YEN viljelusvõistlus

Inglismaa viljelusvõistlus YEN toimub alates aastast 2012.

Alustati nisuga kui kõige olulisema kultuuriga UK-s. Aastate jooksul lisandusid võistlusele ka teised teraviljad ja kultuurid: põldhernes (2016), raps (2017), põlduba (2018) ja viimasena rohumaad (2019).

YEN, inglise keeles Yield Enhancement Network – saagikuse suurendamise ühendus

Loe lähemalt www.yen.adas.co.uk


YEN 2021: Mägede OÜ - talinisu

Talinisuga võistles varasemalt edukalt Eesti viljelusvõistusel osalenud Raido Allsaar ettevõttest Mägede OÜ. Valituks osutus sort ’Informer’, mis on sordivõrdluskatsetes näidanud end kui väga kõrge saagikusega ning hea seisukindlusega sorti ning nii sügisel kui ka kevadel võetud leheproovid näitasid, et taimed on väga heas toitumuses.

Võistluspõld koristati 4. augustil 2021. aastal ning lõppsaagikuseks kujunes 7,5 t/ha, proteiinisisaldusega 14,4%. 

Vaata skeemi


YEN 2021: Estonia OÜ - taliraps

Talirapsiga astus võistlustulle Märt Mölter ning kevadise põlluvaatluse tulemusena jäi valikusse sort ’Atora’, mis on kiire sügisese ja kevadise algarenguga ning varasemate katsete põhjal ka kõrge saagikusega sort. Kevadised leheproovid näitasid, et olulisemad makro-ja mikroelemendid olid heal tasemel.

Võistluspõld koristati 4. augustil 2021. aastal ning Estonia OÜ saavutas YEN võistlusel 4,5 t/ha saagikusega tubli 5. koha potentsiaalse saagikuse arvestuses (55% potentsiaalsest saagist) ning üldsaagikuse arvestuses 12. koha 43 põllu seast.

Vaata skeemi


Võisteldakse kahes klassis: võimalikult kõrge saagikus ja võimalikult lähedane saak teoreetilisele võimalikule. Taolist arvestust või erisust võib ka saagilõhe mõõtmiseks nimetada ehk siis siht on võimalikult väike vahe tegelikult saadava ja teoteetiliselt võimaliku saagi vahel. Seda eesmärki nimetatakse ka saagilõhe sulgemiseks.

Lisaks tootmispõldude analüüsimisele organiseerivad korraldajad huviliste taimekasvatajatega veel tehnoradade kaupa erinevaid innovatsiooni põldtootmiskatsed ja põld lapikatsed. Kokku ligikaudu 350 võistlusel osalejat.

Kui esimestel aastatel osalesid vaid UK põllumehed, siis järjest enam on liitunud sinna huvilisi ka teistest maadest: Holland, Prantsusmaa, Taani, Saksamaa, Soome jt. Korraldajate hinnangul oli sellel aastal ligikaudu kümnendik hinnatud põldudest väljastpoolt UK-d.