Heategu, mis innustab noori ja hoiab sidet vanematega

Mõnesaja elanikuga Martna külas tegutseb juba üle 25 aasta kohalik spordiklubi, mille tuntuim ja kahtlemata tugevaim unikaalsus on maadluskultuur. 1995. aasta rajamisest peale on klubi ning maadlusega olnud seotud ka Tiit Seiton, mida mees ka täna veab. Martna suurusest hoolimata on kohalik maadluskultuur teinud nime nii külale kui kogu Eestile. Martna Spordiklubi oli ka üks viiest projektist, mis pälvis 2020. aastal toetuse Baltic Agrolt, mis oma juubeli puhul soovis elavdada väikekohtade kogukonnaelu ning noorte sportimisvõimalusi.

Spordiklubi on Martna süda

Tiit Seitoni sõnul on raske leida Martnast pärit noort, kes poleks kasvõi ühes maadlustrennis käinud. Tänaseks on maadlus ainus järjepidevalt tegutsev huviring külas ning üks vähestest spordiringidest koolinoortele. Ühe spordiala väärtustamisest on saanud kohaliku elu ühendaja, spordielu üleüldine edendamine ning kogukonna ellu panustamine. Spordiklubist on saanud kogukonna süda, mille ümber koonduvad erinevad võimalused. Lisaks jõusaalile, spordisaalile ja treeningutele ka näiteks kohaliku põllumehe toetusel rajatud kelgumägi lastele ja välijõusaal.

,,Klubi tegevuse kaudu säilib noorte inimeste side kodukohaga ja soov siinset elu edendada.“

Kreeka-rooma maadlus on Martna nišš ja isikupära osa, mis on pisikese koha suurele kaardile toonud. Kuigi Martna osavalla koosseisu kuulub 34 küla ja elanikke on jaanuari seisuga 755, on just see maadlusala põhiline spordiharrastus Martna Põhikooli poistele ja tüdrukutele, kes elavad osavalla erinevates külades. ,,Meie jaoks on oluline, et spordiklubisse on aastatega lisandunud aktiivseid liikmeid, kes enam igapäevaselt Martnas ei ela. Klubi tegevuse kaudu säilib nende noorte inimeste side kodukohaga ja soov siinset elu edendada,“ sõnab Seiton.

Toetus on märgilise tähendusega

Tiit Seiton kommenteeris, et maapiirkonna spordiklubi ja ka laiemalt noorte spordiga tegelevate klubide jaoks on toetus tohutult oluline: ,,Öeldakse, et võit on sportlase, aga kaotus treeneri oma, seega jääb tihti sportlase võidu puhul taustsüsteem märkamata. Maapiirkonnas on meil vedanud, sest kogukond tunnustab ja patsutab õlale.“ Pika-aegne treener tõdeb, et pikk töö teenib tunnustust ka üle-eestiliselt, näiteks Läänemaa 2020. aasta spordisündmuseks kuulutati just Martna Matt, mis on 16-aastase ajalooga maadlusvõistlus, mis toob Martnasse sadakond noormaadlejat üle Eesti. ,,Martna Matt on paljudele tulevastele maadlejatele see esimene koht, kus võistlusmatti proovida,“ kirjeldab Seiton.

Treener selgitab, et kuigi tunnustused ei tähenda alati toetust, mis võimaldaks paremaid treeningtingimusi või -hooneid. Seega tuleb tihti tegutseda vabatahtlike entusiasmi pealt. ,,Ka see ei tähenda rahalist toetust. Seega oleme väga tänulikud, et on ettevõtteid nagu Baltic Agro, kes toetab ja tänu sellele tõepoolest tunnustab ning innustab!“ Seiton tuleb tagasi Martna Mati juurde ning kirjeldab, et võistluse kõige olulisemaks vahendiks ongi matt ilma milleta on maadlust võimatu praktiseerida. ,,15 aastat on matti käidud laenutamas Vana-Vigala maadlejatelt. See tükkideks võetud, autole tõstetud, maha laotatud ja hiljem taas uuesti kokku pakitud ja tagasi viidud. Enam mitte. Baltic Agro toetusel soetatud rullitav maadlusmatte on Eestis kaks ning lisaks sellele, et oma mati kasutamine on klubile mugavam, on sellel ka suur emotsionaalne väärtus,“ kirjeldab toetuse eest soetatud „võitu“ Seiton.

,,Usume, et heal tasemel huviringide ja sportimisvõimaluste olemasolu maapiirkonnas on väga oluline ka selleks, et inimesed seal elada tahaksid.“

Tiit Seiton vastab küsimusele, mis neid igapäevaselt motiveerib, et selleks on juhuslik vaatepilt maadlustrennist – matil soojendusringe jooksvad lapsed, kes maadlustrennis käivad, seda naudivad ja eneselegi märkamatult spordi kaudu enesekindlust ja tahtejõudu kasvatavad. „Maapiirkondade spordis on kõike vähe – lapsi, treenereid, spordialasid, raha. Seda enam rõõmustame, et maadlus meil nii tugevalt kanda kinnitanud on ning spordiklubi aina aktiivsemalt tegutseb.“ Seiton usub oma meeskonnaga, et heal tasemel huviringide ja sportimisvõimaluste olemasolu maapiirkonnas on väga oluline ka selleks, et inimesed seal elada tahaksid. ,,Oleme õnnelikud, et mitmed noored pered on siia taas elama tulnud.“


Adavere kool.MARTNA SPORDIklubi toetus

Kui vaadata tagasi lõppenud projektile soovib Martna Spordiklubi saata tänusõnu kõigile lapsevanematele, kohalikele ettevõtetele, liikmetele ja juhatusele, kes klubi dresse uhkelt kannavad ja klubisse jätkuvalt panustavad; Baltic Agrole märkamise, võimaluse ja toetuse eest; treener Tiit Seitonile pikaajalise ja kõrgel tasemel töö eest; Lääne-Nigula Vallavalitsust ja Martna Osavallavalitsust, kelle toetus ja suhtumine tähendavad spordiklubile palju. Tuleviku unistuseks on saada kaarhall samm-sammult remonditud, et kõik kuuleksid Martnast veel suuremaid lugusid.