Taliviljapõldude kevadised vajadused

Kevadised heitlikud ilmastikutingimused ning temperatuurikõikumised pärsivad taimede toitumist. Madala mullatemperatuuri tingimustes on toitainete, eriti just fosfori, omastamine mullast raskendatud. Fosfor on oluline tugeva ja terve juurestiku arenguks.

Viimaste aastate ekstreemsed ilmastikutingimused on näidanud, et oluline on tõsta taimede stressitaluvust. Väga aktuaalne on olnud kevadine põuaperiood, millel on väga tugev mõju taimede saagikusele. Kaalium reguleerib taimede veevahetust (õhulõhede avanemise ja sulgemise regulatsiooni kaudu). See aitab taimedel põuastressile paremini vastu pidada ja hoida taimede siserõhku ehk turgorit ka kuivaperioodil. Lisaks aitab kaalium tõsta taimekudedes suhkrute sisaldust, mis vähendab taimemahla nö. külmumispunkti ning veekristallide teket. Seeläbi on taim vastupidavam temperatuuride kõikumisele. Samuti on kaalium oluline tselluloosi tekkeprotsessis, mis tähendab seda, et taime vars on tugevam ja taimed vähem lamanduvad.

Ekstreemsete ilmastikutingimuste puhul on ka mikroelemendid mullas seotud ning taimedele raskesti omastatavad. Soovitame määrata mikroelementide sisalduse mullas, et täiendväetise valimine oleks lihtsam ning läbimõeldum. Kui aga siiski mullaanalüüs jääb tegemata, siis on soovitatav kasutada universaalseid täiendväetiseid, et tagada taimede kasvuks kõigi oluliste elementide olemasolu.

Alljärgnevalt jagame soovitusi
taliteraviljade täiendväetamiseks
talirapsi täiendväetamiseks.


Taliteraviljade täiendväetamine

Kui taimedel on juba piisavalt lehemassi, kuid mullatemperatuur veel madal ning toitainete omastamine mullast raskendatud, soovitame kasutada kõrge fosfori sisaldusega leheväetiseid YaraVita Kombiphos, Dr Green Start, ArmoniKa, Dr Green Kvaliteet või Ultrasol 15-30-15 mikroelementidega. Eespool nimetatud tooted parandavad taimede vastupanuvõimet stressile ja ebasoodsatele kasvutingimustele ning soodustavad juurestiku arengut.

  • Uus PK-leheväetis ArmoniKa sisaldab fosforiga leheväetistest kõige enam kaaliumit.
  • YaraVita Kombiphos sisaldab lisaks fosforile ja kaaliumile ka magneesiumi, mangaani ja tsinki. Lisaks ebasoodsates kasvutingimustes taime toetamisele ja juurekava arengu parandamisele aitab Kombiphos säilitada kultuurtaimede viljakust ja tagada saagi kvaliteeti. Kasutada kulunormiga 5 l/ha alates 2. lehe faasist kuni 1. kõrresõlme moodustumiseni.
  • Dr Green Kvaliteet sisaldab fosforit ja kaaliumit ning soovituslikuks kulunormiks on 1-2 kg/ha.
  • Dr Green Start sisaldab lämmastikku ja fosforit (kulunorm 0,5 kg/ha) ning seda on soovitatav anda koos väävlit, magneesiumit, boori, vaske, rauda, mangaani, molübdeeni ja tsinki sisaldava leheväetisega Dr Green Teravili (2 kg/ha).

Mikroelementide vajadus

Võrsumise faasis on teraviljadele olulised mikroelemendid vask, tsink ja mangaan. Mikroelementide puudusnähtude ennetamiseks ja raviks on Baltic Agro tootevalikus taimede poolt hästi omastatavad EDTA kelaadid Tradecorp Cu, Tradecorp Mn, Tradecorp Zn, Tradecorp Zn-Mn. Lisaks on võimalik kasutada vaske, mangaani, tsinki ja väävlit sisaldavat vedelväetist ZMC Grow (2-3 l/ha) või vees lahustuvat leheväetist Dr Green Teravili (2 kg/ha).

