Baltic Agro toetab haridust ja erialaliitusid

Toetame, et jätkuks järelkasvu ja tegijaid

Lapsed ja noored on meie tulevik, kelle jaoks meie igapäevaselt töötame. Baltic Agrole on oluline kaasata järelkasvu nii oma valdkonda, kui parandada nende võimalusi end väljendada ja avastada. 
Haridusvaldkonna toetamisega soovime kasvatada professionaalset uut põlvkonda. 
Erialaste ettevõtmistele toetuse andmine aitab arendada Eesti põllumajandust ja olla meil tugevad ja jätkusuutlikud pikemas perspektiivis.

Haridus

Erialaliidud


 

Põllumajandusharidus

Baltic Agro stipendium

Toetamaks põllumajandushariduse omandamist annab Baltic Agro koos EMÜ Joosep Tootsi Fondiga välja stipendiume erinevatel teemadel tehtavate teaduslike uuringute toetuseks.

Baltic Agro on andnud stipendiume välja enam kui kümme aastat ja pärast Joosep Tootsi Fondi moodustamist on seda tehtud koostöös. Oleme toetanud EMÜ teadlaste ja tudengite tööd, mis oleks võimalikult kiiresti praktiliselt rakendatavad. Need on alati olnud väga huvipakkuvad ning paljud neist on juba aastaid igapäevases kasutuses.

Stipendiumitest lähemalt...

Maaülikooli õppeklasside ehitus

2015. aastani olime abiks Maaülikooli põllumajandushoone aianduslabori ja taimekaitse õppeklassi sisustamisel.

Räpina Aianduskool

Toetame aianduskooli kutsevõistlusi ja õppetegevust:

  • 2019 HortOlympics rahvusvaheline kutsevõistlus
  • 2015 Noor Aednik kutsevõistlus

 

Erialaliidud ja sündmused

Aiandusliidu Visioonikonverents

Baltic Agro on Aianduliidu liikmena toetanud aianduse Visioonikonverentside toimumist alates 2014. aastast.

2015 toetasime ka Noorte maastikuehitajate kutsevõistlust.

Viljelusvõistlused

Toetame ja osaleme aktiivselt Viljelusvõistluse korraldamises alates 2005. aastast.

Künniliit ja Eesti künnimeistrivõistlused

Osaleme Künniliidu tegevuses ja toetame Eesti künnimeistrivõistlusi alates 2016. aastast.

Põllumajanduse Äriplaan konverents

Toetasime aastatel 2017, 2019, 2020 põllumajandusettevõtjate konverentsi.