Küljekile

Küljekilede olulisus

  1. Silohoidla seinade kaitsmine.
    Happed, eelkõige äädikhape, lõhuvad väga intensiivselt betoonseina. Küljekilede kasutamine tagab silohoidla pikaealisuse.
  2. Hapniku silosse sattumise takistamine.
    Vanade silohoidlate puhul on sageli probleemiks hoidla seintes olevad augud, mille kaudu pääseb õhk silosse. Küljekilede kasutamine lahendab selle probleemi.

Baltic Agro tootevalikus on küljekiled:
Laiusega 6 m või 8 m
Pikkusega 50 m või 100 m.

Kile paksus: 150 µ.
Värvus: must/must

Tootja: Trioworld (Rootsi)


Kopeerkile

Kopeerkile on väga õhuke läbipaistev kile, mis asetatakse vahetult silo peale. Kopeerib hästi silohoidla pealmist pinda ning tagab õhukindlama ja nn õhumullideta silo katmise.

Baltic Agro tootevalikus on kopeerkiled laiusega 10-20 meetrit.
Rullide pikkus 50 m ja 100 m.

Kile paksus: 40 µ.
Värvus: läbipaistev.