Baltic Agro toetab kogukondi

Toetame, et maa-elu elavdada

Kogukondade ja maapiirkondade elu toetamisel on meile oluline anda panus ühistegevuseks, mis edendab maa-elu. Eelistame toetada meie ladude ja kontorite läheduses tegutsevaid kogukondi.

Maa-elu edendamine kogukondades

Tervise olulisus: teadlikkuse tõstmine

Laste ravi

Kultuurisündmused


 

Maa-elu ja kogukonnad

25. juubeliaasta toetused

Baltic Agro 25. juubeliaasta tähistamiseks toetasine koos klientidega 2020. aastal viit kogukondlikku projekti, millega elavdati noorte huvitegevust ning tervisliku elustiili harrastamist või parandada väiksemate piirkondade huvikeskuste võimalusi. Eesti maapiirkondadesse jõudis 5 x 5 000 eurot selleks, et kohalik elu areneks:

Päästeliit: oluline abijõud maal

Päästeliit on oluline jõud päästetöödel

Baltic Agro toetab kohalikke päästekomandosid: hindame Päästeliidu vabatahtlikku ühistegevust kõrgelt, sest põllumajanduses on ohutus hinnas – põllumees peab teadma, et nii elud kui ka vara peavad saama võimaliku õnnetuse korral kiirelt päästetud.
Baltic Agro toetas 2018. aastal Tori, Simuna, Kolga-Jaani, Sangaste ja Palamuse vabatahtlikke päästekomandosid. 2017. aastal toetati Kõpu vabatahtlikku päästekomandot.

Kogukondade ettevõtmised

  • 2019 ja 2017 Lüganuse sügislaat
  • 2018 Rae valla külade päev Kurnas
  • 2018 Lastekaitsepäevad Jõgevamaal ja Tõrvas
  • 2017 Rae vallale EW100 tegevuste toetus
  • 2015 ja 2014 Rukkipäev Sangastes

 

Sadala Kool

Sadala kool on sündinud rahvaalgatusel ehk kogukondlikust aktiivsusest. 2020. aasta suvel toetatud Sadala kooli projekt näitab, et 140 aasta järel on Sadalas endiselt tugev kogukond. Läinud suvel unistas Sadala kant välitingimustes mänguväljakust ja treeningalast ning Baltic Agro aitas selle unistuse ellu viia.

Täname Triin Pärsimit ja soovime Sadala rahvale mõnusat sportimist!

Loe lähemalt Sadala kooli tegemistest...

 

 

 


 

Kirbla külaselts

Kirbla külaselts 2021Kirbla külaselts on kogukonnakeskus, mis toimib vabatahtlikkuse alusel ja mis koondab umbes 300 ümberkaudset inimest. Aitasime möödunud aastal juubelitoetuse raames uuendada Kirbla südameks oleva külaseltsi köögitehnikat ja sisustust.

Täname Tiiu Aasranda ja soovime kõike head Kirbla külaseltsile!

Loe lähemalt Kirbla külaseltsi tegemistest...

 

 

 


 

Kultuur ja pärand

Võimalusel paneme õla alla kultuurisündmuste toetuseks. 

Oleme toetanud 

  • 2017 Viljandi Folki valgusinstallatsioon Ugala teatris
  • 2016 Taarka Pärimusteater etendus “Inemise Igä”
  • 2016 Kontsert Aiajazz
  • 2015 Seto Pärimusteatri suveetendus.

Georg Lurichi kuju Väike-Maarjas

2018 toetasime piirkonna ettevõtetena Georg Lurichile ausamba püstitamist Väike-Maarjasse


 

Tervise teadlikkus

Tervise valdkonda toetab Baltic Agro eesmärgiga teadvustada ühiskonnas tervise olulisust. Baltic Agro teeb koostööd Tartu Ülikooli Meestekliinikuga.

Siniste silopallidega toetame ühiselt meeste terviseuuringuid

Meestekliinulu Sinine aitab toetus 2019

Alates 2019. aastast toimub Baltic Agro ja Trioplasti kampaania “HELESININE AITAB”, mis suunatud meeste tervise teemadele tähelepanu pööramisele.  Erivärvilist silokilet ostes saab toetada meeste terviseuuringuid - põllumees, Baltic Agro ja Trioplast panustavad kampaaniasse igaüks 1 euro. Kampaania tulemusel kogunenud summaga toetatakse rahaliselt Tartu Ülikooli Kliinikumi Meestekliinikut ning nende mobiilse meestearsti kabineti tegevust maapiirkondades. 

2019 ja 2020 kogusime Meestekliiniku toetuseks üle 3000 euro.

2021. aastal toodeti kokku ligi 40 tuhat sinist silopalli ja koguti 4300 eurot Meestekliiniku tegevuse toetuseks.

2022. aastal oli Eestimaal meeste tervise toetuseks 44 tuhat sinist silopalli. Toetussummaga laiendas Meestekliinik keskuste võrgustikku ja koolitas meditsiinipersonali, et rohkem vastu võtta mehi ja abistada neid esimesest visiidist alates.

