Taliviljade täiendväetamine

Selle aasta kevad on kohale toonud päevased soojakraadid, kuid öökülmad ei lase sama kiirelt tõusta mullatemperatuuril. Vara on välistada ka kevadele tavapärast jahedat perioodi. Täna jäävad mullatemperatuurid üle Eesti vahemikku 3 - 8 kraadi. 13 kraadise mullatemperatuuri juures on fosfori suhteline omastatavus alles 30%. Siin tuleb appi lehekaudne väetamine fosforiga. 


Kevadel varusta taliteravilju ja -rapsi fosfori ja kaaliumiga

Taliviljade täiendväetamineFosfor on vajalik läbi kogu kasvuperioodi, kuid selle elemendi vajadus on suurim just taimede kasvu alguses. Taimed vajavad fosforit varajases kasvufaasis, see on vajalik juurestiku ja lehtede kasvuks ning arenguks. Pikem ja laialiulatuvam juurestik on eriti oluline põuastel aastatel, sest nii on toiteelemendid ja vesi paremini kättesaadavad. Lisaks on fosfor ka energiaallikas, mida taimed kasutavad isegi stressiperioodil.

Kõrge fosforisisaldusega tooted lehekaudseks pritsimiseks:

 • UUS! ArmoniKa sisaldab fosforiga leheväetistest kõige enam kaaliumi. Kulunorm 3 l/ha.
 • Detera PK on fosfori ja kaaliumi vedelväetis. Kulunorm 2-4 l/ha.
 • Cropvit PK koostises on fosfor ja kaalium. Kulnorm 3-5 l/ha.
 • Dr Green Kvaliteet sisaldab fosforit ja kaaliumi. Kulunorm 1-2 kg/ha.
 • Dr Green Start sisaldab fosforile lisaks lämmastikku. Kulunorm 1 kg/ha.
 • YaraVita Kombiphos sisaldab peale PK veel magneesiumi, mangaani ja tsinki. Kulunorm teraviljadel 3-4 l/ha, rapsil 2-5 l/ha.
 • YaraVita Starphos sisaldab fosforile lisaks mangaani, tsinki ja vaske. Kulunorm 2-3 l/ha.

Viimaste aastate ekstreemsed ilmastikutingimused on näidanud, et oluline on tõsta taimede stressitaluvust. Kevadine põuaperiood mõjutab tugevalt taimede saagikust. Kaalium reguleerib taimede veevahetust õhulõhede avanemise ja sulgemise regulatsiooni kaudu. See aitab taimedel põuastressile paremini vastu pidada ja hoida taimede siserõhku ehk turgorit ka kuivaperioodil. Lisaks aitab kaalium tõsta taimekudedes suhkrute sisaldust, mis vähendab taimemahla nö. külmumispunkti ning veekristallide teket. Seeläbi on taim vastupidavam temperatuuride kõikumisele. Lisaks on kaalium oluline tselluloosi tekkeprotsessis, mis tähendab seda, et taime vars on tugevam ja taimed vähem lamanduvad.


Teraviljadele olulised mikroelemendid on vask, tsink ja mangaan

TeraviliEesti mullad on vase poolest küllaltki vaesed. Vask soodustab võrsumist ning pritsimine tuleb teraviljadel ära teha kindlasti võrsumise faasis, sest hiljem pritsides on kasutegur madal. Vasel on oluline roll täita fotosünteesis, tagades klorofülli stabiilsuse ning aeglustades selle lagunemist. Vask soodustab ka valkude ainevahetust, suurendab terade arvu pähikus ning nende proteiinisisaldust. Lisaks aktiveerib vask taimedes ensüüme, mis osalevad ligniini tootmises, tänu millele on taimed lamandumiskindlamad. Vase puudusel võib saagikadu ulatuda kuni 1,5 t/ha. 

Mangaan on samuti oluline mikroelement võrsumise soodustamiseks, aga see on tähtis ka fotosünteesis ning mitmetes taime ainevahetusprotsessides. Kui mangaani puudus mullas on suur, siis on vajalik korduv pritsimine, sest mangaan liigub taimekudedes väga halvasti ja puudus ilmneb teatud aja möödudes uuesti. Mangaani vajab taim rohkem just võrsumise ja kõrsumise perioodil. Mangaan aitab parandada ka taimede stressitaluvust. Sobiv pritsimise aeg on võrsumisest kuni lipulehe ilmumiseni.

