Söödakarbamiid

Söödakarbamiidi soovitame kasutada eelkõige siis, kui põhisöödas on vähe toorproteiini ja vatsa proteiinibilanss on negatiivne, kuid metaboliseeruv proteiin tasakaalus.

Söödakarbamiid aitab korvata karbamiidi/proteiini puudujääki ratsioonis, näiteks maisi- ja vilisesilode söötmisel.

Baltic Agro tootevalikus on täiendsööt, mis sisaldab karbamiidi ja kaltsiumit vahekorras 80/20.

Koostis

TP   2305 g/kg
Ca   13  g/kg

Kasutamine

Vastavalt vajadusele lehmade vatsas lõhustuva proteiini puudujäägi katmiseks, kuid mitte rohkem kui 150 grammi lehma kohta päevas. Kasutada ainult täisratsioonilise segasööda, osaratsioonilise segasööda või jõusööda koostises. Karbamiidiga söödalisand ei ole vahend asendamaks kvaliteetseid proteiinsöötasid.

Tootja Vilomix (Taani)

 


Kas teadsid?

Õigesti valmistatud maisisilo on lüpsilehmadele hea sööt tänu kõrgele energia ja tärklisesisaldusele ning heale seeduvusele. Hea toitainete seeduvusega maisisilo optimaalne sileerimise aeg on 60 päeva, mitte 30 päeva nagu rohusilode puhul. Lühema sileerimise ajaga jõuab silo stabiliseeruda, kuid tärklise ja proteiini seeduvus jääb madalaks. Mida kõrgem on maisi kuivaine koristamisel, seda pikem peaks olema ka sileerimise aeg.

Maisisilo lisamisel ratsiooni saame vähedada teravilja osakaalu lehmade söötmisel. Samas tuleb maisisilo söötmisel pöörata tähelepanu selle madalale proteiini- ja kaltsiumisisaldusele, suurele puhverdusvõimele ja efektiivse kiu vähesusele. Mäletsemise soodustamiseks peaks ratsioon kindlasti sisaldama heina või põhku.

Vähese proteiinisisalduse tõttu tuleb kasutada rohkem proteiinsöötasid, kuid ka sel juhul võib puudu jääda vatsas lõhustuvast proteiinist. Seda, kas söödaratsioonis on vatsabakteritele kättesaadav energia ja proteiin tasakaalus, näitab vatsa proteiinibilanss (VPB). Mikroobse proteiini sünteesi maksimeerimiseks ja vatsas toimuvate hüdrolüüsi- ja sünteesiprotsesside optimeerimiseks peaks VPB olema 0. Kuna maisisilo on kaltsiumivaene, tuleb reeglina ka seda täiendavalt ratsiooni lisada.

Vatsa proteiinibilansi tasakaalustamiseks ratsioonis saab kasutada karbamiidi, mis täielikult vatsas lõhustub ja on vatsabakteritele kiirelt ja hästi kättesaadavaks lämmastikuallikaks. Karbamiidi lisatakse ratsiooni ainult vastavalt vajadusele ning söödetakse kas jõusööda, täisratsioonilise segasööda või osaratsioonilise segasööda koostises. Uurea söötmisel peab arvestama, et see ei sisalda metaboliseeruvat proteiini, kogu uurea proteiin on vatsas lõhustuv ning seda saavad kasutada ainult vatsabakterid.