Uus herbitsiid Rexade 440

2. märts 2022

Rexade 440Käesolevas Põlluteates tutvustame uut herbitsiidi ühe- ja kaheiduleheliste umbrohtude kevadiseks tõrjeks talinisu, talirukki, tritikale ja suvinisu põldudel – Rexade 440. Sisuliselt on tegemist juba tuntud herbitsiidi Tombo WG edasiarendusega, milles üks Tombo WG toimeainetest, aminopüraliid, on asendatud uue toimeainega metüülhalauksifeen (Arylex Active). Rexade 440 sisaldab kolme toimeainet: metüülhalauksifeen (104,23 g/kg), mis kuulub sünteetiliste auksiinide hulka, püroksulaam (240 g/kg) ning florasulaam (100 g/kg), mis mõlemad kuuluvad ALS inhibiitorite hulka.

Rexade ja Tombo katsepõllul
Fotol vasakul Rexade 440-ga, paremal Tombo WG-ga pritsitud põlluosa. Heledamad kohad põllul on odravarisest tärganud viljapead.

Kasutamine

Rexade 440 pritsimiseaeg suvinisul on võrsumise algusest kuni teise kõrresõlme moodustumiseni (BBCH 21-32) ja talinisul, talirukkil ja talitritikalel kolmandast kõrvalvõrsest kuni teise kõrresõlme moodustumiseni (BBCH 23-32). Parima tulemuse saavutamiseks tuleks pritsida siis, kui umbrohud on väikesed, kuid mitte hiljem kui 6-8 lehe faasis.

Rexade 440 soovituslikuks kulunormiks on taliviljadel 50 g/ha ning suvinisul 40 g/ha. Toote paremaks toimimiseks on vajalik kasutada märgajat Dassoil kulunormiga 0,5 l/ha. Rexadet võib segada fungitsiididega, insektitsiididega, teiste herbitsiididega (v.a fenoksaprop-P-etüüli sisaldavate herbitsiididega) ja ka ½ normi CCC’ga, sest Rexade 440 võimendab CCC toimet. Teiste turul olevate kasvuregulaatoritega toodet segada ei tohi.

Toime umbrohtudele

Rexade 440 tõrjespekter on väga lai, tõrjudes efektiivselt nii probleemseid kõrrelisi umbrohtusid (rukki-kastehein, tuulekaer jne) kui ka põhilisi kaheidulehelisi umbrohtusid (kare kõrvik, roomav madar, kesalill, iminõges, hiirekõrv jne). Toime konkreetsetele umbrohtudele leiad tootelehelt. Visuaalsed sümptomid ilmnevad olenevalt kultuurist 3-4 nädalat peale töötlemist.

Katsetulemused

Rexade mõju murunurmikale2020. aastal katsetasime herbitsiidi mõju erinevatele umbrohtudele tootmispõldudel.

Vaata katsetulemusi


YEN 2021

Vaata YEN 2021 tulemusi!

YEN 2021

YEN võistlusel võisteldakse kahes klassis: võimalikult kõrge saagikus ja võimalikult lähedane saak teoreetilisele võimalikule. Taolist arvestust või erisust võib ka saagilõhe mõõtmiseks nimetada ehk siis siht on võimalikult väike vahe tegelikult saadava ja teoteetiliselt võimaliku saagi vahel. Seda eesmärki nimetatakse ka saagilõhe sulgemiseks.

  • Estonia OÜ - taliraps
  • Mägede OÜ - talinisu

Vaata lähemalt

Generic placeholder image

Mõju kesalillele

Foto tehtud 25 päeva pärast pritsimist

Generic placeholder image

Mõju verevale iminõgesele

Foto tehtud 25 päeva pärast pritsimist

Prev Next