Tsink on oluline komponent mitmetes ensüümides ning osaleb kasvuhormoonide sünteesis ja sõlmevahede pikenemises. Tsingi puudusel aeglustuvad võrsumise faasis ka lehtede kasv ja juurestiku arenemine. Selle tulemusel väheneb fotosünteesiv pind ning kannatab saagikus, lisaks väheneb terade arv pähikus. Tsingipuudus lipulehe faasis mõjutab saagi kvaliteeti, vähendades proteiinisisaldust. Sobiv aeg pritsimiseks on võrsumisest kuni lipulehe faasini.

Täiendväetise valik on lai ning otsuse tegemisel on abiks mullaanalüüside tulemused. Kui vase, mangaani või tsingi sisaldus mullas on madal, siis on hea valik pritseprogrammis kasutada EDTA kelaate:

Kui puudub teadmine nende mikroelementide sisalduse kohta mullas, siis tasub meeles pidada, et tavaliselt esineb Zn, Mn ja Cu puudus kergetel liivastel muldadel ja ka turbamuldades. 

Universaalsed täiendväetised on sobilikud juhul, kui mullaproovides on mikroelementide sisaldus määramata jäänud või on Cu, Mn ja Zn taimedele raskesti omastatavad. Suurt rolli mängib siin ilmastik ning probleemid tekivad kui hooajale ebatüüpiline ilm püsib pikemat aega. Vihmase ja külma ilmaga ei saa taimed mullast kätte mangaani, vaske ega tsinki. Mangaani kätte saamine on raskendatud ka pikema kuuma ja põuase ilmastikuga. Sellisel juhul soovitame tooteid:

 • Dr Green Teravili sisaldab väävlit, magneesiumi, boori, vaske, rauda, mangaani, molübdeeni ja tsinki. Kulunorm 2 kg/ha.
 • ZMC Grow sisaldab vaske, mangaani, tsinki ja väävlit. Kulunorm 2-3 l/ha.
 • YaraVita Gramitrel sisaldab vaske, mangaani, tsinki, magneesiumi ja lämmastikku. Kulunorm 1-2 l/ha.

Talirapsile olulised elemendid on boor ja molübdeen

RapsBoori vajadus vegetatsiooni vältel on sõltuvalt taimikust isegi kuni 700 g/ha. Boor mõjutab kõtrade moodustumist ja seemnete arvu kõtrades ning suurendab seemnete õlisisaldust. Molübdeen reguleerib lämmastiku ainevahetust ja taimele kättesaadava nitraatlämmastiku moodustumist. Molübdeeni puudusel on häiritud külgvõrsete, õiepungade ja seemnete moodustumine, seemned jäävad väiksemaks ja saagikus madalamaks. Kuna rapsi leheproovidest on sagedasti välja tulnud molübdeeni puudus ja mullaski on tase kõikides proovides väga madal, siis soovitame kevadel eelistada molübdeeni sisaldavaid booriväetisi Phylgreen B-Mo või Tradebor Mo. Kulunorm 2,0 l/ha. Phylgreen B-Mo on valmistatud pruunvetika (Ascophyllum nodosum) värskest ekstraktist. Selle koostises olevad suhkruühendid, eriti mannitol, aitavad viia boori erinevatesse taimeosadesse ka põuatingimustes.

NB! Kui umbrohutõrjeks kasutatakse Korvettot, siis tuleb lehekaudne boor pritsida eraldi segus kasvuregulaatoriga. Boori ja kasvuregulaatori koos pritsimisel veenduda, et pritsimisele järgneval ööl ei tuleks öökülma. Sel juhul kahjustab boor arenevaid õiepungi ning mõjub seemnesaagile negatiivselt.

Rapsile olulisi võtmemikroelemente sisaldavad tooted:

 • YaraVita Brassitrel Pro. kasutusnorm 2-3 l/ha 4.-9. lehe faasis; uuesti kasutatakse taime aktiivses kasvufaasis varsumisest kuni õitsemise alguseni.
 • Dr Green Raps. Kasutusnorm 2 kg/ha varsumise lõpuni.

Mõlemad tooted sisaldavad ka boori, kuid ei kata täielikult rapsile vajaminevat kogust. YaraVita Brassitrel Pro-s on elemendid sellistes vahekordades nagu need on taimes endas. Tootes sisalduv kaltsium tugevdab taimeraku seina, muutes taime tugevamaks ja tervemaks. Mõlemas tootes sisalduvad magneesium ja mangaan stimuleerivad fotosünteesi, mangaanil on oluline roll lipiidide sünteesis, mis omakorda mõjutab seemnete õlisisaldust. 


Generic placeholder image

SoilOptix teenus

Mõõdame toiteelemendid ja pH ning koostame mullakaardid

Generic placeholder image

Põllumajandusteenused

Tutvu teenuste valikuga hooajal 2022/2023

Prev Next