Anpro UB

Anpro UB on kahetoimeline toksiinisiduja, mis sobib kasutamiseks veiste, sigade ja kodulindude söötades.

Pea igas silos ja söödateraviljas leiduvad mükotoksiinid on sageli nähtamatuks vaenlaseks looma tervisele. Toksiinisiduja Anpro UB seob kuni 6 korda rohkem toksiine (1801 μg/g toote kohta) kui enamik teisi toksiinisidujaid (300-700 μg/g toote kohta). Anpro UB maksimaalse toksiinide sidumise võime tagavad magneesium-silikaadi mineraalid ning tugevad antioksüdandid bioflavonoidid, mis aitavad maksal puhastuda ja kaitsevad vabade radikaalide kahjustuste eest.

Anpro UB omadused

  • toimib mükotoksiinidele Aflatoksiin B1, Zearalenoon, Ohratoksiin, Deoksünivalenool, Fumonisiin B1, T-2 toksiin
  • ei mõjuta toitainete, mineraalelementide, vitamiinide ega ravimite imendumist ning toimet organismis
  • on tänu tugevale toimele soodne toode toksiinide sidumise ühiku kohta

Kasutamisnormid

Veised

Standardnorm on 50-100 g looma kohta päevas, ennetava kasutamise puhul 20 g looma kohta päevas.

Profülaktiline lisamismäär 20 g veise kohta päevas. Probleemide esinemisel tõsta lisamismäära kuni 50 g veise kohta.

Pakend 25 kg
Tootja Anpario plc (UK)

 


Kas teadsid?

Mükotoksiinid, mida võib leida pea igast silost ja söödateraviljast, on sageli nähtamatu vaenlane nii looma tervisele kui farmi kasumlikkusele. Silomaterjali satuvad toksiine produtseerivad hallitusseened peamiselt rohumassi sileerimiseks ettevalmistamise käigus ning enamasti toimub kõige ulatuslikum toksiinide produtseerimine sileerimise ajal.

Eelkõige saab vältida mükotoksiinide teket, kui kasutada õiget niitekõrgust, vältida rohumassi mullaga saastumist ning ennetada aeroobseid tingimusi silo korraliku tallamise ning siloaugu kiire täitmise ja sulgemisega. 2011.-2013. aastal läbi viidud uuring näitas, et 100% Eestis valmistatud rohusilodes esines Zearalenooni (ZEA) ja 98% Deoksünivalenooli (DON) ning kõigis testitud maisisilodes avastati nii Zearalenooni kui Deoksünivalenooli.

Söödateraviljadest leidub toksiine enim konserveeritud teraviljas. Sealjuures on ka toksiinide tase keskmine või kõrge. Suure kuivainesisaldusega teraviljades esineb mükotoksiine vähem ning saastatuse tase on enamasti madal ega ohusta loomade tervist.

Lisaks Zearalenoonile ja Deoksünivalenoolile võib söödamaterjalis leiduda ka Aflatoksiine, Ohratoksiini, T-2 toksiini ja Fumonisiine. Selleks, et hinnata ohtu loomade tervisele, tuleks mükotoksiinide tase määrata kõikidest silopartiidest ja söödateraviljadest. Ülevaade söötade toksilisusest annab aluse otsustada toksiinisiduja vajalikkuse üle.