Nõustamine ja arendus

Nõustajad ja arendajad harivad nii ennast kui teisi, korraldades katseid, seminare, põllupäevi ning jagades kogutud teadmisi.

Nõustamine ja arendus

Tiimi eesmärk on toetada nõuga müügimeeskonda, anda ülevaadet ning viia läbi katseid. Efektiivsemaks arendustööks käivad meeskonnaliikmed eraldi ja üheskoos end harimas klientide juures üle Eesti ja partnerite juures välisriikides.

Nõustamis- ja arendustiimi liikmed moodustavad stabiilse, tasakaaluka ja kohusetundliku koosluse, mida iseloomustab suur meeskonnavaim, uuendusmeelsus ja võistlushimu.

Meeskond teab, et parima töötulemuse saavutamiseks tuleb end üksteise tegemistega hästi kursis hoida.

Järgmiseks 25 aastaks soovivad nõustajad ja arendajad juubilarile ikka edu ning et eesmärgid saaksid kaarega ületatud.

Nõustamis- ja arendustööga tegelevad

Annika Jõemaa
Margus Ameerikas
Helina Märtmann
Kertrud Jaeski

Vaata veel