeldakse nii sügisel kui ka kevadel. Esimese katseaasta tulemuseks andis töödeldud ala 2,1 t/ha enamsaaki.

Sügisese BioSpektrumi mõju talinisu saagikuseleJoonis 1. Kuusiku katsekeskus, 2019.

Vaata teisi biostimulaatorite katsetulemusi

Biopreparaatide mõju taimedele ja mullale on pikaajaline. Toetades mulda ja seal elavaid kasulikke mikroorganisme, on võimalik koristada suurem ja kvaliteetsem saak ning tagada taimede parem vastupidavus ebasoodsatele kasvutingimustele.

BioStart 5 l, 5 kg

See kasulikke mikroorganisme sisaldav toode on koostiselt ja toimelt üsna sarnane BioSpektrumile, aga sisaldab lisaks biofungitsiidse mõjuga seene Trichoderma spp. spoore. See tugevdab veelgi mulla kaudu levivate haigustekitajate vastast toimet.

Kulunorm 0,5 l,kg/ha segus tärkamiseelsete või -järgsete herbitsiididega.

Humistar, Ruter AA, Turbo Root

Humistari näol on tegemist huumushappeid sisaldava mulla huumusseisundi parandajaga, milles on sobivaimas suhtes humiin- ja fulvohapped. Hapete suhe tootes on põllumulla koostisele kõige ligilähedasem. Humistar aitab kaasa mulla orgaanilise aine lagunemisele, rikastab mulda toiteelementidega, muudab fosfori raskesti lahustuvad ühendid taimele kättesaadavaks, parandab mulla õhustatust ja vee sidumisvõimet ning stimuleerib taimede juurekava arengut.

Kui võrrelda Humistari orgaanilise väetisega, siis on Humistar humiinhapete sisalduse poolest 20 korda kontsentreeritum. Kulunorm on Humistari puhul tunduvalt väiksem kui orgaanilise väetise puhul. Mõjuaegu võrreldes avaldub Humistari efekt mulla viljakusele kordades kiiremini.

Soovitame Humistar'i kombinatsioonis Ruter AA'ga, kuid oluline on jälgida, et taimik ei kataks pritsimise hetkel kogu mullapinda ega takistaks Humistari jõudmist mullale. Koos manustatuna soodustab Humistar taimedel ka Ruter AA's sisalduvate elementide omastamist.

Ruter AA sisaldab vabu aminohappeid ja taimede arenguks ning kasvuks vajalikke makro- ja mikroelemente. Vabad aminohapped soodustavad narmasjuurte arengut. Taimed on võimelised toitaineid ja vett paremini kätte saama. Aminohapete arginiini ja metioniini ning orgaaniliste ainete toimel imenduvad toitained kiiresti läbi rakuseinte. Tänu aminohapete võimele liita metallioone paraneb toiteelementide imendumine ja edasikandumine taimes. Taimed muutuvad vastupidavamaks liigniiskusele, taimehaigustele ning pestitsiidide võimalikele kõrvalmõjudele. Nad ei pea ebasoodsates kasvutingimustes kulutama täiendavat energiat valkude sünteesiks. Fosfor ja kaalium ergutavad juurestiku kasvu, suurendades narmasjuurte arvukust ja mõõtmeid.

Turbo Root (Humistar + Ruter AA) on kasutajasõbralik lahendus, kus Humistar ja Ruter AA on tootja poolt kokku segatud. Kulunorm 4,0 l/ha.

Katsetulemus

Koostöös Kuusiku katsekeskusega rajati sügisene täiendväetamise katse, kus kombinatsioon Ruter AA 2,0 l/ha + Humistar 2,0 l/ha andis 500 kg/ha rohkem saaki kui kontrollvariant.

Saagilisa Ruter AA ja Humistari kasutamisestJoonis 2. Kuusiku katsekeskus, 2019.

Vaata Humistari pikaajalise katse tulemusi

Generic placeholder image

Grounded

Paagisegupartner mullaherbitsiididele

Generic placeholder image

Teenustööd

Telli teenus professionaalselt meeskonnalt

Prev Next