Heategu, mis elavdab Kirbla külaseltsi

Risti-Virtsu maantee äärde jääb üks armas küla Kirbla, mille kogukonnaelu südameks on aktiivne külaselts. Möödunud aastal Baltic Agro heategevusprojekti kaudu toetuse pälvinud Kirbla külaseltsi unistuseks oli köögitehnika ning -sisustus. Külastasime Kirblat ja uurisime, kuidas maakohtade seltsimajadel, klubidel ja rahvamajadel läheb ning mis rolli sellised kogukonnakeskused väikekohtades kannavad.

Külaselts on Kirbla süda

Kirbla külaseltsi majas tervitab meid MTÜ Kirbla külaseltsi juhatuse liige ja kohaliku raamatukogu juht Tiiu Aasrand, kelle hinnangul koondab seltsimaja ümberkaudsetest küladest kokku umbes 300 inimest. ,,Põhimõtteliselt tegeleb külaselts peamiselt erinevate üritustega ning hoiab külaseltsile kuuluvatel maadel heakorda. Niidame, hooldame, hoiame,“ kirjeldab seltsi tegevust Aasrand. Samuti kuulub külaseltsi tegevuste hulka üleüldine küla- ja kogukonna elu arendamine, mille peamiseks väljundiks ongi seltsimaja. ,,Pakume partneritele ja sõpradele siin üritusi korraldada, korraldame ise spordiüritusi ning varasemalt oli aasta üheks tähtsamaks sündmuseks Matsalu rattamaraton, mille toitlustus saabus just Kirbla külaseltsist.“

Kuid vahest just suurim asi, millega külaselts on hakkama saanud, on seltsimaja üles ehitamine. 2011. aastal, kümme aastat pärast külaseltsi rajamist, võeti vana maja kuni vundamendini maha ning kümne aastaga on maja seltsi initsiatiivil ja toetusel uuesti üles ehitatud. ,,Ehitamisel on olnud tõuse ja mõõnu ja paljuski on siin ka inimeste enda vahendeid „sees“, lisaks vaevale ja hoolele. Kunagi pole projektide esitamisel rahastus garanteeritud ning nii mõnigi kord panid seltsiliikmed ise siia „investeeringu“ sisse. Tänaseks on olemas saal, esik ning esimene korrus on valmis. Valla toetusel sai ka raamatukogu valmis.“ Seni on Kirbla toetust saanud näiteks nii kohalikust omavalitsusest kui ka Leader programmist.

,,Ühiselt panustades kasvavad inimesed kokku ja ühist vara hoitakse hoolikamalt."

Aasrand toob tänaste külaseltside toimemehhanismis oluliseks panuseks inimeste enda vabatahtlikkust ning ühist pingutust. ,,Jääb see, kes ise tegutseb ja panustab. Muidugi ka vallad aitavad, kuid kui endal „käsi otsas“ pole, ei teki ka kooskäimist ja koostegemist. Ja sedasuurem on rõõm pingutuste viljadest, kui ühiselt oled midagi rajanud. Ühiselt panustades kasvavad inimesed kokku ja ühist vara hoitakse  hoolikamalt. Lisaks tuleb palju projekte kirjutada ning leida erinevaid tegevusi, mida seltsimajas teha. Enne pandeemiat käisid iganädalaselt koos näiteks käsitööring kui ka pilatesetrenn. Iga viie aasta tagant korraldame külapäevi, mis on väga populaarsed.“

Toetused maaelu elavdamiseks

Läinud suvel ootas Baltic Agro erinevaid ettepanekuid ja projekte, millega elavdada maaelu, kultuuri ning noorte sportimisvõimalusi. Kirbla seltsimaja köögisisustamine oli üheks kandidaadiks, mis ka toetuse sai. ,,Ilmselt keegi märkas meid ja esitas. See abi tuli ikka väga õigel ajal ning saime nii köögitehnikat kui ka väikese tagavara erinevate kommunaalkulude katteks. Nüüd saame palju mugavamalt erinevaid üritusi läbi viia ning toitlustust pakkuda.“

Tulevikku vaadates on juhatuse liikmel julged eesmärgid. „Meie lähedal on Lihula, kus käiakse samuti erinevaid etendusi ja üritusi inimestele pakkumas ning soovime väikese külaseltsiga olla nende kõrval samaväärne kogukonnaelu keskus. Lootus on muidugi, et lapsi tuleks rohkem peale, sest eks meie soov on ju et noored saaksid seda kõike nautida, kogukonnaelu väärtustada ja siinset toimetamist edasi arendada. Kui meilt küsitakse, et miks me seda kõike teeme, siis seda ei oskagi otseselt sõnadesse panna. See on inimesele ilmselt omane ja mõistame, et panustades külaseltsi panustame me tegelikult iseendasse,“ võtab Aasrand kokku.

2021. aasta sügiseks on täienenud köögiga võõrustatud nii valla suvespordimänge, kohvikutepäeva kui tantsuõhtut.


Adavere kool.KIRBLA KÜLASELTS

 

Kirbla külaselts on kogukonnakeskus, mis toimib vabatahtlikkuse alusel ja mis koondab umbes 300 ümberkaudset inimest. See on koht, kus saavad kogukonnaliikmed korraldada ühiseid üritusi, erasündmusi kui ka isetegevust.