Viljakaubandus

Tiimi liikmed näevad suurt pilti ja vaatavad kaugemale.

Viljakaubanduse tiim

Viljakaubanduse tiimis töötavad üksteist toetavad kolleegid, keda motiveerivad head kliendi- ja partnersuhted ning sünergia, mis tekib ühise eesmärgi nimel töötamisest.

Tulevikku külvamise all mõistab viljakaubanduse meeskond tänaseid otsuseid, mis on tehtud tulevikule mõeldes. Nad näevad suurt pilti ja peavad oluliseks, et Baltic Agro avab maalimaturud meie põllumajandustootjale: see annab põllumeestele juurde võimalusi oma tegevust laiendada ja arendada, loob maapiirkondadesse täiendavaid võimalusi tulu teenida ja töökohti luua ning panustab üldiselt maaelu arengusse.

Vilja liigutavad

Vallo Tenson
Krista Sei
Ülle Eplik
Annika Dellman Jordanov
Indrik Unt
Julia Gosteva
Pille-Riin Tõlgo
Timo Sildvee

Vaata veel