FloorCal pH 12

Kuivdesovahend loomade liikumisteede ja lamamisasemete kuiva ja hügieenilisena hoidmiseks ning libisemise vältimiseks.

Kaks korda põletatud ja kustutatud lubi loob sobimatu elukeskkonna bakteritele, seentele ja lendavate putukate vastsetele ning aitab seeläbi ennetada jalahaigusi ja mastiiti. FloorCal pH 12 sobib kasutada ka kuivdeso jalavannides lüpsiplatsilt tulles, grupis kitsamates kohtades või muul sobival viisil.

Soovitame kasutada

  • Lamamisasemetel: aitab ennetada erinevaid jalahaigusi ja mastiiti
  • Liikumisteedel: hoiab farmi keskkonna haigustevabamana
  • Poegimisalal ja vasikate sulgudes: tagab vastsündinud vasikale puhtama keskkonna.

Sõnnikusse ja mulda sattudes on vahend keskkonnale ohutu. Käsitlemisel kasutada siiski kaitsekindaid, kaitseprille ja tolmumaski, kuna toode võib olla kergelt ärritava toimega.


Kasutamine

Lamamisasemetel ja liikumisteedel puistata 150-200 g/m2 põrandapinnale või asemele.

Kuivdesovannis kasutada 10 cm paksust desovahendi kihti, millest lasta loomadel võimalikult puhaste sõrgadega läbi kõndida. Seejärel suunata loomad puhtale kuivale alale.

Pakend 1000 kg BigBag
Tootja Vilofarm (Taani)