Taliteravilja seemned

Kätte on jõudnud aeg, et läbi mõelda kogu uue hooaja teraviljaseemnete vajadus.

  1. Oluline on üle arvutada omatoodetud seemne vanus. Soovitame lähtuda põhimõttest, et kolmandik külviseemnest tuleks igal aastal asendada uue sertifitseeritud seemnega. See tagab suurema saagipotentsiaali ja sordipuhtuse ning annab eeldused elujõulisema ja tervema taimiku saamiseks.
  2. Suviviljade oodatust madalam saagikus võib tingida seemnete hinnatõusu kevadel. Seetõttu võib oletada, et KSM toetuse taotlejal on soodsam 15% sertifitseeritud seemnega külvipinna nõuet täita talivilja seemnetega.

Talioder

Käesoleva aasta varaste otrade väga madalate saagikuste tõttu võib arvata, et sügisel külvatakse taliotra rohkem kui varasematel aastatel. Taliodra kasuks räägib ka asjaolu, et võrreldes varase odraga koristatakse teda varem ning seejärel jõuab ka talirapsi külvata.

Taliodra sortidest soovitame kõrge saagikuse ja hea talvekindlusega sorti Meridian ning väga hea seisukindluse ja mahukaaluga hübriidsorti Wootan. Vaata videot, kus Aivar Treiberg, Viljelusvõistluse taliodra rekordihoidja 12 t hektarisaagikusega, jagab praktilisi soovitusi taliodra kasvatamiseks.Rukis

Rukki sordivõrdluskatse Rukki sortidest varasemast tuttava hea põuataluvusega hübriidsordi KWS Bono kõrvale on jõudnud uus hübriidsort Brandie ja Helltop - mõlemad paistavad silma suure tera ja eriti hea seisukindlusega. Pakume ka KWS´i uue põlvkonna hübriidrukki sorti Florano. KWS sortide Pollenplus süsteem kaitseb tungalteraga nakatumise vastu. Liinsortidest on Dańkowskie Opal hea talvitumis- ja võrsumisvõimega ning stabiilselt kõrge saagikusega.

Joonisel on sortide Bono ja Brandie saagikused (t/ha) Luunjas 2018.a.


Talinisu

Talinisu Rotax saagikusTeada-tuntud talinisusortide (Skagen, Olivin jt) kõrval soovitame uut väga kõrge saagikuse (vt joonist) ja suurepärase talvekindlusega sorti Rotax, mis on valmimiselt hiline ning kvaliteedilt pigem söödanisuna kasvatamiseks (kvaliteediklass B).

Järgmisel aastal tasub silm peal hoida uuel talinisu sordil Malunas, mille saak Kookla Seemnekeskuses koristati eelmisel nädalal. Sealsete saagiandmete põhjal võib öelda, et Malunase saagikus ei jää alla Skagenile. Koplimäe Agros andis sama sort ühel põllul kõrvuti olles 470 kg/ha kohta kõrgema saagikuse kui sort Julius ning 670 kg/ha kõrgema saagikuse kui sort Skagen. Veel räägib Malunase kasuks parem talvekindlus, suurem mahukaal, kiirem kevadine areng ja mõni päev varasem koristusaeg.

Joonis annab ülevaate Rotaxi saagikusest (t/ha) erinevates katsekeskustes 2017.a.


Rohumaad

Piisava mullaniiskuse korral on augustikuu just õige aeg ka rohumaade uuendamiseks ja parandamiseks. Sügisel rajatud rohumaad on söödatootmise seisukohalt järgmisel aastal sammukese eespool kevadel rajatavatest. Kuni 20. augustini on parim aeg külvata ristikutega seemnesegu, kõrrelisi võib külvata ka septembri alguses.

Generic placeholder image

Lao tühjendusmüük

John Deere järelveetavad taimekaitsepritsid

Generic placeholder image

Vali roosa!

Pallita oma silo roosasse

Prev Next