Herne herbitsiidide katse

Aeg: 2020
Kultuur: hernes
Katsekoht: Alar Kanna FIE

Liblikõieliste kultuuride kaitseks mõeldud herbitsiidide valik turul on üsna lai ning valiku tegemine keeruline. Seetõttu rajasime 2020. aastal katse, et vaadelda erinevate herbitsiidide, nii kasvuaegsete kui ka mullatoimeliste, efekti tootmispõllu tingimustes. Katses oli kolm erinevat umbrohutõrjelahendust (Novitron DamTec, Fenix ning Butoxone + Basagran 480) ja lisaks kontrollala, mis jäi herbitsiidita.

Katse olemus

Mullaherbitsiidid Novitron DamTec ja Fenix pritsiti põllule vahetult peale herne külvi 25.04.2020. Niiskustingimused olid head ning lisaks kasutati kõrgemat veenormi (300 l/ha), et tagada preparaatide maksimaalne efektiivsus. Kasvuaegse lahenduse Butoxone + Basagran 480 pritsimine tehti herne 3-6 lehepaaris, kui kultuurtaimik oli u 5-6 cm kõrgune.

Katsevariandid

Herne herbitsiidide katse. Fotol kontrollala 11.06.2020Novitron DamTec (katses kulunorm 2,4 kg/ha) on mullatoimeline herbitsiid, mis sisaldab toimeainena Fenixist tuntud aklonifeeni ning lisaks klomasooni. Novitron DamTeci soovitame pritsida hiljemalt 2–3 päeva pärast külvi, liiga hiline kasutamine võib kahjustada põhikultuuri. Novitron on efektiivne paljude laialeheliste ja ka mõnede kõrreliste umbrohtude (nt murunurmikas) tõrjeks.

Fenix (katses kulunorm 3 l/ha) on samuti mullatoimeline preparaat, mis sisaldab toimeainena aklonifeeni ning on eelnevatel aastatel näidanud kõrget efektiivsust nii kaheiduleheliste kui ka mõningate kõrreliste umbrohtude tõrjel.

Kombinatsiooni Butoxone + Basagran 480 (kulunormid vastavalt 2 l/ha + 1 l/ha) kasutamise eelduseks on, et umbrohud oleks tärganud, sest tegemist on kontaktsete toimeainetega. Butoxone toimeaine on MCPB ja Basagranil bentasoon.

Fotol: kontrollala umbrohtumus 11.06.2020.

Katsetulemused

Kasvuaegsel vaatlusel võis näha, et põllul oli umbrohuspekter lai. Kontrollalal oli märgata nii ristõielisi umbrohtusid kui ka näiteks hanemaltsa, mida vahakihi tõttu on tihtipeale keerukas tõrjuda. Lisaks esines ka harilikku kesalille, harilikku punandit, konnatatart, virna, põldkannikest jt.

Märgata oli Novitron DamTeci head mõju linnurohule, maltsale ning ka konnatatrale. Fenixi mõju konnatatrale jäi mõnevõrra nõrgemaks. Kumbki mullaherbitsiid ei avaldanud mõju punandile. Samas enamikule probleemsetest umbrohtudest oli mõju olemas ning põllupilt oli suhteliselt puhas.

Fotodel katsealad 11.06.2020: 1) Novitron DamTec, 2) Fenix, 3) Butoxone + Basagran 480.

Novitron DamTec 2,4 kg/ha Fenix 3 l/ha mõju umbrohtudeleButoxone 2 l/ha + Basagran 1 l/ha mõju umbrohtudele

Ka kasvuaegselt kasutatud Butoxone + Basagran olid teinud head tööd. Küll aga olid katsealal mõned hiljem tärganud umbrohud, mida kontaktsed herbitsiidid ei olnud täielikult tõrjunud.

Kokkuvõtteks võib öelda, et toimivaid lahendusi on mitmeid ning otsuse tegemisel võiks lähtuda oma põldude umbrohuspektrist ning kindlasti tuleb arvesse võtta ka ilmaolusid pritsimise hetkel ja muidugi majanduslikku tasuvust.

Varasemate hernekülvide puhul said 2020. aastal mõnevõrra saatuslikuks külmad ilmaolud mullaherbitsiidide kasutamise ajal ning seetõttu jäi nende efektiivsus madalamaks. Lisaks tasub meeles pidada, et turvasmuldadel on mullaherbitsiidide mõju nõrgem – seal soovitame kasutada pigem kasvuaegseid herbitsiide.

Ka konkreetse katse läbiviija tõdes, et kombainimise hetkel olid herbitsiidiga töödeldud alad üsna umbrohuvabad ning koristamine kulges suuremate probleemideta.