Talveseminarid 2019

Talvised seminarid toimusid traditsiooniliselt jaanuaris ja veebruaris. Tutvustasime Baltic Agro poolt korraldatud katsete tulemusi ning vahetasime omavahel praktilisi kogemusi.

 

Seminari teemad ja esinejad

Mullaviljakus ja selle parandamise võimalused. Margus Ameerikas

Mullaviljakuse parandajad. Ene Kiudsoo

Uued seemnesordid ja sordikatsete tulemused. Tanel Käbin

Katsetulemused: lisaainetega puhtimine ja pealtväetamine. Helina Märtmann

Baltic Agro väetiste valik kevadhooajaks. Mihkel Salum

Taimede heaolust. Ene Kiudsoo

Katsetulemused: biostimulaatori ja kasvuregulaatori toime. Helina Märtmann

Taimekaitse muudatused ja uuendused. Kiti Krebes

Viljakaubandus. Timo Sildvee

Suur tänu külalisesinejatele, Marge Starastile, Valli Loidele ja Endla Reintamile, kelle loal saame jagada esitlusi.

Taimede heaolu. Marge Starast, Ph.D, Eesti Maaülikool

Muldade lupjamise vajadus. Valli Loide, Ph.D, Eesti Taimekasvatuse Instituut

Muld ja toitained. Endla Reintam, PhD, Eesti Maaülikool