Põllukool

Talirapsi täiendväetamine koos mullaherbitsiidiga

Leheväetiste tootejuht Ene Kiudsoo ja Koplimäe Agro OÜ agronoom Silver Haugas tutvustavad täiendväetise Ruter AA katset.
Tradecorp'i esindaja Jaime Chao toob välja rapsipaketi 2 + 2 + 1 katsetulemused mujal Euroopas.


Kokkuvõtteks

Ruter AA + Humistar + Final K koostoime tulemused:

  • Ühtlasem tärkamine, hästi arenenud juurestik, kiire algareng;
  • Herbitsiidi jm kasvustressi tegurite mõjude leevendamine;
  • Kasvu algusest toitainetega hästi varustatud taimede parem talvitumine.