2022: Tartu Ülikooli Kliinikumi Meestekliiniku ja Baltic Agro koostöös juhivad tänavu meeste tervisele tähelepanu üle 44 000 helesinisesse kilesse rüütatud silopalli, mis on viimaste aastate suurim kogus.

Sinise palli kampaania meeste toetuseks

Samal ajal näitavad uuringud, et Eesti mehed kasutavad kuni 50. eluaastani tervishoiuteenuseid vähem kui naised ning kui lõpuks jõutakse arsti juurde, on vajalikud tervishoiukulud oluliselt suuremad kui naistel.

Baltic Agro tootejuhi Tiina Meikari sõnul on põllumehed juba aastaid kenasti kaasa tulnud, et spetsiaalset meeste tervisele tähelepanu juhtivat helesinist silokilet osta ja seeläbi kampaaniasse oma panus anda, ent oluliselt raskem on mehi arsti juurde regulaarsesse kontrolli saada, mida näitab ka hiljutine Tervise Arengu instituudi ja Tartu Ülikooli Kliinikumi koostöös läbi viidud uuring.

"Terviseprobleemide esinemine on uuringu järgi sagedasem nende meeste hulgas, kes töötavad alakoormusega või suure ülekoormusega, samuti nende seas, kes teevad peamiselt füüsilist tööd. Siiski tuleks sõltumata töö iseloomust käia meestehaiguste kabinetis regulaarselt enda tervist kontrollimas juba alates 40. eluaastast, sest näiteks Eesti meeste üks suurimaid probleeme eesnäärmevähk on varajase avastamise korral kergesti korrigeeritav," selgitas Meikar.

Eesti 40-49-aastaste meeste suurimad tervisemured hiljutise Tervise Arengu instituudi ja Tartu Ülikooli Kliinikumi koostöös läbi viidud uuringu kohaselt on ülekaal ja pea kolmandik meestest (27% uuringus osalenutest) on tõsises ülekaalus ehk rasvunud ja vaid napilt kolmandik (28%) selle vanusegrupi mehi on normkaalus. Uuringus osalenutel oli normist kõrgem kolesteroolitase 73% ja kõrge vererõhk 55% meestel. Võimalik eesnäärmehaigus esines igal kuuendal ehk 15% meestel.

"Eesti on eesnäärmevähi esinemissageduse poolest Euroopas esirinnas. On väga oluline, et see haigus võimalikult varajases staadiumis avastataks," ütles Tartu Ülikooli Meestekliiniku meestearst Kristjan Pomm.

2021: Meeste tervise edendamiseks kogus Baltic Agro meestekliiniku toetuseks 4300 eurot

Põllumajandusettevõte Baltic Agro kogus tänavu helesinise silopallikile müügiga Tartu Ülikooli Kliinikumi Meestekliinikule 4300 eurot, mis läheb alanud meeste tervise kuu puhul meeste tervise edendamiseks.

Sinise palli kampaania

Baltic Agro tootejuhi Tiina Meikari sõnul on Baltic Agro nii naiste- kui ka meestehaigustele aidanud aastaid tähelepanu tõmmata ning Eestimaa põllumehed on kampaaniatega alati innukalt kaasa tulnud. Tänavu oli Eesti põldudel helesiniseid silopalle ligi 40 000.

“Tootjate poolne positiivne suhtumine meeste tervisele tähelepanu pööravale kampaaniale annab julgust ja kindlust jätkata ka edaspidi. Trioplasti sinist silopallikilet kasutanud põllumehed kiidavad lisaks heategevuslikule momendile ka seda, et värviline pallikile on oma venivuse ja torkekindluse poolest kvaliteetsem. Nii aitab heategevustoode kvaliteetset silo toota ja Eesti meeste tervist edendada,” ütles Meikar.

Baltic Agro annetas koos põllumeeste ja kile tootnud Trioplastiga iga müüdud silokilerullilt kolm eurot Tartu Ülikooli Kliinikumi mobiilse meestearsti kabineti tegevuseks.

Loe sinise silopallikile kampaania kohta lähemalt!

2018: Roosade silopallide toetus rinnavähi ennetusele Eestis

Baltic Agro ja Trioplasti korraldatud kampaania „Roosa aitab“ toel kontrollis TÜ Kliinikum Eesti Vähiliidu mammograafiabussis 2018. aasta suvel 282 naist, ehk esialgu kavandatust 80% rohkem. Aitäh kõikidele, kes kampaania kaudu projektis osalesid!


 

Laste tervis

Lastefond

Baltic Agro on jõulude ajal kinkidele kuluva summa annetanud Lastefondile, kuna lapsed on meie tulevik. Sooviga, et annetus tooks südamerahu ja turvatunnet peredesse, kel seda kõige rohkem vaja on. Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond tegeleb laste ja teiste abivajajatega professionaalsel tasemel ning seetõttu on meil kindlus, et meiepoolne annetus jõuab peredeni.

Laste tervise toetuse kohta Lastefoni abil loe edasi...