  • Eesti mullad on vase poolest küllaltki vaesed, seetõttu soovitame taimedel vase puuduse ennetamiseks kasutada Tradecorp Cu kulunormiga 0,5-1 kg/ha. Vask soodustab võrsumist ning pritsimine tuleb teraviljadel ära teha kindlasti võrsumise faasis, sest hiljem pritsides on kasutegur madal. Vasel on oluline roll täita fotosünteesis, tagades klorofülli stabiilsuse ning aeglustades selle lagunemist. Vask soodustab ka valkude ainevahetust, suurendab terade arvu pähikus ning nende proteiinisisaldust. Lisaks aktiveerib vask taimedes ensüüme, mis osalevad ligniini tootmises, tänu millele on taimed lamandumiskindlamad. Vase puudusel võib saagikadu ulatuda kuni 1,5 t/ha.
  • Mangaan on samuti oluline mikroelement võrsumise soodustamiseks, aga see on tähtis ka fotosünteesis ning mitmetes taime ainevahetusprotsessides. Kui mangaani puudus mullas on suur, siis on vajalik korduv pritsimine, sest mangaan liigub taimekudedes väga halvasti ja puudus ilmneb teatud aja möödudes uuesti. Mangaani vajab taim rohkem just võrsumise ja kõrsumise perioodil. Mangaan aitab parandada ka taimede stressitaluvust. Mangaani puuduse ennetamiseks ja leevendamiseks soovitame kasutada Tradecorp Mn 0,5-1 kg/ha võrsumisest lipulehe ilmumiseni.
  • Mangaaniga koos saab pritsida tsinki, kasutades toodet Tradecorp Zn-Mn. Tsink on oluline komponent mitmetes ensüümides ning osaleb kasvuhormoonide tootmises ja sõlmevahede pikenemises. Tsingi puudusel aeglustuvad võrsumise faasis ka lehtede kasv ja juurestiku arenemine. Selle tulemusel väheneb fotosünteesiv pind ning kannatab saagikus, lisaks väheneb terade arv pähikus. Tsingipuudus lipulehe faasis mõjutab saagi kvaliteeti, vähendades proteiinisisaldust. Tsingipuuduse ennetamiseks soovitame kasutada Tradecorp Zn 0,5-1 kg/ha võrsumise ja lipulehe faasis.

Esimesse pritseringi soovitame lisada mullaorganismide elutegevuse soodustamiseks BioSpektrumit, mis sisaldab looduslikult mullas esinevaid mikroorganisme.
Loe pikemalt BioSpektrumist


Talirapsi täiendväetamine

Boori vajadus vegetatsiooni vältel võib sõltuvalt taimikust ulatuda 700 g/ha. Olenevalt boori sisaldusest mullas soovitame kasvuregulaatoriga koos 2,0 l/ha Phylgreen B Mo'd või Tradebor Mo'd, 2-3 l/ha YaraVita Brassitrel Pro'd või 2 kg/ha Dr Green Rapsi. Kuna rapsi leheproovidest on igal aastal välja tulnud molübdeeni puudus ja mullaski on tase kõikides proovides väga madal, siis tuleks kevadel eelistada molübdeeni sisaldavat booriväetist. Boor mõjutab kõtrade moodustumist ja seemnete arvu kõtrades ning suurendab seemnete õlisisaldust. Molübdeen reguleerib lämmastiku ainevahetust ja taimele kättesaadava nitraatlämmastiku moodustumist. Molübdeeni puudusel on häiritud külgvõrsete, õiepungade ja seemnete moodustumine, seemned jäävad väiksemaks ja saagikus madalamaks.

Kui umbrohutõrje plaan sisaldab Korvettot, siis tuleks kevadine lehekaudne boori kogus pritsida eraldi segus kasvuregulaatoriga. NB! Boori ja kasvuregulaatori koos pritsimisel veenduda, et pritsimisele järgneval ööl ei tuleks öökülma. Sel juhul kahjustab boor arenevaid õiepungi ning mõjub seemnesaagile pärssivalt.

Mikroelementidega leheväetised

Lisaks boorile ja molübdeenile soovitame taimede kasvu soodustamiseks rapsi varsumise ajal paagisegusse mikroelemente sisaldavaid leheväetiseid.

Rapsile võtmemikroelemente sisaldavad näiteks YaraVita Brassitrel Pro (2-3 l/ha) ja Dr Green Raps (2 kg/ha) + Dr Green Start (1 kg/ha). Toiteelemendid on toodetes tasakaalustatud vahekorras nagu need sisalduvad taimes endas.

  • Brassitrel Pro's sisalduv kaltsium tugevdab taimeraku seina, muutes taime tugevamaks ja tervemaks.
  • Brassitrel Pro's ja Dr Green Rapsis sisalduvad magneesium ja mangaan stimuleerivad fotosünteesi, mangaanil on oluline roll lipiidide sünteesis, mis omakorda mõjutab seemnete õlisisaldust.
  • Leheväetistes ArmoniKa ja Dr Green Start sisalduv fosfor stimuleerib juurte arengut. Lehekaudne fosfor on taimedele abiks ajal, mil jahedaga on mullast omastamine pärsitud.

Ohutegurid

Enne toote kasutamist loe läbi etiketil olev informatsioon ja järgi vastavaid kasutuspiiranguid.

Toote efektiivsuse tagamiseks ja kultuuri kahjustuste vältimiseks väldi pritsimistööde teostamist öökülma ohu korral. Paagisegude valmistamisel jälgi segamise järjekorra nõudeid. Kontrolli müügiesindaja vahendusel oma vee karedust ja vajadusel lisa paaki vastavalt mõõtmistulemusele vee pehmendajat Spray Plus enne pestitsiidi ja/või leheväetise doseerimist.

Generic placeholder image

SoilOptix teenus

Mõõdame toiteelemendid ja pH ning koostame mullakaardid

Generic placeholder image

Põllumajandusteenused

Tutvu teenuste valikuga hooajal 2022/2023

Prev Next